Sylabus předmětu PSM - Počítačová simulace (LDF - 2019/2020 - doktorská studia)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: PSM
Název předmětu česky: Počítačová simulace
Název předmětu anglicky:
Computer Simulation
Semestr:
2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (0 kreditů), doktorská komisionální zkouška (0 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
magisterský navazující; doktorský
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
-- obsah této položky nebyl definován --
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu: Ing. Jan Tippner, Ph.D.
Garantující ústav: Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Vyučující:
Ing. Jan Tippner, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Mgr. Ing. Miroslav Trcala, Ph.D. (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Poskytnout informace o pokročilých metodách numerického modelování od jednoduchých úloh až po vázané fyzikální děje.
 
Obsah předmětu:
1.
CAE aplikace mechaniky a termodynamiky kontinua. (dotace 2/2)
2.
Úvod do problematiky numerických metod a MKP. (dotace 2/2)
3.
Modelování strukturálních, termodynamických nelineárních úloh. (dotace 2/2)
4.
Implementace a interpretace materiálových modelů. (dotace 2/2)
5.Pravděpodobnostní modelování. (dotace 2/2)
6.
Topologická optimalizace. (dotace 2/2)
7.
Tvarová optimalizace. (dotace 2/2)
8.
Mechanika tekutin - základy CFD. (dotace 2/2)
9.
Řešení statických mechanických úloh. (dotace 2/2)
10.
Řešení dynamických mechanických úloh. (dotace 2/2)
11.
Tepelná analýza. (dotace 2/2)
12.Modelování vázaných dějů. (dotace 2/2)
Studijní aktivity a metody výuky:
DruhPrezenční studiumKombinované studium
přednáška
24 h0 h
cvičení
24 h0 h
příprava na zkoušku20 h0 h
zpracování projektů20 h0 h
Celkem
88 h
0 h
 
Požadavky na ukončení:
obhajoba projektu, zkouška
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
Mechanika kontinua. 2. vyd. Praha: Academia, 2000. 799 s. ISBN 80-200-0772-5.
HEARMON, R. Úvod do teorie pružnosti anizotropních látek. Praha: SNTL, 1965. 139 s.
Finite element analysis: theory and application with ANSYS. 3. vyd. Upper Saddle River, N.J.: Pearson Prentice Hall, 861 s. ISBN 978-0-13-241651-1.
CHAMPION, E R. Finite Element Analysis in Manufacturing Engineering. New York: McGraw-Hill, 1992. 21 s. ISBN 0-07-010510-3.
Fundamentals of finite element analysis. Boston: McGraw-Hill, 494 s. ISBN 0-07-239536-2.
BOFFI, D. -- BREZZI, F. -- BOFFI, D. Mixed Finite Elements, Compatibility Conditions, and Applications : Lectures given at the C.I.M.E. Summer School held in Cetraro, Italy June 26--July 1, 2006.  Berlin, Heidelberg. 2008. ISBN 9783540783190. URL: http://dx.doi.org/10.1007/978-3-540-78319-0.
Multiphysics modelling with finite element methods. New Jersey ;: London :, 422 s. ISBN 9789812568434.
Process modelling and simulation with finite element methods. Singapore: World Scientific, 2004. 382 s. ISBN 981-238-793-5.
ZIENKIEWICZ, O. -- TAYLOR, R. The finite element method : Basic formulation and linear problems . Volume 1. 4. vyd. London: McGraw-Hill, 1989. 648 s. ISBN 0-07-084174-8.
ZIENKIEWICZ, O. -- TAYLOR, R. The finite element method : Solid and fluid Mechanics, dynamics and non-linearity . Volume 2. 4. vyd. Berkshire: McGraw-Hill, 1991. 807 s. ISBN 0-07-084175-6.
MADENCI, E. -- GUVEN, I. The finite element method and applications in engineering using ANSYS. New York: Springer, 2006. 686 s. ISBN 0-387-28289-0.
SONNTAG, R E. -- BORGNAKKE, C. -- WYLEN, G J V. Fundamentals of thermodynamics. 5. vyd. New York: John Wiley & Sons, 1998. 783 s. ISBN 0-471-18361-X.
Composite Materials: Mechanical Behavior and Structural Analysis. New York: Springer Verlag, 1998. 645 s. ISBN 0-387-98426-7.
NAKASONE, Y. -- YOSHIMOTO, S. -- STOLARSKI, T A. Engineering analysis with ANSYS software. Amsterdam: Butterworth-Heinemann, 2006. 456 s. ISBN 0-7506-6875-X.
BERGAN, P G. -- BATHE, K. Finite element methods for nonlinear problems : peoceedings of the Europe-US symposium. Berlin: Springer Verlag, 1986. 817 s. ISBN 0-387-16226-7.
BATHE, K. Finite element procedures. Upper Saddle River: Prentice Hall, 1996. 1037 s. ISBN 0-13-301458-4.
TOPPING, B H V. Advances in finite element procedures and techniques. Edinburgh: Civil-Comp, 1998. 298 s. ISBN 0-948749-56-3.
TOPPING, B H V. Advances in computational structural mechanics. Edinburgh: Civil-comp press, 1998. 472 s. ISBN 0-948749-57-1.
TOPPING, B H V. Advances in finite element technology. Edinburgh: Civil-Comp, 1996. 453 s. ISBN 0948749415.
TOPPING, B H V. -- KUMAR, B. Developments in analysis and design using finite element methods. Edinburgh: Civil-Comp, 1999. 282 s. ISBN 0-948749-61-X.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 11. 9. 2019.

Typ výstupu: