Course syllabus TMDN - Thermodynamic (FFWT - 2019/2020 - post-graduate studies)


     ECTS syllabus          Syllabus          Timetable          


     Czech          


Kód předmětu: TMDN
Název v jazyce výuky: Termodynamika
Název česky: Termodynamika
Název anglicky: Thermodynamic
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (0 kreditů), doktorská komisionální zkouška (0 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: doktorský
Semestr: 2019/2020
Vyučující: prof. Ing. Jaroslav Buchar, DrSc. (garant)
Výchozí předměty: žádné
 
Zaměření předmětu:
Seznámení s obecnými principy termodynamiky aplikované jak na neživou přírodu, tak na živé organismy.
 
Obsah předmětu:
1.Základní pojmy mechaniky kontinua (dotace 0/0)
2.Základy teorie termodynamických stavů a procesů - konstitutivní vztahy (dotace 0/0)
3.Základy nerovnovážné termodynamiky (dotace 0/0)
4.Termodynamiky v bioinženýrství (dotace 0/0)
 
Výstupy předmětu:
-- obsah této položky nebyl definován --
Typ předmětu: volitelný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Celkem0 h0 h
 
Požadavky na ukončení:
Zkouška
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZMARŠÍK, F. -- DVOŘÁK, I.BiotermodynamikaPrahaAcedemia199880-200-0664-8
DBioinženýrstvíPrahaAcademia200180-200-0768-7

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 11. 9. 2019.

Type of output: