Sylabus předmětu HDR - Historie dřevařství (LDF - ZS 2019/2020)Help


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: HDR
Název v jazyce výuky: Historie dřevařství
Název česky: Historie dřevařství
Název anglicky: History of Wood Technology
Způsob ukončení a počet kreditů: zápočet (3 kredity)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 14/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: bakalářský
Semestr: ZS 2019/2020
Vyučující: Ing. Veronika Hunková, Ph.D. (cvičící, přednášející)
doc. Ing. Karel Janák, CSc. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Výchozí předměty: ne Státní bakalářská zkouška
 
Zaměření předmětu:
Historie dřevařství je první z řady předmětů, které celkově směřují k obnově historických konstrukcí a péči o ně. Cílem předmětu je vytvořit představu o využívání dřeva od prehistorického období do současnosti a o vývoji jednotlivých druhů výrob. Umožňuje rozpoznat jednotlivé výrobní techniky podle zachovalých znaků, znát technologické vybavení, výrobní možnosti a časově je zařadit.
Předmět je orientován na technickou a výrobní stránku zpracování dřeva. Konstrukcemi se zabývá hlavně v souvislosti s možnostmi, které dobové technologické vybavení a postupy umožňují.
 
Obsah předmětu:
1.Nástroje a výrobní postupy doby kamenné
(klíny, sekery, vrtáky, dláta)
(dotace 1/0)
2.Dřevěné konstrukce a výrobní postupy a nářadí v antických kulturách
(Egypt, blízký východ, Kréta, Řecko, Řím)
(dotace 2/0)
3.Vývoj dřevěných konstrukcí a nástrojů na opracování dřeva v ostatních částech Evropy v době měděné, bronzové a železné (dotace 2/0)
4.Vývoj řemesel souvisejících se zpracováním dřeva v Evropě v období středověku (dotace 2/0)
5.Počátek strojů (molediny, rámová pila, konstrukce celodřevěných strojů, sekerníci) (dotace 2/0)
6.Les jako zdroj suroviny, vývoj jeho využívání, péče a obnovy, lesní zákony (dotace 2/0)
7.Doprava dřeva (volné plavení, voroplavba, lodní doprava, cestní a kolejová doprava) (dotace 2/0)
8.Vývoj pohonů (vodní kola, turbíny, parní stroj, elektrický pohon) (dotace 1/0)
9.Vývoj a konstrukce kovových strojů, (pily, frézky, sušárny, ...) (dotace 2/0)
10.Rozvoj mechanizace v závodech (mechanizmy strojů, kolejová doprava, dopravníky, ...) (dotace 2/0)
11.Ochrana dřeva (používané látky, postupy aplikace, technologické zařízení) (dotace 2/0)
12.Velkoplošné materiály, jejich vznik, způsoby výroby (dotace 1/0)
13.Dřevařství v našich zemích v období mezi světovými válkami a směr jeho vývoje po 2. světové válce (dotace 1/0)
14.Identifikace a evidence historických objektů, evidenční list nemovité kulturní památky.
  Obsah, rozsah, způsoby identifikace.
(dotace 0/6)
 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Pochopení kultur a zvyků v jiných zemích
-Schopnost komunikovat s experty v jiném oboru
-Schopnost samostatné práce
-Základní všeobecné znalosti

Oborově specifické kompetence:
 
-Orientace v historickém vývoji způsobů zpracování dřeva
-Znalost výrobních možností v oblasti zpracování dřeva v jednotlivých historických obdobích
-Znalost vývoje konstrukce dřevařských strojů
-Znalosti historických výrobních prostředků a postupů a jejich časové zařazení

Typ předmětu: volitelný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
     přednáška22 h8 h
     seminář6 h2 h
     práce v terénu20 h20 h
     odborná exkurze6 h0 h
     konzultace2 h14 h
Samostudium
     zpracování seminární práce28 h40 h
Celkem84 h84 h
 
Požadavky na ukončení:
Volitelný předmět ukončený zápočtem. Zápočet student získá za písemné zdokumentování stavu zvoleného objektu. Dokumentace je zpracována v rozsahu a obsahu listu nemovité kulturní památky.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZTechnické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku.PrahaLibri200180-7277-043-8
ZŠTĚPÁN, L.Dílo a život mlynářů a sekerníků v ČecháchARGO200080-7203-254-2
ZŠTĚPÁN, L. -- URBÁNEK, R. -- KLIMEŠOVÁ, H. a kol.Dílo mlynářů a sekerníků v Čechách II.PrahaArgo2008978-80-257-0015-0
ZNOVÝ, L.Dějiny techniky v Československu (do konce 18. století)PrahaAcademia1974
ZKOLEKTIV, -.Dějiny hmotné kulturyPrahaSPN1985
DNOŽIČKA, J.Přehled vývoje našich lesůPrahaStátní zemědělské nakladatelství1957
DGOODMAN, W L.The history of woodworking toolsLondonG. Bell196407135048971972
DJANÁČEK, J.Přehled vývoje řemeslné výroby v českých zemích za feudalismuPrahaSPN1963
DJANOTKA, M. -- SKÁLA, F. -- LINHART, K.Řemesla našich předkůPrahaSvoboda1987
DLINHART, K. -- JANOTKA, M.Zapomenutá řemeslaPrahaNakladatelství Svoboda1984

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 19. 11. 2019.

Typ výstupu: