Sylabus predmetu AGRT - Agroturistika (AF - LS 2019/2020)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
AGRT
Název předmětu česky:
Agroturistika
Název předmětu anglicky:
Agrotourism
Semestr:
LS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (4 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia: bakalářský; magisterský; magisterský navazující
Typ předmětu: povinný
Typ výuky předmětu: normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Ing. Vladimír Mikule, Ph.D.
Garantující ústav: Ústav chovu a šlechtění zvířat (AF)
Fakulta:
Agronomická fakulta
Vyučující:
doc. Ing. Iva Jiskrová, Ph.D. (přednášející)
Ing. Vladimír Mikule, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Ing. Libor Sládek, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Ing. Eva Sobotková, Ph.D. (cvičící, přednášející)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-doMístnost
Vyučující
Akce
Četnost
Kapacita
Pondělí
12.00-12.50
A455
V. Mikule
Cvičení
Každý týden
15
Úterý
9.00-9.50X02V. Mikule
Cvičení
Každý týden
28
Úterý
10.00-10.50
X02
Cvičení
Každý týden
28
Úterý
13.00-13.50X02V. MikuleCvičeníKaždý týden
28
Úterý
14.00-14.50
X02
Cvičení
Každý týden
28
Úterý15.00-15.50X02V. Mikule
Cvičení
Každý týden
28
Středa15.00-16.50
A455
není určenPřednáška
Každý týden
20
Středa15.00-16.50
A31
Přednáška
Každý týden
120
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Multidisciplinární předmět, který poskytuje informace nezbytné pro provozování agroturisticky zaměřených podniků se zdůrazněním ekologické funkce a významu pro udržení trvalého životního prostředí. Studenti získají znalosti potřebné pro založení agroturistického provozu, znalosti potřebné pro poskytování služeb v agroturistice včetně potřebné legislativy, které mohou využít při vlastním podnikání, poradenství, práci v místní samosprávě apod.
 
Obsah předmětu:
1.
Cestovní ruch a jeho formy (dotace 4/2)
 
a.Cestovní ruch, rozdělení, druhy, formy, venkovský cestovní ruch, agroturistika
b.
Venkovská turistika a agroturistika v zahraničí

2.
Podnikání v agroturistice (dotace 4/2)
 
a.
Analýza podmínek pro podnikání v agroturistice
b.
Analýza místa a možností podnikání
c.
Marketing služeb ve venkovské turistice a agroturistice

3.
Ubytování a stravování v agroturistice (dotace 2/1)
 
a.
Služby
b.
Ubytování, certifikace služeb
c.
Stravování

4.
Rostlinná a živočišná výroba v agroturistice (dotace 6/3)
 
a.Rostlinná produkce v agroturistice
b.
Využití hospodářských zvířat v agroturistice
c.
Využití koní v agroturistice

5.Psychologie podnikání v agroturistice (dotace 2/1)
 
a.
Psychologie při podnikání ve venkovské turistice a agroturistice

6.
Sportovní aktivity jako součást venkovské turistiky a agroturistiky (dotace 2/1)
 
a.
Sportovní aktivity
b.
Služby, pojištění

7.
ECEAT a Svaz venkovské turistiky (dotace 2/1)
 
a.
ECEAT - Evropské centrum pro ekologii a turismus
b.
Svaz venkovské turistiky
c.Certifikace služeb

8.
Ekoagroturistika a rozvoj venkova (dotace 2/1)
 
a.
Ekoagroturistika, ekologické zemědělství
b.
Venkovské turistika a agroturistika jako součást rozvoje venkova.

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška24 h
cvičení12 h
odborná exkurze14 h
konzultace
6 h
veřejná prezentace (ústní)
3 h
příprava na zkoušku
24 h
příprava prezentace12 h
zpráva z exkurze, výjezdu, praxe5 h
zpracování seminární práce
12 h
Celkem
112 h
 
Požadavky na ukončení:
Zkouška
Zkouška se skládá z písemné a ústní části. Písemnou část představuje test ve formě otázek a krátkých odpovědí. Min. úspěšnost 60%.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
STŘÍBRNÁ, M. -- MIKULA, P. Agroturistika a biopotraviny: základ prosperity firmy : právní, finanční a informační podnikatelské minimum. Praha: Ústav zemědělských a potravinářských informací, 2003. 51 s. ISBN 80-7271-137-7.
STŘÍBRNÁ, M. Ekonomická efektivita podnikání v agroturistice. Praha: Ústav zemědělských a potravinářských informací, 1997. 32 s. ISBN 80-86153-36-3.
STŘÍBRNÁ, M. Ubytování ve vesnické turistice. 2. vyd. Praha: Institut výchovy a vzdělávání Ministerstva zemědělství ČR, 1996. 46 s. ISBN 80-7105-128-4.
STŘÍBRNÁ, M. Venkovská turistika a agroturistika. 1. vyd. Praha: Profi Press, 65 s. ISBN 80-86726-14-2.
POUROVÁ, M. Agroturistika. 1. vyd. V Praze: Česká zemědělská univerzita, Provozně ekonomická fakulta ve vydavatelství Credit, 123 s. ISBN 80-213-0965-2.
POUROVÁ, M. Agroturistika: Možnosti rozvoje a perspektiva v České republice. 1. vyd. Praha: ČZU, 2000. 113 s. ISBN 80-213-0672-6.

Doporučená:
MCCOOL, S F. -- MOISEY, R N. Tourism, recreation, and sustainability : linking culture and the environment. Wallingford: CABI Publishing, 2001. 355 s. ISBN 0-85199-505-5.
GETZ, D. -- CARLSEN, J. -- MORRISON, A. The family business in tourism and hospitality. Wallingford: CABI Publishing, 2003. 214 s. ISBN 0-85199-808-9.
FONT, X. -- BUCKLEY, R. Tourism ecolabelling : certification and promotion of sustainable management. Wallingford: CABI Publishing, 2001. 359 s. ISBN 0-85199-506-3.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor N-ZOO-CHK Chov koní a agroturistika, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
 
Vyučován v předchozích obdobích: ZS 2020/2021, LS 2018/2019, LS 2017/2018, ZS 2017/2018, ZS 2016/2017, LS 2015/2016 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 23. 4. 2020.

Typ výstupu: