Sylabus predmetu TTL - Technika a technologie v lesnictví (LDF - 2019/2020 - doktorské štúdiá)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: TTL
Název v jazyce výuky: Technika a technologie v lesnictví
Název česky: Technika a technologie v lesnictví
Název anglicky: Engineering and Technology in Forestry
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (0 kreditů), doktorská komisionální zkouška (0 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: doktorský
Semestr: 2019/2020
Vyučující: prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Výchozí předměty: žádné
 
Zaměření předmětu:
Rozšířit výrazně nad rámec znalostí získaných studiem základních předmětů teoretické poznatky a praktické zkušenosti o konstrukci, funkčních principech, technologickém využití, plánování, řízení a vyhodnocování technických prostředků ve výrobních procesech lesního hospodářství, se zaměřením na těžební a dopravní činnost. Zvládnout zásady optimalizované volby těžebních a dopravních technologií respektujících ochranu lesních ekosystémů, technické parametry strojů a ekonomickou přijatelnost.
 
Obsah předmětu:
1.Výrobní procesy a výrobně-technické podmínky ve výrobních procesech lesního hospodářství. Princip samofinancování lesního hospodářství, a úloha optimalizace nákladů na lesnická opatření v něm. (dotace 0/0)
2.Význam a specifika techniky v technologiích lesní výroby. Energetické prostředky ve výrobních procesech LH a jejich management. (dotace 0/0)
3.Zásady technologické přípravy výroby a její realizace v obnovním procesu lesa. Organizace práce v těžební činnosti. (dotace 0/0)
4.Terénní klasifikace a technologická typizace. Multikriteriální optimalizace výběru z disponibilních technologií. Kritéria pro výběr těžební metody a technologie. (dotace 0/0)
5.Technologická jakost dříví jako teoretický základ druhování dříví. (dotace 0/0)
6.Úloha lesní dopravní sítě v procesu těžby a dopravy dříví. Zpřístupnění porostního nitra pro různé technologie. (dotace 0/0)
7.Soustřeďování dříví. Lesní lanovkové systémy pro soustřeďování dříví. Méně obvyklé způsoby soustřeďování dříví. Vrtulníkové soustřeďování dříví. (dotace 0/0)
8.Zásady lesnické logistiky. Optimalizace odvozu dříví po pozemních komunikacích a dopravy dříví po železnici. (dotace 0/0)
9.Těžebně-dopravní stroje, jejich charakteristika, rozdělení a způsoby využití. (dotace 0/0)
10.Stroje pro desintegraci dříví. (dotace 0/0)
11.Skladování a ochrana dříví. Manipulační sklady dříví, jejich úloha, strojní vybavení a technologické postupy. (dotace 0/0)
12.Negativní vlivy techniky na prostředí a metody jejich zmírnění. (dotace 0/0)
13.Zemní stroje a příslušné technologie. (dotace 0/0)
14.Bezpečnost a hygiena práce při provozování lesní techniky. Management rizika. (dotace 0/0)
 
Výstupy předmětu:
Oborově specifické kompetence:
 
-Prohloubit teoretické a praktické znalosti techniky v lesnictví.

Typ předmětu: volitelný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Celkem0 h0 h
 
Požadavky na ukončení:
Zkouška.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZNERUDA, J. -- SIMANOV, V.Technika a technologie v lesnictvíBrnoMendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně200680-7157-988-2
ZNERUDA, J. a kol.Harvestorové technologie lesní těžbyBrnoMendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně2008978-80-7375-146-3
ZNERUDA, J. -- ULRICH, R. -- VALENTA, J.Analýza faktorů výkonnosti středních harvestorů80-228-1648-5
ZNERUDA, J. -- VALENTA, J.Determinace poškozování lesních porostů těžebními technologiemiBrnoMendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně200480-7157-820-7
ZSIMANOV, V. -- KOHOUT, V.Těžba a doprava dřívíPísekMatice lesnická spol. s r.o.200480-86271-14-5
ZSKOUPÝ, A. -- KOPECKÝ, Z.Základy techniky: (cvičení)BrnoMendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně200480-7157-800-2
DHONSA, J. -- NERUDA, J.Analýza poškození výřezů funkčními mechanismy harvestorů
DNERUDA, J. -- ČERMÁK, J. -- NADĚŽDINA, N. -- ULRICH, R. -- GEBAUER, R. -- VAVŘÍČEK, D. -- MARTINKOVÁ, M. -- KNOTT, R. -- PRAX, A. -- POKORNÝ, E. -- AUBRECHT, L. -- STANĚK, Z. -- KOLLER, J. -- HRUŠKA, J.Determination of damage to soil and root systems of forest trees by the operation of logging machinesBrnoMendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně2008978-80-7375-251-4
DNERUDA, J. -- VALENTA, J.Faktory výkonnosti harvestorových technologií lesní těžbyBrnoMendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně200480-7157-821-5
DKostroň, L., Lesní těžba a dopravnictví, SZN Praha, 1971, 495 str.
DPernica P., Logistický management, Radix Praha, 1998, ISBN 80-86031-13-6
DPetříček, V., Mechanizační prostředky lesnické, SZN Praha, 1984, 288 str.
DRónay, E. -- Dejmal, J., Lesná ťažba, Príroda Bratislava, 1991, ISBN 80-07-00432-7, 356 str.
DSimanov, V.- Kohout, V., Asanace erozní rýhy, Výukové video, AVC VŠZ v Brně, 1993, 10.0 min.
DSimanov, V.- Kohout, V., Doprava dříví vrtulníky, Výukové video, AVC VŠZ v Brně, 1993, 17.5 min.
DSimanov, V., Ochrana geobiosféry při využívání strojů v lesní výrobě, Skripta VŠZ LF Brno, 1989, 68s.
DSimanov, V., Optimalizace těžebních technologií, možnosti, předpoklady, in: skripta PGS "Mechanizace těžebně - výrobního procesu", VŠZ LF v Brně, 1986, s.80-85
DSimanov, V., Šetrné soustřeďování dříví, Ministerstvo zemědělství ČR, 1996, 4s.
DSimanov, V., Těžba a doprava dříví, Matice lesnická, Písek 2004, str.411, ISBN 80-86271-14-5

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 11. 9. 2019.

Typ výstupu: