Sylabus předmětu SVDR - Stavební výrobky ze dřeva (LDF - 2019/2020 - doktorská studia)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
SVDR
Název předmětu česky: Stavební výrobky ze dřeva
Název předmětu anglicky:
Wood Joinery Products
Semestr:
2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (0 kreditů), doktorská komisionální zkouška (0 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia: doktorský
Typ předmětu: volitelný
Typ výuky předmětu: normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující:
doc. Dr. Ing. Pavel Král (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity: žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Znalost rozhodujících konstrukčních variant otvorových výplní obvodového pláště budovy,
znalost tepelně technických a fyzikálních vlastností těchto výrobků, varianty pro zvýšení zvukově izolačních vlastností otvorových výplní, nové technologie výroby a montáže stavebních výrobků ze dřeva.
 
Obsah předmětu:
1.- technické, legislativní a normativní předpisy pro obvodové pláště budov, (dotace 0/0)
2.
- návaznost na evropské harmonizované normy a požadavky, (dotace 0/0)
3.
- nové konstrukce a konstrukční varianty oken na bázi dřeva (dotace 0/0)
4.- materiálové zastoupení PVC, hliníku a kovu v moderních otvorových výplních (dotace 0/0)
5.
- mechanické a fyzikální vlastnosti otvorových výplní -- metody zkoušení a ověřování tepelně technických vlastností,/ koeficientu prostupu tepla, spárové průvzdušnosti/, (dotace 0/0)
6.
- zvuko- izolační vlastnosti, index vzduchové neprůzvučnosti a metody zkoušení, (dotace 0/0)
7.
- nové technologie a materiály pro povrchové úpravy oken, dveří a ostatních výrobků na bázi dřeva (dotace 0/0)
8.
- vliv povrchových úprav na ekologii, zdravotní nezávadnost , funkčnost a životnost výrobků, (dotace 0/0)
9.
- vliv otvorových výplní na energetickou náročnost budovy, (dotace 0/0)
10.
- technické parametry vstupních dveří do bytu, požární odolnost a pasivní bezpečnost, (dotace 0/0)
11.
- nové technologie výroby, montáže a užití podlah na bázi dřeva v bytové a občanské výstavbě. (dotace 0/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
DruhPrezenční studiumKombinované studium
laboratorní práce
10 h
10 h
konzultace
20 h20 h
příprava na zkoušku
20 h20 h
Celkem
50 h
50 h
 
Požadavky na ukončení:
zkouška
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
Budova a energia. 1. vyd. Banská Bystrica: Vidas, 1995. 212 s. ISBN 80-85306-07-7.
Metodika pro hodnocení shody podle ČSN EN 14342 pro klasické parkety s perem a drážkou (Modul 4) pro Dřevopar, spol. s r.o., Loštice, podle nařízení vlády č. 190/2002 Sb. POLÁŠEK, J. -- POLÁŠEK, M. -- MITÁČEK, P. 2008.
Metodika pro hodnocení shody podle ČSN EN 14342 pro masivní dubovou podlahu (Modul 4) pro Esco CZ Production, spol. s r.o., Radomyšl, podle nařízení vlády č. 190/2002 Sb. POLÁŠEK, J. -- POLÁŠEK, M. -- MITÁČEK, P. 2008.
ŠPAČEK, T. -- POLÁŠEK, J. Metodika stavebního technického průzkumu dřevěných prvků zabudovaných do památkových staveb. Disertační práce. MZLU v Brně, 2007. 140.
POLÁŠEK, J. -- ŠPAČEK, T. Stavebně truhlářská výroba : základy konstrukce a technologie. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2007. 147 s. ISBN 978-80-7375-050-3.
POLÁŠEK, J. -- ZAPLETAL, M. Technické požadavky na prvky staveb -- okna, dveře. In Současné dřevostavby a nové materiály na bázi dřeva. 1. vyd. Brno: MZLU v Brně, 2008, s. 65--70. ISBN 978-80-7375-213-2.
BRUNECKÝ, P. -- ŠVANCARA, F. -- CHLADIL, J. -- POLÁŠEK, J. The problem solution state of organic substance emission in wooden products. Drevársky výskum. 2000. sv. 2-4, č. 44, s. 75--82. ISSN 0012-6136.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 11. 9. 2019.

Typ výstupu: