Sylabus predmetu PP - Příprava pracovišť (LDF - 2019/2020 - doktorské štúdiá)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: PP
Název v jazyce výuky: Příprava pracovišť
Název česky: Příprava pracovišť
Název anglicky: Site Preparation
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (0 kreditů), doktorská komisionální zkouška (0 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: -- obsah této položky nebyl definován --
Semestr: 2019/2020
Vyučující: prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Výchozí předměty: žádné
 
Zaměření předmětu:
Rozšířit výrazně nad rámec znalostí získaných studiem základního předmětu teoretické poznatky a praktické zkušenosti z přípravy výroby pro progresivní technologie lesnických činností.
 
Obsah předmětu:
V této jazykové variantě není obsah předmětu vložen.
 
Výstupy předmětu:
-- obsah této položky nebyl definován --
Typ předmětu: volitelný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
     práce v terénu10 h10 h
     odborná exkurze20 h20 h
     konzultace20 h20 h
Samostudium
     příprava na zkoušku40 h40 h
     zpracování projektů20 h20 h
Celkem110 h110 h
 
Požadavky na ukončení:
Zkouška.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
DKostroň, L., Lesní těžba a dopravnictví, SZN Praha, 1971, 495 str.
DPernica P., Logistický management, Radix Praha, 1998, ISBN 80-86031-13-6
DPetříček, V., Mechanizační prostředky lesnické, SZN Praha, 1984, 288 str.
DRónay, E. -- Dejmal, J., Lesná ťažba, Príroda Bratislava, 1991, ISBN 80-07-00432-7, 356 str.
DSimanov, V., Energetické využívání dříví, Terrapolis, Olomouc, 1995, 115s.
DSimanov, V., Optimalizace těžebních technologií, možnosti, předpoklady, in: skripta PGS "Mechanizace těžebně - výrobního procesu", VŠZ LF v Brně, 1986, s. 80-85
DSimanov, V., Těžba a doprava dříví, Matice lesnická, Písek 2004, str.411, ISBN 80-86271-14-5

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 11. 9. 2019.

Typ výstupu: