Sylabus předmětu PMVT - Příslušenství motorových vozidel (ICV - ZS 2019/2020)


     Čeština          


Kód předmětu:
PMVT
Název předmětu česky: Příslušenství motorových vozidel
Název předmětu anglicky:
Vehicle Equipment and Accesories
Semestr:
ZS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů: zápočet (3 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
-- obsah této položky nebyl definován --
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
-- obsah této položky nebyl definován --
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
-- obsah této položky nebyl definován --
Garant předmětu:
doc. Ing. Jiří Čupera, Ph.D.
Garantující ústav: Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
Fakulta: Institut celoživotního vzdělávání
Vyučující:
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Obsah předmětu:
V této jazykové variantě není obsah předmětu vložen.
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 h
0 h
 
Požadavky na ukončení:
žádné
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 %0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích: LS 2019/2020, LS 2018/2019, LS 2017/2018 (a starší)
Místo výuky:
-- obsah této položky nebyl definován --


Poslední změnu provedla Bc. Iva Urbánková dne 8. 10. 2019.

Typ výstupu: