Sylabus předmětu PSM - Počítačová simulace (LDF - 2019/2020 - doktorská studia)Help


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: PSM
Název v jazyce výuky: Počítačová simulace
Název česky: Počítačová simulace
Název anglicky: Computer Simulation
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (0 kreditů), doktorská komisionální zkouška (0 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: magisterský navazující; doktorský
Semestr: 2019/2020
Vyučující: Ing. Jan Tippner, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Mgr. Ing. Miroslav Trcala, Ph.D. (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
Výchozí předměty: žádné
 
Zaměření předmětu:
Poskytnout informace o pokročilých metodách numerického modelování od jednoduchých úloh až po vázané fyzikální děje.
 
Obsah předmětu:
1.CAE aplikace mechaniky a termodynamiky kontinua. (dotace 2/2)
2.Úvod do problematiky numerických metod a MKP. (dotace 2/2)
3.Modelování strukturálních, termodynamických nelineárních úloh. (dotace 2/2)
4.Implementace a interpretace materiálových modelů. (dotace 2/2)
5.Pravděpodobnostní modelování. (dotace 2/2)
6.Topologická optimalizace. (dotace 2/2)
7.Tvarová optimalizace. (dotace 2/2)
8.Mechanika tekutin - základy CFD. (dotace 2/2)
9.Řešení statických mechanických úloh. (dotace 2/2)
10.Řešení dynamických mechanických úloh. (dotace 2/2)
11.Tepelná analýza. (dotace 2/2)
12.Modelování vázaných dějů. (dotace 2/2)
 
Výstupy předmětu:
Oborově specifické kompetence:
 
-Analýza a řešení problémů technického charakteru

Typ předmětu: volitelný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
     přednáška24 h0 h
     cvičení24 h0 h
Samostudium
     příprava na zkoušku20 h0 h
     zpracování projektů20 h0 h
Celkem88 h0 h
 
Požadavky na ukončení:
obhajoba projektu, zkouška
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZMechanika kontinuaPrahaAcademia200080-200-0772-5
ZHEARMON, R.Úvod do teorie pružnosti anizotropních látekPrahaSNTL1965
ZFinite element analysis: theory and application with ANSYSUpper Saddle River, N.J.Pearson Prentice Hall978-0-13-241651-1
ZCHAMPION, E R.Finite Element Analysis in Manufacturing EngineeringNew YorkMcGraw-Hill19920-07-010510-3
ZFundamentals of finite element analysisBostonMcGraw-Hill0-07-239536-2
ZBOFFI, D. -- BREZZI, F. -- BOFFI, D.Mixed Finite Elements, Compatibility Conditions, and Applications : Lectures given at the C.I.M.E. Summer School held in Cetraro, Italy June 26--July 1, 2006Berlin, Heidelberg9783540783190
ZMultiphysics modelling with finite element methodsNew Jersey ;London :9789812568434
ZProcess modelling and simulation with finite element methodsSingaporeWorld Scientific2004981-238-793-5
ZZIENKIEWICZ, O. -- TAYLOR, R.The finite element method : Basic formulation and linear problems . Volume 1LondonMcGraw-Hill19890-07-084174-8
ZZIENKIEWICZ, O. -- TAYLOR, R.The finite element method : Solid and fluid Mechanics, dynamics and non-linearity . Volume 2BerkshireMcGraw-Hill19910-07-084175-6
ZMADENCI, E. -- GUVEN, I.The finite element method and applications in engineering using ANSYSNew YorkSpringer20060-387-28289-0
ZSONNTAG, R E. -- BORGNAKKE, C. -- WYLEN, G J V.Fundamentals of thermodynamicsNew YorkJohn Wiley & Sons19980-471-18361-X
ZComposite Materials: Mechanical Behavior and Structural AnalysisNew YorkSpringer Verlag19980-387-98426-7
ZNAKASONE, Y. -- YOSHIMOTO, S. -- STOLARSKI, T A.Engineering analysis with ANSYS softwareAmsterdamButterworth-Heinemann20060-7506-6875-X
ZBERGAN, P G. -- BATHE, K.Finite element methods for nonlinear problems : peoceedings of the Europe-US symposiumBerlinSpringer Verlag19860-387-16226-7
ZBATHE, K.Finite element proceduresUpper Saddle RiverPrentice Hall19960-13-301458-4
ZTOPPING, B H V.Advances in finite element procedures and techniquesEdinburghCivil-Comp19980-948749-56-3
ZTOPPING, B H V.Advances in computational structural mechanicsEdinburghCivil-comp press19980-948749-57-1
ZTOPPING, B H V.Advances in finite element technologyEdinburghCivil-Comp19960948749415
ZTOPPING, B H V. -- KUMAR, B.Developments in analysis and design using finite element methodsEdinburghCivil-Comp19990-948749-61-X

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 11. 9. 2019.

Typ výstupu: