Sylabus predmetu ZTCH - Základy techniky (LDF - 2019/2020 - doktorské štúdiá)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: ZTCH
Název v jazyce výuky: Základy techniky
Název česky: Základy techniky
Název anglicky: Basis of Engineering
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (0 kreditů), doktorská komisionální zkouška (0 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: doktorský
Semestr: 2019/2020
Vyučující: doc. Ing. Radomír Klvač, Ph.D. (cvičící, přednášející)
prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc. (garant)
doc. Ing. Alois Skoupý, CSc. (cvičící, přednášející)
Výchozí předměty: žádné
 
Zaměření předmětu:
Poskytnout soubor vědomostí a znalostí
nezbytných k pochopení nejdůležitějších
souvislostí v oboru technika
a technologie lesní výroby, k řešení
úkolů a problémů vyplývajících ze vztahů
mezi biologickými, ekologickými
aj. požadavky na výrobu a technickými
možnostmi zabezpečení těchto požadavků
v každodenní činnosti s ohledem na
ekonomickou účelnost. Vědomosti
v předmětu získané mají být uplatněny
při rozhodování o volbě vhodných
technických prostředků všude tam,
kde se stroje používají ke snižování
podílu živé lidské a animální práce,
ke zvyšování produktivity práce,
zvyšování bezpečnosti a hygieny práce.
Zejména se klade důraz na teorii transformace a přenosu energie, hodnocení účinnosti strojů a systémů a technických řešení snižující zátěž životního prostředí.
 
Obsah předmětu:
V této jazykové variantě není obsah předmětu vložen.
 
Výstupy předmětu:
-- obsah této položky nebyl definován --
Typ předmětu: volitelný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
     práce v terénu10 h10 h
     konzultace10 h10 h
Samostudium
     příprava na zkoušku40 h40 h
Celkem60 h60 h
 
Požadavky na ukončení:
Zkouška
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZSKOUPÝ, A. -- KOPECKÝ, Z.Základy techniky: (cvičení)BrnoMendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně200480-7157-800-2
ZBEŇO, P.Časti a mechanizmy strojovZvolenTechnická univerzita vo Zvolene200180-228-0985-3
ZTechnické kreslení podle mezinárodních norem: pravidla tvorby výkresů ve strojírenstvíOstravaMontanex200280-7225-013-2
DHavlíček, M., Technické kreslení, Brno, VŠZ, 1988
DMádl, J., Technologie obrábění, 1. Až 3. Díl, Praha, ČVUT, 2000
DMikleš, M., Lesnícke mechanizačné prostriedky I, Zvolen, Technická Univerzita , 1996
DPernica, J., Technické kreslení, Brno, MZLU, 1996
DPetříček, V., Základy strojnictví, Praha, Státní pedagogické nakladatelství, 1983
DSilbernagel, A., Nauka o materiálu, Ostrava, VŠB-TU, 1998

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 11. 9. 2019.

Typ výstupu: