Sylabus predmetu BP - Bakalářská práce (AF - LS 2019/2020)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: BP
Název předmětu česky:
Bakalářská práce
Název předmětu anglicky: Bachelor Thesis
Semestr:
LS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů: zápočet (10 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia: bakalářský
Typ předmětu: povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav: Děkanát AF (AF)
Fakulta:
Vyučující:
doc. Bc. Ing. Dana Adamcová, Ph.D. (zkoušející)
doc. Mgr. Aleš Bajer, Ph.D. (zkoušející)
prof. Ing. František Bauer, CSc. (zkoušející)
doc. Ing. Radim Cerkal, Ph.D. (zkoušející)
doc. MVDr. Olga Cwiková, Ph.D. (zkoušející)
Mgr. Martin Černý, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Michal Černý, CSc. (zkoušející)
doc. Ing. Jan Červinka, CSc. (zkoušející)
doc. Ing. Jiří Čupera, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Barbora Daňková, Ph.D. (zkoušející)
prof. MVDr. Ing. Petr Doležal, CSc. (zkoušející)
Ing. Biljana Đorđević, Ph.D. (zkoušející)
Ing. et Ing. Petr Dostál, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Daniel Falta, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Radek Filipčík, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Petra Fukalová, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Tomáš Gregor, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Jan Grmela, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Zdeněk Hadaš, Ph.D. (zkoušející)
prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc. (zkoušející)
doc. Dr. Ing. Zdeněk Havlíček (zkoušející)
doc. Ing. Stanislav Hejduk, Ph.D. (zkoušející)
prof. Ing. Otakar Holuša, Ph.D. et Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Pavel Horký, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Martin Hošek, Ph.D. (zkoušející)
prof. Dr. Ing. Luděk Hřivna (zkoušející)
Ing. Věra Hubačíková, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Dalibor Húska, Ph.D. (zkoušející)
prof. Ing. Gustav Chládek, CSc. (zkoušející)
doc. Ing. Gabriela Chmelíková, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Jiří Jandák, CSc. (zkoušející)
prof. Ing. Alžbeta Jarošová, Ph.D. (garant, zkoušející)
Mgr. Martin Jiroušek, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Iva Jiskrová, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Miroslav Jůzl, Ph.D. (zkoušející)
prof. Ing. Miroslav Jůzl, CSc. (zkoušející)
doc. Ing. Libor Kalhotka, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Petr Kalousek, Ph.D. (zkoušející)
prof. RNDr. Bořivoj Klejdus, Ph.D. (zkoušející)
RNDr. Ing. Marek Klemš, Ph.D. (zkoušející)
prof. RNDr. Aleš Knoll, Ph.D. (zkoušející)
prof. MVDr. Ing. Tomáš Komprda, CSc. (zkoušející)
doc. Ing. Radovan Kopp, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Jana Kozlovsky Dufková, Ph.D. (zkoušející)
Mgr. Olga Kryštofová, Ph.D. (zkoušející)
prof. Ing. Jan Křen, CSc. (zkoušející)
Bc. Ing. Jan Kudělka, Ph.D. (zkoušející)
prof. Dr. Ing. Jan Kuchtík (zkoušející)
doc. Ing. Vojtěch Kumbár, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Radka Langová, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Martina Lichovníková, Ph.D. (zkoušející)
prof. Ing. Ladislav Máchal, DrSc. (zkoušející)
prof. Dr. Ing. Jan Mareš (zkoušející)
Ing. Antonín Martiník, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Tomáš Mašíček, Ph.D. (zkoušející)
Mgr. Milena Matejovičová, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Vladimír Mikule, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Simona Miškolci, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Veronika Mlejnková, Ph.D. (zkoušející)
Mgr. Ing. Eva Mrkvicová, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Šárka Nedomová, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Lukáš Nejdl, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Lubomír Neudert, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Pavel Nevrkla, Ph.D. (zkoušející)
Mgr. Jan Novák, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Petra Oppeltová, Ph.D. (zkoušející)
prof. MVDr. Leoš Pavlata, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Aleš Pavlík, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Helena Pluháčková, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Jana Podhrázská, Ph.D. (zkoušející)
prof. Ing. Radovan Pokorný, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Adam Polcar, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Dagmar Pospíšilová, Ph.D. (zkoušející)
doc. RNDr. Lubica Pospíšilová, CSc. (zkoušející)
doc. Ing. Antonín Přidal, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Zuzana Rečková, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Andrea Ridošková, Ph.D. (zkoušející)
RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Petr Řezáč, CSc. (zkoušející)
Ing. Alena Saláková, Ph.D. (zkoušející)
prof. Ing. Jiří Skládanka, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Libor Sládek, Ph.D. (zkoušející)
prof. MVDr. Zbyšek Sládek, Ph.D. (zkoušející)
doc. Dr. Ing. Pavlína Smutná (zkoušející)
doc. Ing. Vladimír Smutný, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Eva Sobotková, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Bohdan Stejskal, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Tomáš Středa, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Hana Středová, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Josef Suchomel, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Eliška Svobodová, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Ivana Šafránková, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Hana Šefrová, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Jana Šimečková, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Petr Škarpa, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Kristýna Šmerková, Ph.D. (zkoušející)
RNDr. Michal Šorf, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D. (zkoušející)
prof. Dr. Ing. Milada Šťastná (zkoušející)
Ing. Vojtěch Tamáš, Ph.D. (zkoušející)
prof. Ing. František Toman, CSc. (přednášející)
doc. Ing. Petr Trávníček, Ph.D. (zkoušející)
MVDr. Ing. Václav Trojan, Ph.D. (zkoušející)
prof. Ing. Tomáš Urban, Ph.D. (zkoušející)
doc. Mgr. Ing. Magdalena Daria Vaverková, Ph.D. (zkoušející)
Mgr. et Mgr. Ing. Hana Vavrouchová, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Jan Vavřina, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Milan Večeřa, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Jana Víchová, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Tomáš Vítěz, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Vítězslav Vlček, Ph.D. (zkoušející)
Mgr. Stanislava Voběrková, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Jiří Votava, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Tomáš Vyhnánek, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Jan Winkler, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Jaroslav Záhora, CSc. (zkoušející)
Ing. Ivo Zdráhal, Ph.D. (zkoušející)
prof. Ing. Ladislav Zeman, CSc., dr. h. c. (zkoušející)
Mgr. Jan Zouhar, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Marek Žák, Ph.D. (zkoušející)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Zpracování samostatné BP ve spolupráci s vedoucím závěrečné práce.
 
Obsah předmětu:
1.Zpracování bakalářské práce, pravidelné konzultace s vedoucím práce (dotace 0/0) (dotace 0/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
práce v terénu
25 h
25 h
odborná praxe
4 h
4 h
konzultace
5 h
5 h
projektová práce5 h
5 h
veřejná prezentace (ústní)
1 h1 h
příprava prezentace
20 h20 h
zpracování protokolů
20 h
20 h
zpracování projektů
200 h200 h
Celkem
280 h
280 h
 
Požadavky na ukončení:
Studentovi bude udělen zápočet vedoucím závěrečné práce po splnění následujících požadavků:
- průběžné konzultace s vedoucím práce,
- odevzdaná práce nevykazuje znaky plagiátorství,
- práce je vypracována v souladu s platnými předpisy univerzity a univerzitních součástí,
- elektronická i tištěná verze práce je shodná.
(Tento předmět si student může zapsat při zahraničním výjezdu).
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem0 %0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
VÁVROVÁ, H. -- MIKAN, P. -- SYNEK, M. Jak psát bakalářské, diplomové, doktorské a jiné písemné práce. Praha: Oeconomica, 2011. 70 s. ISBN 978-80-245-1819-0.

Doporučená:
Metodika BP a DP - http://www.af.mendelu.cz/cz/studium/bakalarske/zaverecne_prace

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-AGB-VS Všeobecné zemědělství, prezenční forma, počáteční období ZS 2017/2018
Obor B-AGB-FY Fytotechnika, prezenční forma, počáteční období ZS 2017/2018
Obor B-AGB-MBB Molekulární biologie a biotechnologie, prezenční forma, počáteční období ZS 2017/2018
Obor B-RL-RL Rostlinolékařství, prezenční forma, počáteční období ZS 2017/2018
Obor B-TP-TP Technologie potravin, prezenční forma, počáteční období ZS 2017/2018
Obor B-ZS-AE Agroekologie, prezenční forma, počáteční období ZS 2017/2018
Obor B-ZS-PT Provoz techniky, prezenční forma, počáteční období ZS 2017/2018
Obor B-TO-OH Odpadové hospodářství, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2017/2018
Obor B-TO-OH Odpadové hospodářství, prezenční forma, počáteční období ZS 2017/2018
Obor B-ZEI-ABY Agrobyznys, prezenční forma, počáteční období ZS 2017/2018
Obor B-ZOO-ZO Zootechnika, prezenční forma, počáteční období ZS 2017/2018
Obor B-ZS-PUO Pozemkové úpravy a ochrana půdy, prezenční forma, počáteční období ZS 2017/2018
Obor B-AGB-VS Všeobecné zemědělství, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2017/2018
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 23. 4. 2020.

Typ výstupu: