Course syllabus PRMT-D - Traction units operation (FA - 2019/2020 - post-graduate studies)


     ECTS syllabus          Syllabus          Timetable          


     Czech          


Kód předmětu: PRMT-D
Název v jazyce výuky: Provoz mobilní techniky
Název česky: Provoz mobilní techniky
Název anglicky: Traction units operation
Způsob ukončení a počet kreditů: doktorská komisionální zkouška (0 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Typ studia: doktorský
Semestr: 2019/2020
Vyučující: prof. Ing. František Bauer, CSc. (garant)
Výchozí předměty: žádné
 
Zaměření předmětu:
-Podat ucelený přehled o konstrukci a funkci jednotlivých dílčích uzlů mobilních energetických prostředků. Předmět seznamuje studenty o ztrátách a účinnostech silové a výkonové bilance přenosu energie, se zaměření na ekonomiku jejich provozu. Student získá znalosti o vlivu mobilní techniky na životní prostředí.Výstupní znalosti studenta zahrnují orientaci v mobilní dopravní technice, dále schopnost posuzovat efektivitu provozu mobilní techniky v praxi.
 
Obsah předmětu:
1.Ústrojí pro přenos hnací síly. Spojky, převodovky, redukční převodovky, koncové převody, podvozky. Síly a reakce na kola,hnací síla, součinitel záběru, odpory proti pohybu, silová bilance vozidla, terra mechanika. (dotace 0/0)
2.Silové řešení vozidla s nářadím, silové řešení nákladního automobilu, kontaktní měrný tlak, mezní měrný tlak. (dotace 0/0)
3.Součinitel využití adheze, závislost prokluzu na součiniteli adheze, vozidla s pohonem více náprav. (dotace 0/0)
4.Síly působící na vozidlo v soupravě s nářadím, tahové vlastnosti. (dotace 0/0)
5.Práce soupravy na svahu, podélná stabilita, příčná stabilita, svahová dostupnost. Metody zjišťování těžiště. (dotace 0/0)
6.Výkonová bilance, účinnosti-mechanická, prokluzová, valivá a tahová. Ztrátové výkony, užitečné výkony a tahový výkon.Operativní a efektivní výkonnosti. (dotace 0/0)
7.Tahové charakteristiky, změny v tahových charakteristikách, sestavování mobilních souprav. Zkoušení -- test OECD. (dotace 0/0)
 
Výstupy předmětu:
-- obsah této položky nebyl definován --
Typ předmětu: volitelný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
     konzultace20 h0 h
     projektová práce60 h0 h
Samostudium
     příprava na zkoušku200 h0 h
Celkem280 h0 h
 
Požadavky na ukončení:
Zkouška písemná a ústní.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZBAUER, F. -- SEDLÁK, P. -- ŠMERDA, T.Traktorové dopravní soupravy978-80-86726-30-4
ZJECH, J. et al.Stroje pre rastlinnú výrobu 3: stroje a zariadenia na pozberovú úpravu rastlinných materiálov a na ich skladovaniePrahaProfi Press ve spolupráci so Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre2011978-80-86726-41-0
ZBAUER, F. -- SEDLÁK, P. -- ŠMERDA, T.TraktoryV BrněMendelova zemědělská a lesnická univerzita ;200680-86726-15-0
ZCol.Mechanizace rostlinné výroby: (Stroje pro zpracování půdy, setí a ochranu rostlin) : návody do cvičeníBrnoVysoká škola zemědělská199380-7157-085-0
ZRENIUS, K.Traktoren Technik und ihre Anwendung. MünchenMünchenBLV Verlagsgesellschaft1987
ZRENIUS, T.Traktoren, Wissen fur die PraxisV erlag FrankfurtBLV Verlagsgesellchaft Munchen2005

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl David Dozbaba dne 17. 9. 2019.

Type of output: