Sylabus predmetu BOTSII - Botanika speciální II (LDF - 2019/2020 - doktorské štúdiá)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          


Kód předmětu: BOTSII
Název v jazyce výuky: Botanika speciální II
Název česky: Botanika speciální II
Název anglicky: Special Botany II
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (0 kreditů), doktorská komisionální zkouška (0 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: doktorský
Semestr: 2019/2020
Vyučující: doc. Ing. Radomír Řepka, Ph.D. (garant)
Výchozí předměty: žádné
 
Zaměření předmětu:
Předmět má za cíl seznámit studenty s obecnými základy biologické evoluce a jejími mechanismy.
 
Obsah předmětu:
1.Obecné zákonitosti biologické evoluce a její základní mechanismy: mutace, hybridizace, selekce a izolace. Mikroevoluce, makroevoluce a kulturní evoluce. Vznik živých soustav a jejich evoluce. (dotace 0/0)
2.Evoluce prokaryot -- domény Bacteria a Archea. Paleobotanika a evoluce nižších a vyšších rostlin a hub. Evoluce a klasifikace cévnatých rostlin. Využití molekulárních dat a použití fylogenetických markerů. (dotace 0/0)
 
Výstupy předmětu:
-- obsah této položky nebyl definován --
Typ předmětu: volitelný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
     přednáška30 h30 h
     konzultace5 h5 h
Samostudium
     příprava na zkoušku25 h25 h
Celkem60 h60 h
 
Požadavky na ukončení:
Předmět je ukončen komisionelní zkouškou
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZCRONQUIST, A.The Evolution and Classification of Flowering Plants.BronxNYBG1988
ZSTEWART, W. -- ROTHWELL, G.Paleobotany and Evolution of the Plants.New YorkCambridge University Press1993
ZCAMPBELL, C. -- WALTER, J. -- KELLOGG, E.Plant Systematics. A Phylogenetis Approach.Sunderland, MassachusettsSinauer Associates, Inc.20020-87893-403-0
ZSOLTIS, P. -- ENDRESS, P. -- SOLTIS, D.Phylogeny and Evolution of Angiosperms.Sunderland, MassachusettsSinauer Associates, Inc.20050-87893-817-6
ZMÁRTONFI, P.Systematika cievnatých rastlín.KošiceUniverzita Palva Jozefa Šafaříka2003
ZTACHTADŽJAN, A.Diversity and Classification of Flowering Plants.New YorkColumbia University Press.1997

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 11. 9. 2019.

Typ výstupu: