Sylabus predmetu BOTSII - Botanika speciální II (LDF - 2019/2020 - doktorské štúdiá)


     Čeština          


Kód předmětu: BOTSII
Název předmětu česky:
Botanika speciální II
Název předmětu anglicky:
Special Botany II
Semestr:
2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (0 kreditů), doktorská komisionální zkouška (0 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
doktorský
Typ předmětu: volitelný
Typ výuky předmětu:
-- obsah této položky nebyl definován --
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Vyučující:
Prerekvizity: žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Předmět má za cíl seznámit studenty s obecnými základy biologické evoluce a jejími mechanismy.
 
Obsah předmětu:
1.
Obecné zákonitosti biologické evoluce a její základní mechanismy: mutace, hybridizace, selekce a izolace. Mikroevoluce, makroevoluce a kulturní evoluce. Vznik živých soustav a jejich evoluce. (dotace 0/0)
2.
Evoluce prokaryot -- domény Bacteria a Archea. Paleobotanika a evoluce nižších a vyšších rostlin a hub. Evoluce a klasifikace cévnatých rostlin. Využití molekulárních dat a použití fylogenetických markerů. (dotace 0/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
přednáška
30 h
30 h
konzultace
5 h
5 h
příprava na zkoušku
25 h
25 h
Celkem60 h60 h
 
Požadavky na ukončení:
Předmět je ukončen komisionelní zkouškou
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Celkem0 %0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
CRONQUIST, A. The Evolution and Classification of Flowering Plants. Bronx: NYBG, 1988. 555 s.
STEWART, W. -- ROTHWELL, G. Paleobotany and Evolution of the Plants. New York: Cambridge University Press, 1993. 521 s.
CAMPBELL, C. -- WALTER, J. -- KELLOGG, E. Plant Systematics. A Phylogenetis Approach. Sunderland, Massachusetts: Sinauer Associates, Inc., 2002. 576 s. ISBN 0-87893-403-0.
SOLTIS, P. -- ENDRESS, P. -- SOLTIS, D. Phylogeny and Evolution of Angiosperms. Sunderland, Massachusetts: Sinauer Associates, Inc., 2005. 370 s. ISBN 0-87893-817-6.
MÁRTONFI, P. Systematika cievnatých rastlín. Košice: Univerzita Palva Jozefa Šafaříka, 2003. 182 s.
TACHTADŽJAN, A. Diversity and Classification of Flowering Plants. New York: Columbia University Press., 1997. 643 s.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 11. 9. 2019.

Typ výstupu: