Sylabus předmětu DEDR - Dendronika (LDF - 2019/2020 - doktorské štúdiá)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: DEDR
Název předmětu česky:
Dendronika
Název předmětu anglicky:
Dendronic
Semestr:
2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (0 kreditů), doktorská komisionální zkouška (0 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
magisterský; magisterský navazující; doktorský
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav: Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
Fakulta:
Vyučující:
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem je získat přehled o prakticky aplikovatelných současných poznatcích zejména u procesů a struktur, které lze v současné době měřit na lesnicky významných úrovních biologické organizace (celé vzrostlé stromy a lesní porosty). Zjišťovat příčinné závislosti mezi strukturou a funkcí u hlavních systémů dřevin a interpretovat je teoreticky i prakticky z hlediska operační architektury, vitality a funkční stability objektů za normálních a extrémních podmínek prostředí.
 
Obsah předmětu:
1.
Vědecká formulace praktických lesnických otázek, zhodnocení současných možností jejich řešení, (dotace 0/0)
2.
Měření hlavních funkčních struktur stromů s využitím moderní instrumentální techniky: (dotace 0/0)
3.
Měření toku vody a energie v ekosystémech (dotace 0/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
cvičení
20 h
0 h
práce v terénu
10 h
10 h
konzultace
30 h
50 h
příprava na zkoušku
20 h
20 h
zpracování protokolů4 h4 h
Celkem
84 h
84 h
 
Požadavky na ukončení:
zkouška
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem0 %0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
ČERMÁK, J. -- SIMON, J. -- NADĚŽDINA, N. -- TRCALA, M. Open field-applicable instrumental methods for structural and functional assessment of whole trees and stands.  [online]. 2014. URL: http://www.sisef.it/forest/.

Doporučená:
Bredemeier M., Cohen S., Godbold D. l., Lode e., Pichler W., Schleppi P. 2011. Forest Managemant and the Water cycle. Ecological studies 212, Springer Dordrecht, Heidelberg, London, New York. 531p, ISBN 978-90-481-9833-7 (HB)
Čermák J. and Nadezhdina N. 2010. Instrumental approaches for studying tree water relations along gradients of tree size and forest age. Chapter 15 (385-426pp.) in: Meinzer F.C., Dawson T. and Lachenbruch B. (eds.): Size- and Age-Related Changes in Tree Structure and Function. Springer , Dordrecht, Heidelberg, London, New York. e-ISBN 978-94-007-1242-3.
Čermák J. and Nadezhdina N. 2011. Field studies of whole-tree leaf and roots distribution and water relations in several European forests. Chapter 4 in Forest Management and the Water Cycle. Ecological studies, 2011, Vol.212, Part 1, e-ISBN 978-90-481-9834_4.
Čermák J., Nadezhdina N., Trcala M., Simon J. Open field-applicable instrumental methods for structural and functional assesment of whole trees and stands. 2014. iForest - Biogeoscience and forestry, www sisef. it/forest/.53 p. 2014
Kimmis J.P., 1987. Forest ecology, Univ.Brit.Columbia, Prentice Hall, N.Jersy, 700 p.
Nadezhdina N., David T.S ., David J.S., Nadezhdin V., Čermák J., Gebauer R., and Stokes A. 2012. Root structure: In Situ Studies Through Sap low Research. In: Manusco S. (ed.): Measuring Roots, an updated approach. Springer Heidelberg, Dordrecht, London, N.York. 382p. e-ISBN 978-3-642-22067-8.
Nadezhdina N., David T.S ., David J.S., Nadezhdin V., Čermák J., Gebauer R., Ferreira M.I., Conceicao N., Dohnal M., Tesar M., Gartner K. and Ceulemans R. 2012.Root function: In Situ Studies Through Sap low Research. In: Manusco S. (ed.): Measuring Roots, an updated approach. Springer Heidelberg, Dordrecht, London, N.York. 382p. e-ISBN 978-3-642-22067-8.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
2018/2019 - doktorská studia, 2017/2018 - doktorská studia, 2016/2017 - doktorská studia, 2015/2016 - doktorská studia, 2014/2015 - doktorská studia, 2013/2014 - doktorská studia (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 11. 9. 2019.

Typ výstupu: