Sylabus předmětu EBC-ALGS - Algoritmizace - skriptování (PEF - ZS 2020/2021)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: EBC-ALGS
Název v jazyce výuky: -- obsah této položky nebyl definován --
Název česky: Algoritmizace - skriptování
Název anglicky: -- obsah této položky nebyl definován --
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (6 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 16/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: bakalářský
Semestr: ZS 2020/2021
Vyučující: Ing. Jan Turčínek, Ph.D. (garant)
Výchozí předměty: ne Státní bakalářská zkouška
 
Zaměření předmětu:
Naučit strukturovaně přemýšlet, Získání základních analytických schopností v oblasti popisu procesů (řešení problémů), Seznámení se základními způsoby zápisu Algoritmů (přirozený jazyk, graficky), Prohloubit Algoritmické dovednosti získané v předchozím předmětu, Naučit realizaci algoritmů ve vybraném skriptovacím jazyku.
 
Obsah předmětu:
1.Úvod do algoritmizace (dotace 2/2)
2.Metody návrhu algoritmů (dotace 2/2)
3.Základní stavební struktury, Jazyk vývojových diagramů, výrazy (dotace 4/4)
4.Jednoduché algoritmy (dotace 2/2)
5.Algoritmy nad číselnými řadami (dotace 2/2)
6.Seznámení se skriptovacím jazykem Python, převod algoritmů do programovacícho jazyka (dotace 2/2)
7.Algoritmy nad indexovanými proměnnými (seznamy, řetězce) (dotace 2/2)
8.Podprogramy (dotace 4/4)
9.Zpracování vstupů (textové soubory) (dotace 4/4)
10.Algoritmy nad strukturovanými proměnnými (seznamy, množiny) (dotace 4/4)
 
Výstupy předmětu:
-- obsah této položky nebyl definován --
Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
     přednáška28 h16 h
     cvičení28 h0 h
     konzultace10 h50 h
     projektová práce32 h32 h
Samostudium
     příprava na zkoušku50 h50 h
     příprava na průběžný test20 h20 h
Celkem168 h168 h
 
Požadavky na ukončení:
Předmět je ukončen zkouškou. Náplní zkoušky bude ověření schopnosti algoritmicky uvažovat a dovednosti vytvořit funkční skript ve vybraném skriptovacím jazyce. Forma zkoušky bude písemná. V průběhu semestru budou moci studenti účastnit dobrovolných průběžných testů, kde si budou moci ověřit své znalosti.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZTURČÍNEK, J.Algoritmizace a skriptovánBrnoMendelova univerzita v Brně2018978-80-7509-646-3
ZMOTYČKA, A.AlgoritmizaceBrnoKonvoj199980-85615-80-0
ZHYLMAN, R.Programování pro úplné začátečníkyBrnoComuper Press2012978-80-251-2129-0
ZSUMMERFIELD, M.Python 3: výukový kurzBrnoComputer Press2010978-80-251-2737-7
DPython Tutorial [online]. W3Schools, ©Copyright2001-2018. Dostupné také z: https://www.w3schools.com/python/
DPython 3.7.1 documentation [online]. Python Software Foundation, ©Copyright2001-2018. Dostupné také z: https://docs.python.org/3/

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 7. 10. 2019.

Typ výstupu: