Sylabus predmetu VDPZ - Využití DPZ pro monitorování lesa (LDF - 2019/2020 - doktorské štúdiá)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: VDPZ
Název v jazyce výuky: Využití DPZ pro monitorování lesa
Název česky: Využití DPZ pro monitorování lesa
Název anglicky: Use of Remote Sensing for Forest and Monitoring
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (0 kreditů), doktorská komisionální zkouška (0 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: doktorský
Semestr: 2019/2020
Vyučující: doc. Ing. Martin Klimánek, Ph.D. (přednášející, zkoušející)
Ing. Kamil Král, Ph.D. (garant)
Ing. Lucie Zejdová, Ph.D. (přednášející, zkoušející)
Výchozí předměty: žádné
 
Zaměření předmětu:
Doplnit a prohloubit znalosti o dálkovém průzkumu Země a zejména o jeho aplikacích v lesnictví. Předmět se zabývá jak praktickými analýzami různých dat DPZ, tak teoretickými základy.
 
Obsah předmětu:
1.Proces DPZ a jeho výsledky (dotace 0/0)
2.Záznam energie snímacím zařízením (dotace 0/0)
3.Současné typy dat pro monitorování lesa (dotace 0/0)
 
a.nosiče a typy senzorů
b.typy družic a jejich charakteristika
c.snímek a záznam
d.laserové skenování
e.radarové snímání

4.Interakce radiace s atmosférou a s objekty (dotace 0/0)
5.Analýza a interpretace dat (dotace 0/0)
 
a.interpretační znaky a klíče vegetace
b.monitoring změn a poškození lesů
c.lesnické aplikace

 
Výstupy předmětu:
-- obsah této položky nebyl definován --
Typ předmětu: volitelný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
     konzultace5 h0 h
Samostudium
     příprava na zkoušku30 h0 h
     příprava prezentace5 h0 h
     zpracování projektů60 h0 h
Celkem100 h0 h
 
Požadavky na ukončení:
Doktorská komisionální zkouška
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZRemote sensing and geographical information systems for environmental studies: applications in foresteryFrankfurt am MainJ.D. Sauerländer's Verlag20053-7939-5138-3
ZRemote sensing of forest environments: concepts and case studiesBostonKluwer Academic Publishers1-4020-7405-0
ZADAMS, J B. -- GILLESPIE, A R.Remote sensing of landscapes with spectral images : a physical modeling approachCambridgeCambridge University Press2006978-0-521-66221-5
DHALOUNOVÁ, L. -- PAVELKA, K.Dálkový průzkum ZeměV PrazeČeské vysoké učení technické2008978-80-01-03124-7
DMACHALA, M.Využití objektově orientované analýzy obrazu (OBIA) pro mapování rozdělení lesa na základě leteckých snímků a dat LiDARBrno2011
DLILLESAND, T M. -- KIEFER, R W. -- CHIPMAN, J W.Remote Sensing and Image InterpretationNew YorkJohn Wiley & Sons20040-471-15227-7
DRemote sensing with IDRISI Taiga: a beginner's guideHong KongGeoCarto2009978-962-8226-27-6
DJENSEN, J R.Remote sensing of the environment : an earth resource perspectiveUpper Saddle RiverPrentice Hall20000-13-489733-1

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 11. 9. 2019.

Typ výstupu: