Course syllabus SVT - Environment Friendly Production Technologies (FFWT - 2019/2020 - post-graduate studies)


     ECTS syllabus          Syllabus          Timetable          


     Czech          English          


Course code: SVT
Course title in language of instruction: Šetrné výrobní technologie
Course title in Czech: Environment Friendly Production Technologies
Course title in English: Environment Friendly Production Technologies
Mode of completion and number of credits: Exam (0 credits), Ph.D. commissional exam (0 credits)
(1 ECTS credit = 28 hours of workload)
Mode of delivery/Timetabled classes: full-time, 0/0 (hours of lectures per week / hours of seminars per week)
part-time, 0/0 (lectures per period / seminars per period)
Language of instruction: Czech
Level of course: doctor
Semester: 2019/2020
Name of lecturer: prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc. (examiner, instructor, lecturer, supervisor)
Prerequisites: none
 
Aims of the course:
Extend well beyond the knowledge acquired from studies of basic subjects (Technique and technology in forestry, forest engineering technology, and mining, etc.), theoretical knowledge and practical experience with increasing levels of friendliness impacts of the operation of production technologies in forestry activities on the forest environment.
 
Course contents:
1.Negative impacts on forest ecosystems techniques and methods for their mitigation. (allowance 0/0)
2.Legislation related to the use of machines in forestry and nature conservation. (allowance 0/0)
3.Construction measures to reduce the negative effects of technology on the forest environment. (allowance 0/0)
4.Technology for biomass energy. (allowance 0/0)
5.Terrain classification and typing technology and their role in the greening of production processes. (allowance 0/0)
6.Post-production editing of facilities, as a last option to reducing of damage to forest ecosystems. (allowance 0/0)
7.Prevention of overloading of wood transport units, as a way to reduce of erosion damage to the forest road network. (allowance 0/0)
8.Fuels, lubricants and other fluids (battery acids, brake fluid) in terms of potential impacts on the environment. (allowance 0/0)
9.Methods of temporary strengthening of forest roads and skidding lines, as a method of reduction of erosion damage and compaction of forest soils. (allowance 0/0)
10.Care of machines in terms of prevention of industrial accidents resulting in contamination of forest ecosystems by foreign substances. (allowance 0/0)
11.Analysis and assessment criteria for the creation of environmentally friendly technologies. (allowance 0/0)
12.Experimental evaluation of environmentally friendly methods of operation of technical equipment. (allowance 0/0)
13.Eco-labeling and certification. (allowance 0/0)
14.Environmental audit of machines and technologies. Optimizing of the selection of machines from a computer. (allowance 0/0)
 
Learning outcomes and competences:
Specific competences:
 
-To obtain and increase knowledges of the theory and practice of frugality increasing of production technologies in forestry.

Type of course unit: optional
Year of study: Not applicable - the subject could be chosen at anytime during the course of the programme.
Work placement: There is no compulsory work placement in the course unit.
Recommended study modules: -
 
Learning activities and study load (hours of study load):
Type of teaching methodDaily attendanceCombined form
Total0 h0 h
 
Assessment methods:
Test. Knowledge gained from the course syllabus.
 
Recommended reading:
TypeAuthorTitlePublished inPublisherYearISBN
RQNERUDA, J. -- SIMANOV, V.Technika a technologie v lesnictvíBrnoMendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně200680-7157-988-2
RQNERUDA, J. -- ČERMÁK, J. -- NADĚŽDINA, N. -- ULRICH, R. -- GEBAUER, R. -- VAVŘÍČEK, D. -- MARTINKOVÁ, M. -- KNOTT, R. -- PRAX, A. -- POKORNÝ, E. -- AUBRECHT, L. -- STANĚK, Z. -- KOLLER, J. -- HRUŠKA, J.Determination of damage to soil and root systems of forest trees by the operation of logging machinesBrnoMendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně2008978-80-7375-251-4
RQČERMÁK, J. -- NERUDA, J. -- MARTINKOVÁ, M. -- GEBAUER, R. -- ULRICH, R. -- POKORNY, E. -- PRAX, A. -- HRUŠKA, J. -- NADĚŽDIN, V. -- NADĚŽDINA, N. et al.Identification of tree root damage caused by heavy machinery using new measurement technology suitable for precision forestry0-7972-1121-7
RQNERUDA, J. -- ULRICH, R. -- NADEZHDINA, N. -- ČERMÁK, J.Unfavorable impacts of forwarder technology on tree root systems along skidding trails and possibilities of their prevention978-80-213-1939-4
RQVYSKOT, I. -- HRŮZA, P. -- SYNKOVÁ, J. -- KUPEC, P. -- KOTÁSKOVÁ, P. -- KOZUMPLÍKOVÁ, A. -- SCHNEIDER, J. -- ŠPIČÁKOVÁ, H. -- ŠEVELOVÁ, L. -- ULRICH, R. -- NERUDA, J.Posouzení míry antropogenního narušení vodního režimu lesních ekosystémů a jeho důsledků na změnu funkčních schopností lesů; návrh revitalizačního managementu. Závěrečná zpráva o projektu VaV-SM/2/25/04 v posledním roce řešení listopad 2007LDF MZLU v Brně
RQNERUDA, J. et al.Harvestorové technologie lesní těžbyBrnoMendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně2008978-80-7375-146-3
RQNERUDA, J. -- VALENTA, J.Determinace poškozování lesních porostů těžebními technologiemiBrnoMendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně200480-7157-820-7
RQSIMANOV, V.Legislativa související s využíváním strojů v lesním hospodářství a ochranou přírody
RQSIMANOV, V.Ochrana geobiosféry při využívání strojů v lesní výroběBrnoVŠZ1989
RENERUDA, J.Možnosti modelování poškození lesních porostů při těžbě dříví80-228-1170-X
RENERUDA, J. -- POKORNÝ, E. -- ULRICH, R. -- VAVŘÍČEK, D.Použití pneumatik nebo kolopásů při vyvážení sortimentů dřeva978-80-213-1791-8
RESIMANOV, V.Technologie lesnických činností v lesích se zvýšeným zájmem ochrany přírody80-7157-585-2
RESIMANOV, V.Těžba a soustřeďování dříví jako nástroje managementu lesních porostů
RESIMANOV, V.Těžební činnost z hlediska přírodě blízkého obhospodařování lesa1998ISSN 0322-9688

RQrequired
RErecommended


Last modification made by Ing. Alice Malá on 09/11/2019.

Type of output: