Course syllabus KNVZ - Furniture design and Impact on Health and Motional System (FFWT - 2019/2020 - post-graduate studies)


     ECTS syllabus          Syllabus          Timetable          


     Czech          


Kód předmětu: KNVZ
Název v jazyce výuky: -- obsah této položky nebyl definován --
Název česky: Konstrukce nábytku a vliv na zdraví a pohybový systém
Název anglicky: Furniture design and Impact on Health and Motional System
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (0 kreditů), doktorská komisionální zkouška (0 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: -- obsah této položky nebyl definován --
Semestr: 2019/2020
Vyučující: doc. MUDr. Ivan Müller, CSc. (garant)
Výchozí předměty: žádné
 
Zaměření předmětu:
Upevnění poznatků o zdravotním poškození vlivem interiérů s dopadem na páteř a pohybový systém člověka. Zásady ergonomie, tvorby nábytku a interiéru.
 
Obsah předmětu:
1.Stručné zopakování znalostí somatologie (dotace 0/0)
2.Stavba a funkce těla (dotace 0/0)
3.zásady ergonomie v tvorbě nábytku a interiéru (dotace 0/0)
4.Zásady předcházení úrazům a nemocem pohybového ústrojí při tvorbě nábytku (dotace 0/0)
5.Ochranná opatření zdraví u osob pracujících ve výrobě nábytku (dotace 0/0)
 
Výstupy předmětu:
-- obsah této položky nebyl definován --
Typ předmětu: volitelný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Celkem0 h0 h
 
Požadavky na ukončení:
žádné
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZPROKOPOVÁ, H. -- MULLER, I. -- MAŇÁK, H.Byt, který se vám přízpůsobíBrnoEra2007978-80-7366-106-9
ZŘEZNÍČKOVÁ, A. -- PROKOPOVÁ, H.Postele & ložnice: co je potřeba k dobrému spánkuPrahaGrada200680-247-0645-8

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 11. 9. 2019.

Type of output: