Sylabus předmětu MSZ-D - Metody šlechtění zvířat (AF - 2019/2020 - doktorská studia)Help


     Čeština          


Kód předmětu:
MSZ-D
Název předmětu česky:
Metody šlechtění zvířat
Název předmětu anglicky:
Methods of Animal Breeding
Semestr:
2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
doktorská komisionální zkouška (0 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia: -- obsah této položky nebyl definován --
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština, angličtina
Garant předmětu: doc. Ing. Radek Filipčík, Ph.D.
Garantující ústav:
Fakulta: Agronomická fakulta
Vyučující:
doc. Ing. Radek Filipčík, Ph.D. (garant)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
-
 
Obsah předmětu:
V této jazykové variantě není obsah předmětu vložen.
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem0 h
0 h
 
Požadavky na ukončení:
žádné
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
ŘÍHA, J. -- JAKUBEC, V. Hybridizace hospodářských zvířat s aplikací na masný skot. Praha: Ústav zemědělských a potravinářských informací, 2002. 65 s. ISBN 80-7271-117-2.
JAKUBEC, V. Konstrukce a využití selekčních indexů u ovcí. Habilitační práce. Brno: VŠZ v Brně, 1966. 61.
JAKUBEC, V. -- BEZDÍČEK, J. -- LOUDA, F. Selekce - inbríding - hybridizace. 1. vyd. Rapotín: Agrovýzkum Rapotín s.r.o. , 2010. 382 s. ISBN 978-80-87144-22-0.
JAKUBEC, V. -- ŘÍHA, J. -- GOLDA, J. Šlechtění masných plemen skotu. Výzkumný ústav chovu skotu Rapotín, 1998. 177 s.
JAKUBEC, V. Šlechtění ovcí. Výzkumný ústav chovu skotu Rapotín, 2001. 152 s.
LAWRENCE, T L J. -- GORDON, F J. Breeding and feeding the high genetic merit dairy cow: proceedings of a symposium organized by the British Society of Animal Science and heldat Antrim in November 1994. Edinburgh: BSAS, 1995. 112 s. BSAS occasional publication. ISBN 0-906562-19-8.
Linear models for the prediction of animal breeding values. 2. vyd. Wallingford, UK: CABI Pub., 344 s. ISBN 0-85199-000-2.
CAMERON, N D. Selection Indices and Prediction of Genetic Merit in Animal Breeding. Oxon: CAB International, 1997. 9 s. ISBN 0-85199-169-6.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
2016/2017 - doktorská studia, 2011/2012 - doktorská studia, 2007/2008 - doktorská studia (a starší)
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedl David Dozbaba dne 17. 9. 2019.

Typ výstupu: