Sylabus predmetu EL - Ekologie lesa (LDF - 2019/2020 - doktorské štúdiá)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
EL
Název předmětu česky:
Ekologie lesa
Název předmětu anglicky:
Forest Ecology
Semestr: 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (0 kreditů), doktorská komisionální zkouška (0 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
doktorský
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
-- obsah této položky nebyl definován --
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Vyučující:
Prerekvizity: žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Prohloubení znalostí o struktuře a fungování lesních ekosystémů včetně informace o základních metodických přístupech ke studiu a hodnocení procesů v lesních ekosystémech.
 
Obsah předmětu:
1.
Analýza lesních ekosystémů v čase a prostoru. (dotace 0/0)
2.
Sezónní cykly vody, uhlíku a minerálních látek v lesních ekosystémech. (dotace 0/0)
3.Hodnocení změn struktury a provozu lesních ekosystémů. (dotace 0/0)
4.
Teorie stresu, náchylnost a reakce lesa na různé typy narušení. (dotace 0/0)
5.
Úloha lesů v globální ekologii. (dotace 0/0)
6.Využití matematického modelování pro hodnocení lesních ekosystémů. (dotace 0/0)
7.
Výzkum na ekosystémových stacionárech - ukázky příkladných objektů. (dotace 0/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studiumKombinované studium
Celkem
0 h
0 h
 
Požadavky na ukončení:
Zkouška.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
BEGON, M. a kol. Ekologie: jedinci, populace a společenstva : [Investice do rozvoje vzdělávání, reg.č.: CZ1.07/2.2.00/15.0084]. 1. vyd. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 1997. 949 s. ISBN 80-7067-695-7.
TOWNSEND, C R. -- BEGON, M. -- HARPER, J L. Základy ekologie. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2010. 505 s. ISBN 978-80-244-2478-1.
DUVIGNEAUD, P. -- MEZŘICKÝ, V. Ekologická syntéza. 1. vyd. Praha: Academia, 1988. 414 s.
WARING, R H. -- RUNNING, S W. Forest ecosystems: analysis at multiple scales. 3. vyd. Amsterdam: Elsevier/Academic Press, 420 s. ISBN 978-0-12-370605-8.
Forest Ecosystems, Forest Management and the Global Carbon Cycle. Berlin: Springer Verlag, 1996. 452 s. ISBN 3-540-60864-X.
AGREN, G I. -- ANDERSSON , F O. Terrestrial Ecosystem Ecology. Cambridge University Press, New York, USA: Cambridge University Press, 2012. 330 s. ISBN 978-1-107-64825-8.
KIMMINS, J P. Forest ecology : a foundation for sustainable forest management and environmental ethics in forestry. 3. vyd. Upper Sadle River: Prentice Hall, 2004. 611 s. ISBN 0-13-066258-5.
JENÍK, J. Ekosystémy (Úvod do organizace zonálních a azonálních biomů). 2. vyd. Praha: Karolinum, 1998. 135 s. ISBN 80-7184-040-8.
RACKHAM, O. Woodlands. London: Collins, 2006. 609 s. New naturalist library ;. ISBN 0-00-720243-1.
Forest Hydrology and Biogeochemistry : Synthesis of Past Research and Future Direction. Springer, 2011. 740 s. Ecological Studies ;. ISBN 978-94-007-1362-8.
Humus chemistry: genesis, composition, reactions. 2. vyd. New York: Wiley, 1994. 496 s. ISBN 0-471-59474-1.
Biodiversity and Ecosystem Function: E.D. Schulze. Berlin: Springer, 1994. 525 s. ISBN 3-540-58103-0.
SCHULZE, E. Carbon and Nitrogen Cycling in European Forest Ecosystems. Berlin: Springer Verlag, 2000. 500 s. ISBN 3-540-67239-7.
DYKYJOVÁ, D. Metody studia ekosystémů. Praha: Academia, 1989. 690 s.
Pathways to the Wise Management of Forests in Europe. Amsterdam: Elsevier, 2000. 119 s.
MÍCHAL, I. Ekologická stabilita. Veronica, 1994. 276 s. ISBN 80-85368-22-6.

Doporučená:
HUUTTL, F. Magnesium deficienty in forest ecosystems. Dordrecht,: Kluwer Academic Publisher,, 1997. 5 s.
Maintaining Biodiversity in Forest Ecosystems. 1. vyd. Cambridge: Cambridge University Press, 1999. 698 s. ISBN 0-521-63768-6.
KULHAVÝ, J. a kol. Ekologie lesa: doplňkový učební text. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2003. 220 s. ISBN 80-7157-718-9.
KULHAVÝ, J. a kol. Ekologie lesa II. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2006. 221 s. ISBN 80-7157-984-X.
KULHAVÝ, J. a kol. Ekologie lesa III. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2009. 114 s. ISBN 978-80-7375-355-9.
KULHAVÝ, J. -- SUCHOMEL, J. Ekologie lesa. Multimediální učební text. Ústav ekologie lesa LDF MZLU Brno.  [CD-ROM]. 2003.
Forest ecology. New York: Macmillan Publishing Company, 1987. 531 s. ISBN 0-02-364050-2.
JENÍK, J. -- PAPÁČKOVÁ, L. Freshwater wetlands and their sustainable future: a case study of the Třeboň Basin Biosphere Reserve, Czech Republic. Paris: UNESCO ;, 2002. 495 s. Man and the biosphere series ;. ISBN 1-85070-550-X.
PENKA, M. a kol. Floodplain forest ecosystem. Amsterdam: Elsevier ;, 1985. 459 s. Developments in agricultural and managed-forest ecology ;. ISBN 0-444-99566-8.
PENKA, M. a kol. Floodplain forest ecosystem: II. After Water management Measures. Praha: Academia, 1991. 629 s. ISBN 80-200-0017-8 (Academia), 0-444-98756-8 (Elsevier).

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 11. 9. 2019.

Typ výstupu: