Sylabus predmetu MVPE - Metodologie vědeckovýzkumné práce v ekologii (LDF - 2019/2020 - doktorské štúdiá)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          


Kód předmětu: MVPE
Název v jazyce výuky: -- obsah této položky nebyl definován --
Název česky: Metodologie vědeckovýzkumné práce v ekologii
Název anglicky: Research Methodology in Ecology
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (0 kreditů), doktorská komisionální zkouška (0 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: -- obsah této položky nebyl definován --
Semestr: 2019/2020
Vyučující: prof. Ing. Jan Čermák, CSc. (garant)
Výchozí předměty: žádné
 
Zaměření předmětu:
Cílem předmětu je seznámit studenty se současnými možnostmi měření fyziologických procesů a operačních struktur u dřevin za daných ekologických podmínek v lesních ekosystémech. To zahrnuje činnost jak na úrovni stromů a porostů, tak na úrovni porostů a krajiny. Vhodná měření poskytující reálná data jsou prvním krokem k seznámení se s danou terénní situací. Dalším krokem je zpracování těchto dat příslušnými programy a správná interpretace získaných výsledků. Závěrečnou fází je obvykle příprava publikací, ať již závěrečných zpráv, nebo článků do odborných nebo impaktovaných časopisů, při čemž je rovněž nutné dodržovat určitá pravidla.
 
Obsah předmětu:
V této jazykové variantě není obsah předmětu vložen.
 
Výstupy předmětu:
-- obsah této položky nebyl definován --
Typ předmětu: volitelný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Celkem0 h0 h
 
Požadavky na ukončení:
zkouška
 
Literatura:
-- obsah této položky nebyl definován --


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 11. 9. 2019.

Typ výstupu: