Sylabus předmětu OP - Organizace práce (LDF - 2019/2020 - doktorská studia)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
OP
Název předmětu česky:
Organizace práce
Název předmětu anglicky: Work Management
Semestr: 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (0 kreditů), doktorská komisionální zkouška (0 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
doktorský
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
-- obsah této položky nebyl definován --
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující:
Mgr. Eva Abramuszkinová Pavlíková, MA, Ph.D. (garant, zkoušející)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Doktorand by měl získat základní poznatky z organizace práce, aby je dovedl aplikovat ve své práci vedoucího.
 
Obsah předmětu:
1.
Organizace práce (dotace 0/0)
 
a.
Organizační struktury ve velkém a malém podniku. Projekty využití dislokačních prostorů; uspořádání strojů, pomůcek a toků materiálů, technologických a pracovních postupů, zejména s ohledem na bezpečnost práce.
b.
Výběr a rozmísťování pracovníků, stanovení kompetencí a vztahů mezi pracovníky (důraz na kooperaci), zvyšování jejich kvalifikace a osobní plány odborného růstu. chronometráž a normování práce.
c.
Určení standardního výkonu (výkonové normy), chronometráž a normování práce. Kontrola a hodnocení pracovníků. Poskytování informací pro pracovní proces

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
cvičení
10 h10 h
konzultace
70 h
50 h
projektová práce
20 h20 h
veřejná prezentace (ústní)
2 h
2 h
příprava na zkoušku
50 h50 h
příprava prezentace10 h
10 h
zpracování projektů
20 h20 h
Celkem
182 h
162 h
 
Požadavky na ukončení:
Předmět je ukončen komisionální ústní zkouškou v trvání 1-1,5 hod. Jsou vyžadovány znalosti z učebnice Ergonomie a BOZP a základní literatury v plném rozsahu.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studium
Kombinované studium
Celkem0 %0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
ŠEDIVÝ, V. -- KOHOUT, V. Ergonomie: (cvičení). 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 1995. 101 s. ISBN 80-7157-182-2.
ŠEDIVÝ, V. Ergonomie: cvičení. 2. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2004. 71 s. ISBN 80-7157-763-4.
ŠEDIVÝ, V. Ergonomie a BOZP.  [online]. 2006. URL: http://user.mendelu.cz/~sedivy.
Dokonalá organizace v malé firmě: optimální sebeřízení, organizace času a administrativa. 1. vyd. Praha: Management Press, 2003. 175 s. ISBN 80-7261-088-0.
BĚLOHLÁVEK, F. Organizační chování: Jak se každý den chovají spolupracovníci, nadřízení, podřízení. 1. vyd. Olomouc: Rubico, 1996. 343 s. ISBN 80-85839-09-1.
GALLWEY, W T. Tajemství vysoké pracovní výkonnosti: metoda Inner Game. 1. vyd. Praha: Management Press, 2004. 255 s. ISBN 80-7261-115-1.
MATYÁŠ, K. Zásady organisace práce v lesním podnikání. Písek: Čs.matice lesnická, 1947. 428 s.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
2018/2019 - doktorská studia, 2017/2018 - doktorská studia, 2016/2017 - doktorská studia, 2015/2016 - doktorská studia, 2014/2015 - doktorská studia, 2013/2014 - doktorská studia (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 11. 9. 2019.

Typ výstupu: