Course syllabus EKVP - Ekologizace výrobních procesů (FFWT - 2019/2020 - post-graduate studies)


     ECTS syllabus          Syllabus          Timetable          


     Czech          English          


Course code: EKVP
Course title in language of instruction: -- item not defined --
Course title in Czech: Ekologizace výrobních procesů
Course title in English: Ekologizace výrobních procesů
Mode of completion and number of credits: Exam (0 credits), Ph.D. commissional exam (0 credits)
(1 ECTS credit = 28 hours of workload)
Mode of delivery/Timetabled classes: full-time, 0/0 (hours of lectures per week / hours of seminars per week)
part-time, 0/0 (lectures per period / seminars per period)
Language of instruction: Czech
Level of course: -- item not defined --
Semester: 2019/2020
Name of lecturer: prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc. (examiner, instructor, lecturer, supervisor)
Prerequisites: none
 
Aims of the course:
Extend well beyond the knowledge acquired from studies of the principal theoretical knowledge and practical experience in implementing manufacturing processes forestry activities friendly to the forest environment.
 
Course contents:
The content of the course has not been saved in this language version.
 
Learning outcomes and competences:
-- item not defined --
Type of course unit: optional
Year of study: Not applicable - the subject could be chosen at anytime during the course of the programme.
Work placement: There is no compulsory work placement in the course unit.
Recommended study modules: -
 
Learning activities and study load (hours of study load):
Type of teaching methodDaily attendanceCombined form
Total0 h0 h
 
Assessment methods:
Test. Knowledge gained from the course syllabus.
 
Recommended reading:
TypeAuthorTitlePublished inPublisherYearISBN
RQNERUDA, J. -- SIMANOV, V.Technika a technologie v lesnictvíBrnoMendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně200680-7157-988-2
RQNERUDA, J. -- ČERMÁK, J. -- NADĚŽDINA, N. -- ULRICH, R. -- GEBAUER, R. -- VAVŘÍČEK, D. -- MARTINKOVÁ, M. -- KNOTT, R. -- PRAX, A. -- POKORNÝ, E. -- AUBRECHT, L. -- STANĚK, Z. -- KOLLER, J. -- HRUŠKA, J.Determination of damage to soil and root systems of forest trees by the operation of logging machinesBrnoMendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně2008978-80-7375-251-4
RQNERUDA, J. -- ULRICH, R. -- VALENTA, J. -- ČERMÁK, J. -- NADYEZHDINA, N. -- GAŠPÁREK, J. -- ADAMČÍK, L. -- NADYEZHDIN, V. -- KNOTT, R. -- MARTINKOVÁ, M. -- GEBAUER, R. -- PRAX, A. -- POKORNÝ, E. -- AUBRECHT, L. -- CULEK, I. -- STANĚK, Z. -- KOLLER, J. -- HRUŠKA, J.Estimation of impacts of harverster technology on soils and tree roots2005ISSN 0239-9342
RQULRICH, R. -- NERUDA, J. -- ZEMAN , V. -- ZEMAN, V. -- ZEMÁNEK, T.Harvestorové technologie a jejich optimální užití v praxiBrnoMZLU v Brně200680-7375-012-0
RQNERUDA, J. -- ULRICH, R. -- VALENTA, J. -- ČERMÁK, J. -- NADYEZHDINA, N. -- GAŠPÁREK, J. -- ADAMČÍK, L. -- KNOTT, R. -- NADĚŽDIN, V. -- MARTINKOVÁ, M. -- GEBAUER, R. -- PRAX, A. -- POKORNÝ, E. -- CULEK, I. -- AUBRECHT, L. -- STANĚK, Z. -- KOLLER, J. -- HRUŠKA, J.Metody pro zlepšení determinace poškození kořenů stromů ve smrkových porostech vyvážecími traktory. I. Výběr a ověření metod. MonografieBrnoMendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně200580-7157-831-2
RQVYSKOT, I. -- HRŮZA, P. -- SYNKOVÁ, J. -- KUPEC, P. -- KOTÁSKOVÁ, P. -- KOZUMPLÍKOVÁ, A. -- SCHNEIDER, J. -- ŠPIČÁKOVÁ, H. -- ŠEVELOVÁ, L. -- ULRICH, R. -- NERUDA, J.Posouzení míry antropogenního narušení vodního režimu lesních ekosystémů a jeho důsledků na změnu funkčních schopností lesů; návrh revitalizačního managementu. Závěrečná zpráva o projektu VaV-SM/2/25/04 v posledním roce řešení listopad 2007LDF MZLU v Brně
RQNERUDA, J. et al.Harvestorové technologie lesní těžbyBrnoMendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně2008978-80-7375-146-3
RQSIMANOV, V.Legislativa související s využíváním strojů v lesním hospodářství a ochranou přírody
RQSIMANOV, V.Ochrana geobiosféry při využívání strojů v lesní výroběBrnoVŠZ1989
RQSIMANOV, V.Technologie lesnických činností v lesích se zvýšeným zájmem ochrany přírody80-7157-585-2
RQSIMANOV, V.Těžba a doprava dříví v přírodě blízkém obhospodařování lesa80-238-2919-X
RQSIMANOV, V.Těžební činnost z hlediska přírodě blízkého obhospodařování lesa1998ISSN 0322-9688
REULRICH, R. -- NERUDA, J. -- STANĚK, Z.Elektrické měření absorpčního povrchu kořenů80-228-1488-1
RENERUDA, J. -- POKORNÝ, E. -- ULRICH, R. -- VAVŘÍČEK, D.Použití pneumatik nebo kolopásů při vyvážení sortimentů dřeva978-80-213-1791-8
REMíchal I., Petříček V. a kol., Péče o chráněná území II. Lesní společenstva, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha 1999, ISBN 80-86064-14-X, 713s.
REPetříček, V., Mechanizační prostředky lesnické, SZN Praha, 1984, 288 str.
RERónay, E. -- Dejmal, J., Lesná ťažba, Príroda Bratislava, 1991, ISBN 80-07-00432-7, 356 str.
RESimanov, V., Energetické využívání dříví, Terrapolis, Olomouc, 1995, 115s.
RESimanov, V.- Kohout, V., Asanace erozní rýhy, Výukové video, AVC VŠZ v Brně, 1993, 10.0 min.
RESimanov, V., Ochrana geobiosféry při využívání strojů v lesní výrobě, Skripta VŠZ LF Brno, 1989, 68s.
RESimanov, V., Šetrné soustřeďování dříví, Ministerstvo zemědělství ČR, 1996, 4s.
RESimanov, V., Těžba a doprava dříví, Matice lesnická, Písek 2004, str.411, ISBN 80-86271-14-5

RQrequired
RErecommended


Last modification made by Ing. Alice Malá on 09/11/2019.

Type of output: