Sylabus předmětu DP - Diplomová práce (AF - LS 2019/2020)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
DP
Název předmětu česky:
Diplomová práce
Název předmětu anglicky: Diploma thesis
Semestr:
LS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zápočet (20 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
magisterský; magisterský navazující
Typ předmětu: povinný
Typ výuky předmětu: normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav: Děkanát AF (AF)
Fakulta:
Vyučující:
prof. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Jozef Balla, Ph.D. (zkoušející)
prof. Ing. František Bauer, CSc. (zkoušející)
prof. Ing. Věra Bečvářová, CSc. (zkoušející)
doc. Ing. Ivana Blažková, Ph.D. (zkoušející)
doc. MVDr. Olga Cwiková, Ph.D. (zkoušející)
Mgr. Martin Černý, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Michal Černý, CSc. (zkoušející)
doc. Ing. Jiří Čupera, Ph.D. (zkoušející)
Ing. et Ing. Petr Dostál, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Daniel Falta, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Radek Filipčík, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Milan Fischer, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Jiří Fryč, CSc. (zkoušející)
doc. Mgr. Milan Geršl, Ph.D. (zkoušející)
prof. Dr. Ing. Libor Grega (zkoušející)
doc. Ing. Tomáš Gregor, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Jan Grmela, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Zdeněk Hadaš, Ph.D. (zkoušející)
prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc. (zkoušející)
doc. Dr. Ing. Zdeněk Havlíček (zkoušející)
doc. Ing. Stanislav Hejduk, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Pavel Horký, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Martin Hošek, Ph.D. (zkoušející)
doc. Mgr. Ing. Eva Hrudová, Ph.D. (zkoušející)
prof. Dr. Ing. Luděk Hřivna (zkoušející)
Ing. Věra Hubačíková, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Dalibor Húska, Ph.D. (zkoušející)
prof. Ing. Gustav Chládek, CSc. (zkoušející)
doc. Ing. Gabriela Chmelíková, Ph.D. (zkoušející)
prof. Ing. Alžbeta Jarošová, Ph.D. (garant, zkoušející)
Mgr. Martin Jiroušek, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Iva Jiskrová, Ph.D. (zkoušející)
Dr. Thomas Jung (zkoušející)
doc. Ing. et Ing. Petr Junga, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Miroslav Jůzl, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Libor Kalhotka, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Petr Kalousek, Ph.D. (zkoušející)
prof. RNDr. Bořivoj Klejdus, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Karel Klem, Ph.D. (zkoušející)
prof. MVDr. Ing. Tomáš Komprda, CSc. (zkoušející)
doc. Ing. Radovan Kopp, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Eva Krčálová, Ph.D. (zkoušející)
prof. Ing. Jan Křen, CSc. (zkoušející)
prof. Dr. Ing. Jan Kuchtík (zkoušející)
doc. Ing. Vojtěch Kumbár, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Radka Langová, Ph.D. (zkoušející)
prof. RNDr. Zdeněk Laštůvka, CSc. (zkoušející)
doc. Ing. Martina Lichovníková, Ph.D. (zkoušející)
Dr. Ing. Petr Marada (zkoušející)
prof. Dr. Ing. Jan Mareš (zkoušející)
Ing. Tomáš Mašíček, Ph.D. (zkoušející)
Mgr. Milena Matejovičová, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Petr Michálek, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Simona Miškolci, Ph.D. (zkoušející)
Mgr. Ing. Eva Mrkvicová, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Šárka Nedomová, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Lubomír Neudert, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Pavel Nevrkla, Ph.D. (zkoušející)
Mgr. Jan Novák, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Petra Oppeltová, Ph.D. (zkoušející)
prof. MVDr. Leoš Pavlata, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Helena Pluháčková, Ph.D. (zkoušející)
prof. Ing. Radovan Pokorný, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Adam Polcar, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Jan Pospíchal, CSc. (zkoušející)
Ing. Jiří Pospíšil, CSc. (zkoušející)
Ing. Dagmar Pospíšilová, Ph.D. (zkoušející)
doc. RNDr. Lubica Pospíšilová, CSc. (zkoušející)
Ing. Simona Rex, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Andrea Ridošková, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Petr Řezáč, CSc. (zkoušející)
Ing. Alena Saláková, Ph.D. (zkoušející)
prof. Ing. Jiří Skládanka, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Libor Sládek, Ph.D. (zkoušející)
prof. MVDr. Zbyšek Sládek, Ph.D. (zkoušející)
doc. Dr. Ing. Pavlína Smutná (zkoušející)
doc. Ing. Vladimír Smutný, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Eva Sobotková, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Bohdan Stejskal, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Tomáš Středa, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Hana Středová, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Josef Suchomel, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Eliška Svobodová, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Pavel Syrovátka, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Jan Szturc, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Ivana Šafránková, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Petr Škarpa, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Kristýna Šmerková, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D. (zkoušející)
prof. Dr. Ing. Milada Šťastná (zkoušející)
Bc. Ing. Ondřej Šťastník, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Vojtěch Tamáš, Ph.D. (zkoušející)
doc. RNDr. Michal Tomšovský, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Petr Trávníček, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Ivan Tůma, Ph.D. (zkoušející)
prof. Ing. Tomáš Urban, Ph.D. (zkoušející)
doc. Mgr. Markéta Vaculovičová, Ph.D. (zkoušející)
doc. RNDr. Antonín Vaishar, CSc. (zkoušející)
doc. Mgr. Ing. Magdalena Daria Vaverková, Ph.D. (zkoušející)
Mgr. et Mgr. Ing. Hana Vavrouchová, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Eva Vávrová, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Milan Večeřa, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Pavel Veselý, CSc. (zkoušející)
doc. Ing. Tomáš Vítěz, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Vítězslav Vlček, Ph.D. (zkoušející)
Mgr. Stanislava Voběrková, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Jiří Votava, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Tomáš Vyhnánek, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Jan Winkler, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Jaroslav Záhora, CSc. (zkoušející)
Ing. Ivo Zdráhal, Ph.D. (zkoušející)
doc. RNDr. Ondřej Zítka, Ph.D. (zkoušející)
Mgr. Jan Zouhar, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Marek Žák, Ph.D. (zkoušející)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Zpracování samostatné DP ve spolupráci s vedoucím závěrečné práce.
 
Obsah předmětu:
1.
Zpracování diplomové práce, pravidelné konzultace s vedoucím práce (dotace 0/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
práce v terénu
50 h
50 h
odborná exkurze
30 h
30 h
odborná praxe
70 h
70 h
konzultace30 h
30 h
projektová práce
20 h
20 h
ateliérová kritika
4 h
4 h
veřejná prezentace (ústní)1 h1 h
příprava na průběžné hodnocení
20 h20 h
příprava prezentace
25 h
25 h
zpráva z exkurze, výjezdu, praxe
20 h
20 h
zpracování protokolů
30 h
30 h
zpracování projektů260 h260 h
Celkem560 h
560 h
 
Požadavky na ukončení:
Studentovi bude udělen zápočet vedoucím závěrečné práce po splnění následujících požadavků:
- průběžné konzultace s vedoucím práce,
- odevzdaná práce nevykazuje znaky plagiátorství,
- práce je vypracována v souladu s platnými předpisy univerzity a univerzitních součástí,
- elektronická i tištěná verze práce je shodná.
(Tento předmět si student může zapsat při zahraničním výjezdu).
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
VÁVROVÁ, H. -- MIKAN, P. -- SYNEK, M. Jak psát bakalářské, diplomové, doktorské a jiné písemné práce. Praha: Oeconomica, 2011. 70 s. ISBN 978-80-245-1819-0.

Doporučená:
Metodika BP a DP - http://www.af.mendelu.cz/cz/studium/navazujici_magisterske/zaverecne_prace

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor N-TO-TMO Technologie a management odpadů, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
Obor N-TP-JZP Jakost a zdravotní nezávadnost potravin, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
Obor N-ZOO-CHK Chov koní a agroturistika, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
Obor N-ZS-RV Rozvoj venkova, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
Obor N-ZOO-ZO Zootechnika, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
Obor N-ZS-PT Provoz techniky, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
Obor N-ASE-GA General Agriculture in English, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
Obor N-FYTO-F Fytotechnika, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
Obor N-RL-RL Rostlinolékařství, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
Obor N-ZOO-ZB Živočišné biotechnologie, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
Obor N-ZS-AE Agroekologie, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
Obor N-ZS-VSE Všeobecné zemědělství, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2018/2019
Obor N-FYTO-BR Biotechnologie rostlin, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
Obor N-TP-EKT Ekotrofologie, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
Obor N-TP-TP Technologie potravin, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
Obor N-ZEI-ABY Agrobyznys, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
Obor N-ZOO-KRM Krmivářství, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
Obor N-ZOO-RH Rybářství a hydrobiologie, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
Obor N-ZS-AD Automobilová doprava, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
Obor N-ZS-VSE Všeobecné zemědělství, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
Obor N-TO-TMO Technologie a management odpadů, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2018/2019
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 23. 4. 2020.

Typ výstupu: