Sylabus předmětu BIRHZ - Biotechnika reprodukce hospodářských zvířat (AF - LS 2019/2020)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
BIRHZ
Název předmětu česky:
Biotechnika reprodukce hospodářských zvířat
Název předmětu anglicky:
Biotechnics of Farm Animals Reproduction
Semestr:
LS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (4 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 1/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
magisterský; magisterský navazující
Typ předmětu: povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta: Agronomická fakulta
Vyučující:
doc. Ing. Radek Filipčík, Ph.D. (cvičící)
Ing. Martin Hošek, Ph.D. (cvičící)
prof. Ing. Ladislav Máchal, DrSc. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Ing. Zuzana Rečková, Ph.D. (cvičící)
Prerekvizity:
Inseminace a embryotransfer nebo Státní bakalářská zkouška
 
Rozvrh v aktuálním období:
DenOd-doMístnost
Vyučující
AkceČetnostKapacita
Poznámka
Úterý
7.00-8.50
A455
Z. Rečková
Cvičení
Každý týden
13
Cvičení probíhají v laboratoři odd. reprodukce ÚCHŠZ terenní cvičení: VÚVEL Medlánky, Hřebčín Tlumačov s.p., farma Mohelno
Úterý
9.00-10.50
A455M. Hošek
Cvičení
Každý týden
13
Cvičení probíhají v laboratoři odd. reprodukce ÚCHŠZ terenní cvičení: VÚVEL Medlánky, Hřebčín Tlumačov s.p., farma Mohelno
Úterý
13.00-13.50
A31L. Máchal
Přednáška
Každý týden60
 
Středa
7.00-8.50
A455
CvičeníKaždý týden13Cvičení probíhají v laboratoři odd. reprodukce ÚCHŠZ terenní cvičení: VÚVEL Medlánky, Hřebčín Tlumačov s.p., farma Mohelno
Středa
9.00-10.50A455L. Máchal, M. HošekCvičeníKaždý týden13Cvičení probíhají v laboratoři odd. reprodukce ÚCHŠZ terenní cvičení: VÚVEL Medlánky, Hřebčín Tlumačov s.p., farma Mohelno
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Seznámit studenty s využívanými metodami a postupy biotechniky a biotechologie reprodukce u hospodářských zvířat.
 
Obsah předmětu:
1.
Zdroje a předpoklady využití biotechniky reprodukce hospodářských zvířat (dotace 4/2)
2.Metody biotechniky reprodukce u jednotlivých druhů hospodářských zvířat (dotace 4/8)
3.
Emryotransfer a metody in vitro fertilizace (IVF) u jednotlivých druhů hospodářských zvířat (dotace 4/2)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
12 h
cvičení
12 h
laboratorní práce12 h
práce v terénu20 h
konzultace
16 h
příprava na zkoušku
40 h
Celkem
112 h
 
Požadavky na ukončení:
K získání zápočtu je nutná minimální 80 % účast na cvičení. Předmět je ukončen praktickou (pro uchazeče o získání odborné způsobilosti pro výkon odborných činností podle zákona č. 130/2006 Sb.), písemnou (35% z celkové úspěšnosti) a ústní (35% z celkové úspěšnosti) zkouškou.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
VĚŽNÍK, Z. Repetitorium spermatologie a andrologie a metodiky spermatoanalýzy. VÚVeL Brno, 2004. 197 s. ISBN 80-86895-01-7.
SCHILLO, K. Reproductive physiology of Mammals. USA: Delmar, Cengage Learning, 2009. 462 s. ISBN 1-4180-3013-9.
PYCOCK, J F. Self-assessment colour review of equine reproduction and stud medicine. London: Manson Pub./The Veterinary Press, 208 s. ISBN 1-874545-44-8.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor N-ZOO-CHK Chov koní a agroturistika, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
Obor N-ZOO-ZO Zootechnika, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
Obor N-ZOO-ZB Živočišné biotechnologie, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 23. 4. 2020.

Typ výstupu: