Sylabus predmetu MSE - Metody studia lesních ekosystémů (LDF - 2019/2020 - doktorská studia)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
MSE
Název předmětu česky: Metody studia lesních ekosystémů
Název předmětu anglicky:
Methods of Ecosystem Studies
Semestr:
2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (0 kreditů), doktorská komisionální zkouška (0 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
doktorský
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
-- obsah této položky nebyl definován --
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav: Ústav ekologie lesa (LDF)
Fakulta:
Vyučující:
prof. Ing. Jiří Kulhavý, CSc. (garant, přednášející, zkoušející)
doc. Ing. Josef Suchomel, Ph.D. (přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Prohloubení znalostí o struktuře a fungování lesních ekosystémů včetně informace o základních metodických přístupech ke studiu a hodnocení procesů v lesních ekosystémech.
 
Obsah předmětu:
1.Základy systémové analýzy, hodnocení struktury a fungování ekosystému v čase a prostoru (dotace 0/0)
2.Metody a hodnocení klimatu (dotace 0/0)
3.Metody pro hodnocení sezónních cyklů vody, uhlíku, dusíku a minerálních látek (dotace 0/0)
4.
Metody hodnocení primární a sekundární produkce (dotace 0/0)
5.
Metody hodnocení biodiverzity (dotace 0/0)
6.
Metody hodnocení ekologické stability (dotace 0/0)
7.
Matematické modelování, simulace a predikce vývoje ekosystémů (dotace 0/0)
8.
Příklady ekosystémových studií - experimentální design, instrumentální vybavenost (dotace 0/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 h0 h
 
Požadavky na ukončení:
Zkouška.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studiumKombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
DYKYJOVÁ, D. Metody studia ekosystémů. Praha: Academia, 1989. 690 s.
RYCHNOVSKÁ, M. a kol. Metody studia travinných ekosystémů. 1. vyd. Praha: Academia, 1987. 269 s.
Mineral nutrition of higher plants. 2. vyd. London: Academic Press, 2006. 889 s. ISBN 978-0-12-473543-9.
DUVIGNEAUD, P. -- MEZŘICKÝ, V. Ekologická syntéza. 1. vyd. Praha: Academia, 1988. 414 s.
RYCHNOVSKÁ, M. Structure and functioning of seminatural meadows : a case study on the man and the biosphere project NO 91: Function of --. 1. vyd. Praha: Academia, 1993. 386 s. ISBN 0-444-98669-3.
VYSKOT, M. Biomass of the Tree Layer of a Spruce Forest in the Bohemian Uplands. 1. vyd. Praha: Academia, 1981. 396 s.
CHYTRÝ , M. -- KUČERA, T. -- KOČÍ, M. Katalog biotopů České republiky. Praha: AOPK ČR, 2001. 307 s. ISBN 80-86064-55-7.
MAREK, M V. a kol. Uhlík v ekosystémech České republiky v měnícím se klimatu. 1. vyd. Praha: Academia, 2011. 253 s. Živá příroda. ISBN 978-80-904351-1-7.
Quantitative ecology: measurement, models and scaling. 2. vyd. Amsterdam: Elsevier, 2009. 415 s. ISBN 978-0-12-627865-1.
Pathways to the Wise Management of Forests in Europe. Amsterdam: Elsevier, 2000. 119 s.
MÍCHAL, I. Ekologická stabilita. Veronica, 1994. 276 s. ISBN 80-85368-22-6.
Forest Hydrology and Biogeochemistry : Synthesis of Past Research and Future Direction. Springer, 2011. 740 s. Ecological Studies ;. ISBN 978-94-007-1362-8.
VAČKÁŘ, D. Ukazatele změn biodiverzity. 1. vyd. Praha: Academia, 2005. 298 s. ISBN 80-200-1386-5.
Kol. Handbook of biodiversity methods: survey, evaluation and monitoring. 1. vyd. Cambridge: Cambridge University Press, 2005. 573 s. ISBN 978-0-521-82368-5.
Humus chemistry: genesis, composition, reactions. 2. vyd. New York: Wiley, 1994. 496 s. ISBN 0-471-59474-1.
JENÍK, J. Ekosystémy (Úvod do organizace zonálních a azonálních biomů). 2. vyd. Praha: Karolinum, 1998. 135 s. ISBN 80-7184-040-8.

Doporučená:
PENKA, M. a kol. Floodplain forest ecosystem. Amsterdam: Elsevier ;, 1985. 459 s. Developments in agricultural and managed-forest ecology ;. ISBN 0-444-99566-8.
Kol. Methods of soil analysis. Madison: Soil Science Society of America, 1994. 1121 s. ISBN 978-0-89118-810-0.
Methods of Soil Analysis - Part 3: Chemical Methods. Madison: Soil Science Society of America, 1996. 1390 s. ISBN 0-89118-825-8.
KLUTE, A (. Methods of Soil Analysis. Part 1 : Psysical and Mineralogical Methods. 3. vyd. Madison: Soil Science Society of America, 1990. 1188 s. Agronomy.
PENKA, M. a kol. Floodplain forest ecosystem: II. After Water management Measures. Praha: Academia, 1991. 629 s. ISBN 80-200-0017-8 (Academia), 0-444-98756-8 (Elsevier).
SCHULZE, E. D. (Ed.) Carbon and Nitrogen Cycling in European Forest Ecosystems. Ecological studies 142. 1. vyd. Berlin: Springer Verlag, 2000. 498 s. ISBN 3-540-67239-7.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 11. 9. 2019.

Typ výstupu: