Sylabus predmetu BFAP - Bioindikace a fytoindikátory abiotického prostředí (LDF - 2019/2020 - doktorské štúdiá)


     Čeština          


Kód předmětu:
BFAP
Název předmětu česky: Bioindikace a fytoindikátory abiotického prostředí
Název předmětu anglicky: Bioindication and Phytoindicators of Abiotic Environment
Semestr: 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (0 kreditů), doktorská komisionální zkouška (0 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia: doktorský
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
-- obsah této položky nebyl definován --
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu: doc. Ing. Radomír Řepka, Ph.D.
Garantující ústav: Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
Fakulta:
Vyučující:
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cíl předmětu: Získání základních poznatků o problematice bioindikace a jejich ekologických základech. Možnosti praktického využití rostlin jako bioindikátorů abiotického prostředí.
 
Obsah předmětu:
V této jazykové variantě není obsah předmětu vložen.
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
přednáška30 h30 h
konzultace5 h
5 h
příprava na zkoušku
25 h
25 h
Celkem60 h
60 h
 
Požadavky na ukončení:
Předmět je zakončen komisionelní zkouškou.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 %0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
ŠTYKAR, J. -- AMBROS, Z. Geobiocenologie I. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 1999. 63 s.
KOBLÍŽEK, J. Problematika bioindikace a možnosti využití rostlinných indikátorů. IN: Geobiocenologický výzkum lesů, výsledky a aplikace poznatků. Sborn.: 122--125. Brno: Ediční středisko VŠZ Brno, 1993. 4 s.
LARCHER, W. Fyziologická ekologie rostlin. Praha: Academia, 1988. 361 s.
MÍCHAL, I. Ekologická stabilita. Brno: Veronica, 1992. 243 s.
SLAVÍKOVÁ, J. Ekologie rostlin. Praha: SPN, 1986. 366 s.

Doporučená:
ZLATNÍK, A. Lasnická botanika speciální. Praha: SZN, 1970. 667 s.
SCHUBERT, R. Bioindikation in terrestrischen Ökosystemen. Jena: Gustav Fischer Verlag, 1983. 327 s.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 11. 9. 2019.

Typ výstupu: