Sylabus predmetu DDEL - Dendrologie s ekologií lesních dřevin (LDF - 2019/2020 - doktorské štúdiá)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: DDEL
Název v jazyce výuky: Dendrologie s ekologií lesních dřevin
Název česky: Dendrologie s ekologií lesních dřevin
Název anglicky: Dendrology with Forest-Tree Species Ecology
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (0 kreditů), doktorská komisionální zkouška (0 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: doktorský
Semestr: 2019/2020
Vyučující: doc. Ing. Luboš Úradníček, CSc. (garant, zkoušející)
Výchozí předměty: žádné
 
Zaměření předmětu:
Naučit studenty poznávat jednotlivé druhy jehličnatých a listnatých dřevin dle morfologických znaků, správně je pojmenovat dle vědecké nomenklatury. Posoudit a chápat dřeviny jako rostlinné organizmy v jednotě s jejich biotickým a abiotickým prostředím. Umět ohodnotit dřeviny z hlediska produkce dřevní hmoty, znát dosah a účinnost vlastností jednotlivých druhů dřevin pro řešení praktického využití v lesním hospodářství, tvorbě krajiny, rekultivacích aj. Pro studenty, kteří nestudovali předmět dendrologie na LDF.
 
Obsah předmětu:
1.Lesnická dendrologie - náplň a úloha. Taxonomie dřevin -- příklady
Vegetační zonálnost (horizontální, vertikální), opadavé listnaté lesy - původní dřevinná skladba.
Areály dřevin. Proměnlivost druhu - vnitrodruhová, zeměpisná, ekologická, kultivary dřevin.
Ekologické vztahy dřevin v lesních porostech.
Introdukce dřevin.
Systematický přehled a rozšíření jehličnatých dřevin v různých geografických oblastech zeměkoule. Systematika, charakteristika, chorologie a ekologie významných druhů nahosemmenných dřevin.
Systematický přehled a rozšíření listnatých dřevin v různých geografických oblastech zeměkoule. Systematika, charakteristika, chorologie a ekologie významných druhů krytosemmenných dřevin.
Vliv antropické činnosti na dřeviny. Dřeviny pro speciální účely.
Domácí dřeviny, méně časté a chráněné druhy (Zák. 114/92 Sb.).
(dotace 0/0)
 
Výstupy předmětu:
-- obsah této položky nebyl definován --
Typ předmětu: volitelný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
     konzultace16 h0 h
Samostudium
     příprava na zkoušku100 h0 h
Celkem116 h0 h
 
Požadavky na ukončení:
Praktická determinace cca 200 druhů dřevin
Zkouška ústní
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZEncyklopedie listnatých stromů a keřůBrnoComputer Press2007978-80-251-1708-8
ZKOBLÍŽEK, J. -- SVOBODOVÁ, M Z.Dendrologický slovník anglicko-český a česko-anglický = Dendrological dictionary English-Czech and Czech-EnglishKostelec nad Černými lesyLesnická práce2010978-80-87154-40-3
ZÚRADNÍČEK, L. -- MADĚRA, P. -- TICHÁ, S. -- KOBLÍŽEK, J.Dřeviny České republikyKostelec nad Černými LesyLesnická práce, s.r.o.2009978-80-87154-62-5
ZKOBLÍŽEK, J.Jehličnaté a listnaté dřeviny našich zahrad a parků. [klíč]TišnovSursum200680-7323-117-41-2
ZKOBLÍŽEK, J.Jehličnaté a listnaté dřeviny našich zahrad a parků (Obrazová příloha)TišnovSURSUM200680-7323-117-4
ZÚRADNÍČEK, L.Lesnická dendrologie I.: (Gymnospermae)BrnoMendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně200380-7157-643-3
ZÚRADNÍČEK, L.Lesnická dendrologie II.: (Angiospermae)V BrněMendelova zemědělská a lesnická univerzita200480-7157-760-X
ZTICHÁ, S. -- ÚRADNÍČEK, L.Multimediální obrazový atlas dřevinMZLU Brno978-80-7375-274-3
ZMADĚRA, P. -- ŘEPKA, R. -- KOBLÍŽEK, J. -- ÚRADNÍČEK, L. -- BUČEK, A.Zhodnocení ohrožení dřevin ČR pro potřeby aktualizace seznamu zvláště chráněných druhů rostlin (přílohy II vyhlášky č. 395/1992 sb.)
ZBEAN, W J.Trees and Shrubs hardy in the British IslesLondonJ. Murray1980
ZMUSIL, I. -- HAMERNÍK, J.Jehličnaté dřeviny: přehled nahosemenných i výtrusných dřevin : Lesnická dendrologie 1PrahaAcademia2007978-80-200-1567-9
ZREHDER, A.Manual of cultivated trees and shrubs : Hardy in North AmericaNew YorkThe MacMillan Company1954

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 11. 9. 2019.

Typ výstupu: