Sylabus predmetu DENDRA - Dendrologie aplikovaná (LDF - 2019/2020 - doktorské štúdiá)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: DENDRA
Název v jazyce výuky: Dendrologie aplikovaná
Název česky: Dendrologie aplikovaná
Název anglicky: Applied Dendrology
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (0 kreditů), doktorská komisionální zkouška (0 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: doktorský
Semestr: 2019/2020
Vyučující: doc. Ing. Luboš Úradníček, CSc. (garant, zkoušející)
Výchozí předměty: žádné
 
Zaměření předmětu:
Cílem předmětu je poznání vybraných druhů dřevin dle morfologických znaků, znalost jejich pojmenování dle vědecké nomenklatury, umět ohodnotit dřeviny z hlediska jejich vlastností pro praktické využití. Navazuje na předmět dendrologie, příp. dendrologie s ekologií lesních dřevin, prohlubuje znalosti z tohoto předmětu o další taxony, využitelné na území ČR jak v tvorbě krajiny, tak v lesnictví.
 
Obsah předmětu:
1.Význam dřevin pro člověka, jejich funkce v krajině.
 - Taxonomie, morfologie, chorologie a ekologie introdukovaných dřevin, častěji užívaných v okrasných výsadbách a lesních porostech. (perspektivní druhy pro ČR)
- Méně časté domácí druhy dřevin a jejich využití v krajině.
- Taxonomie, morfologie, chorologie a ekologie ohrožených druhů dřevin na území ČR a jejich ochrana. Ekologie populací.
 -Využití konkrétních druhů dřevin :
a) v náhradních porostech, zejména v imisních oblastech či při rekultivacích.
b) v městském prostředí -- uliční stromořadí, parky aj.
c) v tvorbě krajiny -- speciální porosty ( lignikultury), břehové porosty, ochranné lesní pásy, protihlukové a protiimisní pásy, estetické kompozice, bonsaje, součásti ÚSES.
(dotace 0/0)
 
Výstupy předmětu:
-- obsah této položky nebyl definován --
Typ předmětu: volitelný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
     konzultace16 h0 h
Samostudium
     příprava na zkoušku100 h0 h
Celkem116 h0 h
 
Požadavky na ukončení:
praktické poznávání 50 druhů dřevin
zkouška - písemná (příprava) a ústní
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZEncyklopedie listnatých stromů a keřůBrnoComputer Press2007978-80-251-1708-8
ZMADĚRA, P. -- ŘEPKA, R. -- ÚRADNÍČEK, L. -- KOBLÍŽEK, J. -- BUČEK, A.Červený seznam vzácných a ohrožených dřevin ČR978-80-87154-02-1
ZKOBLÍŽEK, J. -- SVOBODOVÁ, M Z.Dendrologický slovník anglicko-český a česko-anglický = Dendrological dictionary English-Czech and Czech-EnglishKostelec nad Černými lesyLesnická práce2010978-80-87154-40-3
ZÚRADNÍČEK, L. -- MADĚRA, P. -- TICHÁ, S. -- KOBLÍŽEK, J.Dřeviny České republikyKostelec nad Černými LesyLesnická práce, s.r.o.2009978-80-87154-62-5
ZKOBLÍŽEK, J.Jehličnaté a listnaté dřeviny našich zahrad a parků. [klíč]TišnovSursum200680-7323-117-41-2
ZKOBLÍŽEK, J.Jehličnaté a listnaté dřeviny našich zahrad a parků (Obrazová příloha)TišnovSURSUM200680-7323-117-4
ZÚRADNÍČEK, L. -- MADĚRA, P. -- TICHÁ, S. -- KOBLÍŽEK, J.Woody plants of the Czech RepublicKostelec nad Černými LesyLesnická práce, s.r.o.2010978-80-87154-45-8
ZKOLAŘÍK, J. a kol.Péče o dřeviny rostoucí mimo les .VlašimČSOP Vlašim200380-86327-36-1
ZKOLAŘÍK, J. a kol.Péče o dřeviny rostoucí mimo les.VlašimČSOP200580-86327-44-2
ZMUSIL, I. -- HAMERNÍK, J.Jehličnaté dřeviny: přehled nahosemenných i výtrusných dřevin : Lesnická dendrologie 1PrahaAcademia2007978-80-200-1567-9
ZLARCHER, W.Fyziologická ekologie rostlinPrahaAcademia1988
ZBEAN, W J.Trees and Shrubs hardy in the British IslesLondonJ. Murray1980
ZREHDER, A.Manual of cultivated trees and shrubs : Hardy in North AmericaNew YorkThe MacMillan Company1954

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 11. 9. 2019.

Typ výstupu: