Sylabus predmetu PLTV - Přidružená lesní těžba a výroba (LDF - 2019/2020 - doktorské štúdiá)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
PLTV
Název předmětu česky:
Přidružená lesní těžba a výroba
Název předmětu anglicky:
Harvesting of Minor and Minor Forest Production
Semestr:
2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (0 kreditů), doktorská komisionální zkouška (0 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
doktorský
Typ předmětu: volitelný
Typ výuky předmětu:
-- obsah této položky nebyl definován --
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Vyučující:
Ing. et Ing. Jiří Kadlec, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc. (garant)
prof. Ing. Vladimír Simanov, CSc. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity: žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Rozšířit výrazně nad rámec znalostí získaných studiem základního předmětu teoretické poznatky a praktické zkušenosti z oborů přidružená lesní těžba a přidružená lesní výroba, nezbytné pro technické, organizační a ekonomické posouzení možností provozovat tyto aktivity jako zdroj dodatečných tržeb z lesní půdy.
 
Obsah předmětu:
1.Přidružená lesní těžba (dotace 0/0)
 
a.
Princip samofinancování lesního hospodářství, a úloha přidružené lesní těžby a přidružené lesní výroby při zvyšování tržeb z lesního majetku

2.
Přidružená lesní výroba (dotace 0/0)
 
a.
Přidružená dřevařská výroba
b.
Výroba dřevěného uhlí
c.
Zemědělská výroba
d.
Ostatní přidružená výroba

3.Přidružená lesní těžba v zemích mimo ČR (dotace 0/0)
 
a.
Evropa
b.
Severní Amerika
c.
Asie
d.
Afrika

4.
Využití dřevitých materiálů (dotace 0/0)
 
a.Těžba tříslové kůry
b.
Zpracování klestu a pařezů, využití kůry
c.
Vánoční stromky a ozdobná klest

5.Využití rostlin a jejich produktů (dotace 0/0)
 
a.Lesní plody, léčivé rostliny, jedlé houby
b.
Těžba pryskyřice, těžba březové mízy

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
práce v terénu
20 h20 h
odborná praxe15 h
15 h
konzultace
40 h
40 h
projektová práce
25 h
25 h
příprava na zkoušku
80 h
80 h
zpracování projektů
25 h
25 h
Celkem
205 h
205 h
 
Požadavky na ukončení:
Zkouška.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
Non-wood forest products in 15 countries of tropical Asia: a regional and national overview. Bangkok: FAO, 2002. 188 s. ISBN 974-90666-0-X.
Harvesting of Non-Wood Forest Products. 1. vyd. Ankara: Ministry of Forestry of Turkey, 2001. 432 s.
Non-wood forest products in Africa: a regional and national overview. Roma: FAO, 2001. 303 s.
Non-wood forest products in the near East: a regional and national overview. Roma: FAO, 2001. 303 s.
Non-wood news: an information bulletin on non-wood forest products. Rome: ISSN 1020-3435.
BACHRACH, U. Handbook of medicinal plants. New York: Food Products Press :, 500 s. ISBN 1-56022-994-2.
VAN WYK, B. -- WINK, M. Medicinal plants of the world : an illustrated scientific guide to important medicinal plants and their uses. 1. vyd. Portland: Timber Press, 2004. 480 s. ISBN 0-88192-602-7.

Doporučená:
Anonymus, Výroba dřevěného uhlí, Výukové video, Polsko, 1995, 27 min.
Rónay, E. -- Dejmal, J., Lesná ťažba, Príroda Bratislava, 1991, ISBN 80-07-00432-7, 356 str.
Simanov a kol., Přidružená lesní výroba, Skripta MZLU LDF Brno, 1995, 88s.
Simanov, V., Energetické využívání dříví, Terrapolis, Olomouc, 1995, 115s.
Simanov, V., Těžba a doprava dříví, Matice lesnická, Písek 2004, str.411, ISBN 80-86271-14-5

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 11. 9. 2019.

Typ výstupu: