Sylabus predmetu ZKS - Základy konstrukce strojů (LDF - 2019/2020 - doktorské štúdiá)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: ZKS
Název v jazyce výuky: Základy konstrukce strojů
Název česky: Základy konstrukce strojů
Název anglicky: Basics of Machinery Construction
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (0 kreditů), doktorská komisionální zkouška (0 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: doktorský
Semestr: 2019/2020
Vyučující: prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Výchozí předměty: žádné
 
Zaměření předmětu:
Rozšířit výrazně nad rámec znalostí získaných studiem základních předmětů (tj. zejména Základy techniky, Technika technologie v lesnictví, Technika a technologie lesní těžby) znalosti teoretických východisek, metodických přístupů a realizace procesu konstruování strojů a konstrukční principy typických strojních uzlů mechanizačních prostředků pro LH, se zvláštním důrazem na tekutinové mechanismy.
 
Obsah předmětu:
1.Historie a vývoj konstruování strojů. Legislativa a jiné předpisy pro konstruování strojů. (dotace 0/0)
2.Metodické zásady konstruování strojů. Strojnické kreslení, čtení výkresů a jiné konstrukční dokumentace. (dotace 0/0)
3.Charakteristika základních principů hlavních druhů řídících a silových strojních mechanismů (mechanické, pneumatické, hydraulické). (dotace 0/0)
4.Bezpečnostní požadavky konstrukce strojů pro LH. (dotace 0/0)
5.Kriteria pro rozhodování a hodnocení konstrukce strojů a jejich specifika u strojů pro LH. (dotace 0/0)
6.Významní výrobci strojů pro LH a charakteristika jimi používaných způsobů výroby. (dotace 0/0)
7.Teoretická východiska tekutinových mechanismů, hydraulické konstrukční prvky a jejich užití v hydraulických systémech. (dotace 0/0)
8.Pneumatické mechanismy a jejich využití u strojů pro LH. (dotace 0/0)
9.Náplně hydraulických mechanismů a jejich vlastnosti. (dotace 0/0)
10.Typické vlastnosti podvozků mobilních lesních strojů a systémy jejich pohonu a řízení. (dotace 0/0)
11.Systémy dálkového ovládání strojů. (dotace 0/0)
12.Praktická rekognoskace funkčních principů vybraných lesních strojů. (dotace 0/0)
 
Výstupy předmětu:
Oborově specifické kompetence:
 
-Získat a prohloubit znalosti o teorii a praxi konstrukce lesnických strojů.

Typ předmětu: volitelný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Celkem0 h0 h
 
Požadavky na ukončení:
Zkouška.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZNERUDA, J. -- SIMANOV, V.Technika a technologie v lesnictvíBrnoMendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně200680-7157-988-2
ZKOPECKÝ, Z. -- SKOUPÝ, A. -- HENEŠ, M.Animované modely kinematických mechanismů lesnické a dřevařské techniky
ZSKOUPÝ, A. -- KOPECKÝ, Z.Základy techniky: (cvičení)BrnoMendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně200480-7157-800-2
DMIKLEŠ, M. a kol. Teória mobilných strojov. TU vo Zvolene, 1999, 204 s.
DPETŘÍČEK, V. Všeobecné strojnictví. 2. vyd. Brno: VŠZ v Brně, 1972. 313 s.
DROH, J. Hydraulické mechanismy zemědělských strojů. SZN Praha, 1989, 340 s.
DŠTOLLMANN, V. – MIKLEŠ, M. Lesnícke mechanizačné prostrioedky. TU vo Zvolene, 2000, 286 s.
DTUHÁRSKY, J. DANKO, B. Metodika navrhovania strojov. TU Zvolen, 2000, 155 s.

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 11. 9. 2019.

Typ výstupu: