Sylabus předmětu FCHZ - Farmové chovy zvěře (AF - LS 2019/2020)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: FCHZ
Název předmětu česky:
Farmové chovy zvěře
Název předmětu anglicky: Farm Animal Husbandry
Semestr:
LS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
magisterský
Typ předmětu: povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu: prof. Ing. Gustav Chládek, CSc.
Garantující ústav:
Ústav chovu a šlechtění zvířat (AF)
Fakulta:
Agronomická fakulta
Vyučující:
Ing. Daniel Falta, Ph.D. (cvičící)
prof. Ing. Gustav Chládek, CSc. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Ing. Milan Večeřa, Ph.D. (cvičící)
Prerekvizity: Zoologie nebo Státní bakalářská zkouška
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
Místnost
Vyučující
Akce
Četnost
Kapacita
Středa
13.00-14.50
A12
G. ChládekPřednáška
Každý týden
48
Čtvrtek
9.00-10.50
A44D. Falta, M. Večeřa
Cvičení
Každý týden
20
Čtvrtek
11.00-12.50A44
Cvičení
Každý týden
20
Čtvrtek
15.00-16.50
A44
Cvičení
Každý týden
20
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Studenti získají základní znalosti, které se týkají chovu běžných druhů farmové zvěře. Studenti získají dovednosti správně hodnotit jejich reakce. Studenti získají schopnosti analyzovat a syntetizovat faktory ovlivňující jejich welfare.
 
Obsah předmětu:
1.
Chov jelenovitých (dotace 16/16)
 
a.
Historie a současnost farmových chovů jelenovitých.
b.
Nejčastěji chované druhy jelenovitých a zásady péče o ně.
c.
Požadavky uvedených druhů na jednotlivé složky chovatelského prostředí.
d.Význam farmového chovu jelenovitých jako prostředku k péči o obtížně využitelné travní porosty.

2.
Chov bizona a zubra (dotace 4/4)
 
a.
Současná situace v chovu zubrů a bizonů.
b.
Požadavky uvedených druhů na jednotlivé složky chovatelského prostředí.
c.
Význam farmového chovu uvedených druhů jako prostředku k jejich záchraně a rozšiřovaní početních stavů.

3.
Chov antilop (dotace 2/2)
 
a.
Současná situace v chovu antilop.
b.
Požadavky nejčastěji chovaných druhů na jednotlivé složky chovatelského prostředí.
c.
Význam farmového chovu antilop jako alternativy k chovu skotu.

4.Chov muflona (dotace 2/2)
 
a.Současná situace v chovu muflona a jeho požadavky na jednotlivé složky chovatelského prostředí.
b.
Specifický význam farmového chovu muflona v naší republice.

5.
Chov prasete divokého (dotace 2/2)
 
a.
Současná situace v chovu prasete divokého a jeho požadavky na jednotlivé složky chovatelského prostředí.
b.
Význam hygienických aspektů farmového chovu prasete divokého.

6.Chov pštrosa (dotace 2/2)
 
a.
Současná situace v chovu pštrosa a jeho požadavky na jednotlivé složky chovatelského prostředí.
b.
Význam a uplatnění jednotlivých produktů jeho chovu na našem trhu.

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
28 h
cvičení
28 h
práce v terénu20 h
odborná exkurze
20 h
příprava na zkoušku
24 h
příprava na průběžné hodnocení
10 h
příprava na průběžný test
10 h
Celkem
140 h
 
Požadavky na ukončení:
Povinná účast na všech cvičeních minimálně 80 %.
Povinná účast na terénních cvičeních 100 %.
Odevzdání seminární práce.
Předmět je ukončen písemnou a ústní zkouškou. Písemná zkouška trvá 60 minut a podílí se na celkovém výsledku 50 %. Ústní zkouška trvá 30 minut a podílí se na celkovém výsledku rovněž 50 %. V obou částech je požadována úspěšnost minimálně 60 %.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
BARTOŠ, L. a kol. Biologie jelenovitých: sborník z celostátního semináře konaného ve dnech 19. a 20. června 2000 v Hranicích. Praha: Asociace farmových chovů jelenovitých České republiky, 2000. 162 s.
BARTOŠ, L. Farmové chovy jelenovitých. Praha: Ústav zemědělských a potravinářských informací, 1996. 20 s.
Buffalo producer's guide to management & marketing. Ft. Pierre: National Buffalo Association, 1990. 543 s. ISBN 09601792-2-4.
TOMICZEK, H. -- TURCKE, F. Mufloní zvěř. Vimperk: VÍKEND, 2007. 125 s. ISBN 978-80-86891-70-5.
WOLF, R. Rukověť chovu a lovu černé zvěře. 2. vyd. Písek: Matice lesnická, 123 s. Dobové spisky ;. ISBN 80-86271-03-X.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor N-ZOO-ZO Zootechnika, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 23. 4. 2020.

Typ výstupu: