Sylabus predmetu BFAP - Bioindikace a fytoindikátory abiotického prostředí (LDF - 2019/2020 - doktorské štúdiá)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          


Kód předmětu: BFAP
Název v jazyce výuky: Bioindikace a fytoindikátory abiotického prostředí
Název česky: Bioindikace a fytoindikátory abiotického prostředí
Název anglicky: Bioindication and Phytoindicators of Abiotic Environment
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (0 kreditů), doktorská komisionální zkouška (0 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: doktorský
Semestr: 2019/2020
Vyučující: doc. Ing. Radomír Řepka, Ph.D. (garant)
Výchozí předměty: žádné
 
Zaměření předmětu:
Cíl předmětu: Získání základních poznatků o problematice bioindikace a jejich ekologických základech. Možnosti praktického využití rostlin jako bioindikátorů abiotického prostředí.
 
Obsah předmětu:
V této jazykové variantě není obsah předmětu vložen.
 
Výstupy předmětu:
-- obsah této položky nebyl definován --
Typ předmětu: volitelný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
     přednáška30 h30 h
     konzultace5 h5 h
Samostudium
     příprava na zkoušku25 h25 h
Celkem60 h60 h
 
Požadavky na ukončení:
Předmět je zakončen komisionelní zkouškou.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZŠTYKAR, J. -- AMBROS, Z.Geobiocenologie I.BrnoMendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně1999
ZKOBLÍŽEK, J.Problematika bioindikace a možnosti využití rostlinných indikátorů. IN: Geobiocenologický výzkum lesů, výsledky a aplikace poznatků. Sborn.: 122--125.BrnoEdiční středisko VŠZ Brno1993
ZLARCHER, W.Fyziologická ekologie rostlin.PrahaAcademia1988
ZMÍCHAL, I.Ekologická stabilita.BrnoVeronica1992
ZSLAVÍKOVÁ, J.Ekologie rostlin.PrahaSPN1986
DZLATNÍK, A.Lasnická botanika speciální.PrahaSZN1970
DSCHUBERT, R.Bioindikation in terrestrischen Ökosystemen.JenaGustav Fischer Verlag1983

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 11. 9. 2019.

Typ výstupu: