Sylabus predmetu PLTV - Přidružená lesní těžba a výroba (LDF - 2019/2020 - doktorské štúdiá)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: PLTV
Název v jazyce výuky: Přidružená lesní těžba a výroba
Název česky: Přidružená lesní těžba a výroba
Název anglicky: Harvesting of Minor and Minor Forest Production
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (0 kreditů), doktorská komisionální zkouška (0 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: doktorský
Semestr: 2019/2020
Vyučující: Ing. et Ing. Jiří Kadlec, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc. (garant)
prof. Ing. Vladimír Simanov, CSc. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Výchozí předměty: žádné
 
Zaměření předmětu:
Rozšířit výrazně nad rámec znalostí získaných studiem základního předmětu teoretické poznatky a praktické zkušenosti z oborů přidružená lesní těžba a přidružená lesní výroba, nezbytné pro technické, organizační a ekonomické posouzení možností provozovat tyto aktivity jako zdroj dodatečných tržeb z lesní půdy.
 
Obsah předmětu:
1.Přidružená lesní těžba (dotace 0/0)
 
a.Princip samofinancování lesního hospodářství, a úloha přidružené lesní těžby a přidružené lesní výroby při zvyšování tržeb z lesního majetku

2.Přidružená lesní výroba (dotace 0/0)
 
a.Přidružená dřevařská výroba
b.Výroba dřevěného uhlí
c.Zemědělská výroba
d.Ostatní přidružená výroba

3.Přidružená lesní těžba v zemích mimo ČR (dotace 0/0)
 
a.Evropa
b.Severní Amerika
c.Asie
d.Afrika

4.Využití dřevitých materiálů (dotace 0/0)
 
a.Těžba tříslové kůry
b.Zpracování klestu a pařezů, využití kůry
c.Vánoční stromky a ozdobná klest

5.Využití rostlin a jejich produktů (dotace 0/0)
 
a.Lesní plody, léčivé rostliny, jedlé houby
b.Těžba pryskyřice, těžba březové mízy

 
Výstupy předmětu:
-- obsah této položky nebyl definován --
Typ předmětu: volitelný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
     práce v terénu20 h20 h
     odborná praxe15 h15 h
     konzultace40 h40 h
     projektová práce25 h25 h
Samostudium
     příprava na zkoušku80 h80 h
     zpracování projektů25 h25 h
Celkem205 h205 h
 
Požadavky na ukončení:
Zkouška.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZNon-wood forest products in 15 countries of tropical Asia: a regional and national overviewBangkokFAO2002974-90666-0-X
ZHarvesting of Non-Wood Forest ProductsAnkaraMinistry of Forestry of Turkey2001
ZNon-wood forest products in Africa: a regional and national overviewRomaFAO2001
ZNon-wood forest products in the near East: a regional and national overviewRomaFAO2001
ZNon-wood news: an information bulletin on non-wood forest productsRomeISSN 1020-3435
ZBACHRACH, U.Handbook of medicinal plantsNew YorkFood Products Press :1-56022-994-2
ZVAN WYK, B. -- WINK, M.Medicinal plants of the world : an illustrated scientific guide to important medicinal plants and their usesPortlandTimber Press20040-88192-602-7
DAnonymus, Výroba dřevěného uhlí, Výukové video, Polsko, 1995, 27 min.
DRónay, E. -- Dejmal, J., Lesná ťažba, Príroda Bratislava, 1991, ISBN 80-07-00432-7, 356 str.
DSimanov a kol., Přidružená lesní výroba, Skripta MZLU LDF Brno, 1995, 88s.
DSimanov, V., Energetické využívání dříví, Terrapolis, Olomouc, 1995, 115s.
DSimanov, V., Těžba a doprava dříví, Matice lesnická, Písek 2004, str.411, ISBN 80-86271-14-5

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 11. 9. 2019.

Typ výstupu: