Course syllabus BOTSI - Special Botany I (FFWT - 2019/2020 - post-graduate studies)


     ECTS syllabus          Syllabus          Timetable          


     Czech          


Kód předmětu: BOTSI
Název v jazyce výuky: Botanika speciální I
Název česky: Botanika speciální I
Název anglicky: Special Botany I
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (0 kreditů), doktorská komisionální zkouška (0 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: doktorský
Semestr: 2019/2020
Vyučující: doc. Ing. Radomír Řepka, Ph.D. (garant)
Výchozí předměty: žádné
 
Zaměření předmětu:
Získat přehled o systému nižších a vyšších rostlin a hub.
Naučit se poznávat stanovištně významné druhy lišejníků, mechorostů a cévnatých rostlin.
 
Obsah předmětu:
1.Fylogenetický systém nižších a vyšších rostlin a hub. Bakterie a jejich ekologický význam. Řasovky a skupina oddělení hub, včetně lišejníků, ekologie a význam v přírodě. (dotace 0/0)
2.Sinice a skupina oddělení řas, rozšíření a význam. Mechorosty a kapraďorosty se zaměřením na stanovištně významné druhy. (dotace 0/0)
3.Nahosemenné a krytosemenné rostliny, charakteristiky nejvýznamnějších čeledí krytosemenných rostlin. Stanovištně a formačně významné lesní, luční, ruderální a segetální druhy podle ekologických skupin. (dotace 0/0)
 
Výstupy předmětu:
-- obsah této položky nebyl definován --
Typ předmětu: volitelný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
     přednáška30 h30 h
     konzultace5 h5 h
Samostudium
     příprava na zkoušku25 h25 h
Celkem60 h60 h
 
Požadavky na ukončení:
Předmět je ukončen komisionelní zkouškou.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZDEYL, M. -- HÍSEK, K.Naše květiny.PrahaAcademia2006
ZHENDRYCH, R.Systém a evoluce vyšších rostlin.PrahaSPN1977
ZMÁJOVSKÝ, J. -- KREJČA, J.Rastliny lesov 1.BratislavaObzor1976
ZMÝJOVSKÝ, J. -- KREJČA, J.Rastliny lesov 2.BratislavaObzor1982
ZMÁJOVSKÝ, J. -- KREJČA, J.Rastkiny vod, močiarov a lúk 3.BratislavaObzor1981
ZMÁJOVSKÝ, J. -- KREJČA, J.Rastliny vod, močiarov a lúk 4.BratislavaObzor1982
ZMÁJOVSKÝ, J. -- KREJČA, J.Rastliny lieskov a strání 5.BratislavaObzor1977
ZŘEPKA, R. -- KOBLÍŽEK, J.Systematická botanika.BrnoMZLU2007
ZROSYPAL, S.Nový přehled biologie.PrahaScientia2003
ZKALINA, T. -- URBAN, Z.Systém a evoluce nižších rostlin.PrahaSPN1980
DKOBLÍŽEK, J. -- ŘEPKA, R.Klíč k určování stanovištně významných lesních rostlin.TišnovSursum2003
DZLATNÍK, A.Lesnická botanika speciální.PrahaSZN1970

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 11. 9. 2019.

Type of output: