Sylabus předmětu VKNZ - Výživa a krmení nepřežvýkavých zvířat (AF - ZS 2019/2020)Help


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: VKNZ
Název v jazyce výuky: Výživa a krmení nepřežvýkavých zvířat
Název česky: Výživa a krmení nepřežvýkavých zvířat
Název anglicky: Nutrition and Feeding of Nonruminant Animals
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (6 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: magisterský; magisterský navazující
Semestr: ZS 2019/2020
Vyučující: Ing. Marie Balabánová, Ph.D. (cvičící)
doc. Ing. Pavel Horký, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející)
Bc. Ing. Ondřej Šťastník, Ph.D. (cvičící)
prof. Ing. Jiří Zelenka, CSc. (přednášející, zkoušející)
prof. Ing. Ladislav Zeman, CSc., dr. h. c. (přednášející, zkoušející)
Výchozí předměty: žádné
 
Zaměření předmětu:
Cílem je naučit studenty základům výživy a techniky krmení prasat, koní a všech druhů drůbeže. Obzvláštní zřetel bude brán na techniku a rozdíly v krmení madých zvířat, rostoucích zvířat určených k reprodukci, zvířat v reprodukci a zvířat určených k produkci finálních potravin (maso, vejce,) a nebo užitných produktů (peří, kůže) a nebo jen sloužicích k uspokojení osobních potřeb chovatelů /koně, psy, kočky). Definování norem potřeby živin podle faktorové metody pro všechny druhy a kategorie zvířat.
 
Obsah předmětu:
1.Výživa a technika krmení všech kategorií koní (dotace 4/4)
 
a.Krmeni hříbat
b.Krmení tažných koní
c.Krmení plemenných klisen a hřebců

2.Výživa a technika krmení všech kategorií prasat včetně sestavení krmné dávky (dotace 10/10)
 
a.Základy výživy moderních typů prasat
b.modelování potřeby živin pro rostoucí a reprodukční prasata
c.Krmení prasnic jalových, březích a kojících
d.Krmení selat
e.Krmení rostoucích chovných prasat
f.Krmení prasat ve výkrmu
g.Krmení prasat objemnými krmivy

3.Výživa a technika krmení jednotlivých druhů a kategorií drůbeže (dotace 7/7)
 
a.Kur, krůta
b.Kachna, husa
c.Pštros, holubi, perličky, aj.

4.Sestavení krmných dávek nebo směsí pro jednotlivé kategorie (dotace 7/7)
 
a.Kuřata, kuřice
b.Nosnice, prarodiče, rodiče
c.Finální hybridi, aj.

 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Odhodlání k úspěchu
-Schopnost aplikace znalosti v praxi
-Schopnost kritiky a sebekritiky
-Týmová práce
-Základní profesní znalosti

Oborově specifické kompetence:
 
-Použití premixů pro krůty
-Použití premixů u drůbeže
-Sestavení krmného plánu pro koně
-Sestavení krmných směsí a dávek pro drůbež
-Sestavení krmných směsí a dávek pro prasata
-Sestavit krmný plán pro prasata
-Schopnost poradit pro podnikatele ve výživě zvířat
-Užití aditiv u prasat
-Výpočet krmných dávek

Typ předmětu: volitelný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     přednáška24 h
     cvičení8 h
     seminář2 h
     konzultace2 h
     projektová práce6 h
     workshop6 h
Samostudium
     příprava na zkoušku70 h
     příprava na průběžné hodnocení10 h
     příprava na průběžný test10 h
     zpracování protokolů12 h
     zpracování projektů18 h
Celkem168 h
 
Požadavky na ukončení:
Zkouška
Zkouška se skládá z písemné a ústní části. Písemnou část představuje test ve formě otázek a krátkých odpovědí. Min. úspěšnost 60%.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZZELENKA, J.Výživa a krmení drůbežeOlomoucAgriprint s.r.o.2014978-80-87091-53-1
ZZEMAN, L. -- DOLEŽAL, P. -- KOPŘIVA, A. -- MRKVICOVÁ, E. -- PROCHÁZKOVÁ, J. -- RYANT, P. -- SKLÁDANKA, J. -- STRAKOVÁ, E. -- SUCHÝ, P. -- VESELÝ, P. -- ZELENKA, J.Výživa a krmení hospodářských zvířatPrahaProfi Press, s.r.o.200680-86726-17-7
ZZEMAN, L.Výživa a krmení prasatBrnoMendelova zemědělská a lesnická univerzita200180-7157-558-5
ZZEMAN, L.Potřeba živin a tabulky výživné hodnoty krmiv pro koněBrnoMZLU200280-7157-570-4
ZŠIMEČEK, K. -- ZEMAN, L. -- HEGER, J.Potřeba živin a tabulky výživné hodnoty krmiv pro prasataBrnoMZLU200080-7157-124
ZKIRCHGESSNER, M.Tierernährung : Leitfaden für Studium, Beratung und PraxisFrankfurt am MainDLG Verlag20043-7690-0594-5
ZVYSKOČIL, I. -- ZEMAN, L. -- DOLEŽAL, P.Výpočet krmných dávek pro skot
ZZELENKA, J. -- HEGER, J. -- ZEMAN, L.Doporučený obsah živin v krmných směsích a výživná hodnota krmiv pro drůbež = Recommended nutrient content in poultry diets and nutritive value of feeds for poultryBrnoMendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně2007978-80-7375-091-6
ZFRAPE, D.Equine nutrition and feedingAmes, IowaWiley-Blackwell2010978-1-4051-9546-1

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 20. 11. 2019.

Typ výstupu: