Sylabus predmetu EZAZ - Ekologie živočichů a aplikovaná zoologie (LDF - 2019/2020 - doktorské štúdiá)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
EZAZ
Název předmětu česky:
Ekologie živočichů a aplikovaná zoologie
Název předmětu anglicky: Animal Ecology and Applied Zoology
Semestr:
2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (0 kreditů), doktorská komisionální zkouška (0 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia: doktorský
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
-- obsah této položky nebyl definován --
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu:
doc. Ing. Petr Čermák, Ph.D.
Garantující ústav:
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Vyučující:
doc. Ing. Petr Čermák, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Předmět rozvíjí ekologické vzdělání v oblasti živočišné říše, seznamuje studenty s praktickými metodikami výzkumu populací a společenstev živočichů. Cílem je seznámit posluchače se základními přístupy a pojmy ekologie živočichů pro jejich praktické použití v managamentu populací volně žijících živočichů.
 
Obsah předmětu:
V této jazykové variantě není obsah předmětu vložen.
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
konzultace
10 h
10 h
příprava na zkoušku
40 h40 h
Celkem
50 h50 h
 
Požadavky na ukončení:
zkouška
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Doporučená:
BEGON, M., HARPER, J. L., TOWNSEND, C. R. (1997). Ekologie – jedinci, populace, společenstva. Vydavatelství UP Olomouc, 950 s.
ČERMÁK, P. (2005). Aplikovaná zoologie a ekologie živočichů – přednášky. http://inldf.mendelu.cz/ldf/ustavy/ochrana/uolm_zooeko1.htm
FRANCK, D. (1996). Etologie. Karolinum Praha, 324 s.
LOSOS, B. a kol. (1984). Ekologie živočichů, SPN Praha, 320 s.
VESELOVSKÝ, Z. (2005). Etologie. Academia Praha, 408 s.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 11. 9. 2019.

Typ výstupu: