Sylabus předmětu DP - Diplomová práce (AF - LS 2019/2020)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          Sylabus 2020          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: DP
Název v jazyce výuky: -- obsah této položky nebyl definován --
Název česky: Diplomová práce
Název anglicky: Diploma thesis
Způsob ukončení a počet kreditů: zápočet (20 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: magisterský; magisterský navazující
Semestr: LS 2019/2020
Vyučující: prof. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Jozef Balla, Ph.D. (zkoušející)
prof. Ing. František Bauer, CSc. (zkoušející)
prof. Ing. Věra Bečvářová, CSc. (zkoušející)
doc. Ing. Ivana Blažková, Ph.D. (zkoušející)
doc. MVDr. Olga Cwiková, Ph.D. (zkoušející)
Mgr. Martin Černý, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Michal Černý, CSc. (zkoušející)
doc. Ing. Jiří Čupera, Ph.D. (zkoušející)
Ing. et Ing. Petr Dostál, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Daniel Falta, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Radek Filipčík, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Milan Fischer, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Jiří Fryč, CSc. (zkoušející)
doc. Mgr. Milan Geršl, Ph.D. (zkoušející)
prof. Dr. Ing. Libor Grega (zkoušející)
doc. Ing. Tomáš Gregor, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Jan Grmela, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Zdeněk Hadaš, Ph.D. (zkoušející)
prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc. (zkoušející)
doc. Dr. Ing. Zdeněk Havlíček (zkoušející)
doc. Ing. Stanislav Hejduk, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Pavel Horký, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Martin Hošek, Ph.D. (zkoušející)
doc. Mgr. Ing. Eva Hrudová, Ph.D. (zkoušející)
prof. Dr. Ing. Luděk Hřivna (zkoušející)
Ing. Věra Hubačíková, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Dalibor Húska, Ph.D. (zkoušející)
prof. Ing. Gustav Chládek, CSc. (zkoušející)
doc. Ing. Gabriela Chmelíková, Ph.D. (zkoušející)
prof. Ing. Alžbeta Jarošová, Ph.D. (garant, zkoušející)
Mgr. Martin Jiroušek, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Iva Jiskrová, Ph.D. (zkoušející)
Dr. Thomas Jung (zkoušející)
Ing. et Ing. Petr Junga, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Miroslav Jůzl, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Libor Kalhotka, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Petr Kalousek, Ph.D. (zkoušející)
prof. RNDr. Bořivoj Klejdus, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Karel Klem, Ph.D. (zkoušející)
prof. MVDr. Ing. Tomáš Komprda, CSc. (zkoušející)
doc. Ing. Radovan Kopp, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Eva Krčálová, Ph.D. (zkoušející)
prof. Ing. Jan Křen, CSc. (zkoušející)
prof. Dr. Ing. Jan Kuchtík (zkoušející)
doc. Ing. Vojtěch Kumbár, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Radka Langová, Ph.D. (zkoušející)
prof. RNDr. Zdeněk Laštůvka, CSc. (zkoušející)
doc. Ing. Martina Lichovníková, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Josef Los, Ph.D. (zkoušející)
Dr. Ing. Petr Marada (zkoušející)
prof. Dr. Ing. Jan Mareš (zkoušející)
Ing. Tomáš Mašíček, Ph.D. (zkoušející)
Mgr. Milena Matejovičová, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Petr Michálek, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Simona Miškolci, Ph.D. (zkoušející)
Mgr. Ing. Eva Mrkvicová, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Šárka Nedomová, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Lubomír Neudert, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Pavel Nevrkla, Ph.D. (zkoušející)
Mgr. Jan Novák, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Petra Oppeltová, Ph.D. (zkoušející)
prof. MVDr. Leoš Pavlata, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Helena Pluháčková, Ph.D. (zkoušející)
prof. Ing. Radovan Pokorný, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Adam Polcar, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Jan Pospíchal, CSc. (zkoušející)
Ing. Jiří Pospíšil, CSc. (zkoušející)
Ing. Dagmar Pospíšilová, Ph.D. (zkoušející)
doc. RNDr. Lubica Pospíšilová, CSc. (zkoušející)
Ing. Simona Rex, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Andrea Ridošková, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Petr Řezáč, CSc. (zkoušející)
Ing. Alena Saláková, Ph.D. (zkoušející)
prof. Ing. Jiří Skládanka, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Libor Sládek, Ph.D. (zkoušející)
prof. MVDr. Zbyšek Sládek, Ph.D. (zkoušející)
doc. Dr. Ing. Pavlína Smutná (zkoušející)
doc. Ing. Vladimír Smutný, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Eva Sobotková, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Bohdan Stejskal, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Tomáš Středa, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Hana Středová, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Josef Suchomel, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Eliška Svobodová, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Pavel Syrovátka, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Jan Szturc, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Ivana Šafránková, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Petr Škarpa, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Kristýna Šmerková, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D. (zkoušející)
prof. Dr. Ing. Milada Šťastná (zkoušející)
Bc. Ing. Ondřej Šťastník, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Vojtěch Tamáš, Ph.D. (zkoušející)
doc. RNDr. Michal Tomšovský, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Petr Trávníček, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Ivan Tůma, Ph.D. (zkoušející)
prof. Ing. Tomáš Urban, Ph.D. (zkoušející)
doc. Mgr. Markéta Vaculovičová, Ph.D. (zkoušející)
doc. RNDr. Antonín Vaishar, CSc. (zkoušející)
doc. Mgr. Ing. Magdalena Daria Vaverková, Ph.D. (zkoušející)
Mgr. et Mgr. Ing. Hana Vavrouchová, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Eva Vávrová, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Milan Večeřa, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Pavel Veselý, CSc. (zkoušející)
doc. Ing. Tomáš Vítěz, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Vítězslav Vlček, Ph.D. (zkoušející)
Mgr. Stanislava Voběrková, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Jiří Votava, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Tomáš Vyhnánek, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Jan Winkler, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Jaroslav Záhora, CSc. (zkoušející)
Ing. Ivo Zdráhal, Ph.D. (zkoušející)
doc. RNDr. Ondřej Zítka, Ph.D. (zkoušející)
Mgr. Jan Zouhar, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Marek Žák, Ph.D. (zkoušející)
Výchozí předměty: žádné
 
Zaměření předmětu:
Zpracování samostatné DP ve spolupráci s vedoucím závěrečné práce.
 
Obsah předmětu:
1.Zpracování diplomové práce, pravidelné konzultace s vedoucím práce (dotace 0/0)
 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Etické závazky
-Kapacita k učení se
-Kapacita přizpůsobovat se novým situacím
-Kapacita vytvářet nové myšlenky (kreativita)
-Odhodlání k úspěchu
-Schopnost analýzy a syntézy
-Schopnost aplikace znalosti v praxi
-Schopnost komunikace slovem a písmem v rodném jazyce
-Schopnost komunikovat s experty v jiném oboru
-Schopnost organizace a plánování
-Schopnost rozhodovat
-Schopnost řešit problémy
-Schopnost samostatné práce
-Vědecko-výzkumné dovednosti
-Základní profesní znalosti
-Základní všeobecné znalosti
-Základní výpočetní dovednosti

Oborově specifické kompetence:
 
-Schopnost kritického hodnocení vědeckých informací
-Schopnost plánovat a provádět experimentální práce
-Schopnost prezentovat experimentální výsledky

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
     práce v terénu50 h50 h
     odborná exkurze30 h30 h
     odborná praxe70 h70 h
     konzultace30 h30 h
     projektová práce20 h20 h
     ateliérová kritika4 h4 h
     veřejná prezentace (ústní)1 h1 h
Samostudium
     příprava na průběžné hodnocení20 h20 h
     příprava prezentace25 h25 h
     zpráva z exkurze, výjezdu, praxe20 h20 h
     zpracování protokolů30 h30 h
     zpracování projektů260 h260 h
Celkem560 h560 h
 
Požadavky na ukončení:
Studentovi bude udělen zápočet vedoucím závěrečné práce po splnění následujících požadavků:
- průběžné konzultace s vedoucím práce,
- odevzdaná práce nevykazuje znaky plagiátorství,
- práce je vypracována v souladu s platnými předpisy univerzity a univerzitních součástí,
- elektronická i tištěná verze práce je shodná.
(Tento předmět si student může zapsat při zahraničním výjezdu).
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZVÁVROVÁ, H. -- MIKAN, P. -- SYNEK, M.Jak psát bakalářské, diplomové, doktorské a jiné písemné prácePrahaOeconomica2011978-80-245-1819-0
DMetodika BP a DP - http://www.af.mendelu.cz/cz/studium/navazujici_magisterske/zaverecne_prace

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 25. 11. 2019.

Typ výstupu: