Sylabus předmětu AGRTSV - Agroturistika a sport na venkově (AF - LS 2019/2020)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
AGRTSV
Název předmětu česky: Agroturistika a sport na venkově
Název předmětu anglicky:
Agrotourism and sport in the countryside
Semestr:
LS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia: bakalářský; magisterský; magisterský navazující
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav: Ústav chovu a šlechtění zvířat (AF)
Fakulta:
Vyučující:
Mgr. Michaela Blažková (cvičící, přednášející)
Mgr. Michal Brzobohatý (cvičící, přednášející)
Mgr. Jakub Havel, Ph.D. (cvičící, přednášející)
Ing. Vladimír Mikule, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Ing. Libor Sládek, Ph.D. (cvičící, přednášející)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
MístnostVyučujícíAkce
Četnost
Kapacita
Čtvrtek
9.00-10.50
A455
Přednáška
Každý týden
40
Čtvrtek11.00-12.50
A455
V. Mikule, M. Brzobohatý, J. Havel, L. Sládek
Cvičení
Každý týden20
Čtvrtek
13.00-14.50
A455
V. Mikule, M. Brzobohatý, J. Havel, L. SládekCvičení
Každý týden
20
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
-Praktické stránky agroturistiky a nabídka sportovního vyžití při podnikání na venkově - formou blokové výuky (intenzivního kurzu) se studenti přímo v terénu seznámí se širokou škálou aktivit spojených s agroturistikou a využitím sportovních aktivit s relaxací na venkově. Výuka navazuje na předměty Agroturistika, Agroturistika speciální a Tělesná výchova. Studenti tímto předmětem získají v návaznosti na předchozí předměty ucelený přehled o všech možnostech provozování agroturistiky a poskytování služeb v tomto odvětví včetně praktického vyzkoušení jednotlivých aktivit a mohou je využít pro vybudování vlastního agroturistického provozu. Sportovní aktivity jsou garantovány Ústavem tělesné výchovy, agroturistická část Ústavem chovu a šlechtění zvířat, Oddělením chovu koní a agroturistiky.
 
Obsah předmětu:
1.
Agroturistika a sport na venkově (dotace 28/28)
 
a.
Výukový blok vodácké turistiky
b.
Výukový blok cykloturistiky
c.
Výukový blok pěší turistiky
d.Výukový blok relaxačních cvičení
e.
Výukový blok agroturistických zařízení
f.
Výukový blok turistiky na koních

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška24 h
cvičení
24 h
odborná exkurze
60 h
konzultace
8 h
příprava na zkoušku
24 h
Celkem
140 h
 
Požadavky na ukončení:
Zkouška
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
ŠPIČÁKOVÁ, H. Hipoturistika včera a dnes, tady a tam. In Hipoturistika jako forma rekreace, lesní hospodářství, ochrana přírody, fakta a střety. 1. vyd. Kostelec nad Černými Lesy: Česká lesnická společnost, 2009, ISBN 978-80-02-02122-3.
TRTÍLKOVÁ, H. Hipoturistika včera a dnes, tady a tam. In TRTÍLKOVÁ, H. -- FIALOVÁ, J. -- KOZUMPLÍKOVÁ, A. -- HRŮZA, P. Rekreační jezdectví - hrozby a příležitosti pro lesní hospodářství, ochranu přírody a místní samosprávy. Brno: MZLU v Brně, 2009, s. 4--12. ISBN 978-80-02-02188-9.
Na koni křížem krážem po Česku. 1. vyd. Praha: Fragment, 2008. 128 s. ISBN 978-80-253-0569-0.
ŠPIČÁKOVÁ, H. -- KOZUMPLÍKOVÁ, A. Parametry pro návrhy hipotras. In Hipoturistika jako forma rekreace, lesní hospodářství, ochrana přírody, fakta a střety. 1. vyd. Kostelec nad Černými Lesy: Česká lesnická společnost, 2009, s. 78--85. ISBN 978-80-02-02122-3.
POUROVÁ, M. Agroturistika. 1. vyd. V Praze: Česká zemědělská univerzita, Provozně ekonomická fakulta ve vydavatelství Credit, 123 s. ISBN 80-213-0965-2.
POUROVÁ, M. Agroturistika: Možnosti rozvoje a perspektiva v České republice. 1. vyd. Praha: ČZU, 2000. 113 s. ISBN 80-213-0672-6.
STŘÍBRNÁ, M. Ubytování ve vesnické turistice. 2. vyd. Praha: Institut výchovy a vzdělávání Ministerstva zemědělství ČR, 1996. 46 s. ISBN 80-7105-128-4.
STŘÍBRNÁ, M. Venkovská turistika a agroturistika. 1. vyd. Praha: Profi Press, 65 s. ISBN 80-86726-14-2.

Doporučená:
MCCOOL, S F. -- MOISEY, R N. Tourism, recreation, and sustainability : linking culture and the environment. Wallingford: CABI Publishing, 2001. 355 s. ISBN 0-85199-505-5.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 23. 4. 2020.

Typ výstupu: