Sylabus predmetu BIOG - Biogeografie (LDF - 2019/2020 - doktorské štúdiá)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          


Kód předmětu: BIOG
Název v jazyce výuky: -- obsah této položky nebyl definován --
Název česky: Biogeografie
Název anglicky: Biogeography
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (0 kreditů), doktorská komisionální zkouška (0 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: -- obsah této položky nebyl definován --
Semestr: 2019/2020
Vyučující: doc. Ing. Radomír Řepka, Ph.D. (garant)
Výchozí předměty: žádné
 
Zaměření předmětu:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Obsah předmětu:
1.Rostliny a prostředí: Klimatické, edafické, orografické, biotické a antropické vlivy; životní formy rostlin
Chorologie: Areál, relikty, endemismus, vikarismus, elementy flóry
(dotace 0/0)
2.Flórogeneze: třetihory, čtvrtohory, pleistocén, holocén
Regionální fytogeografie: Holoarktická oblast, Paleotropická oblast, Neotropická oblast, Kapská oblast, Australská oblast, Antarktická oblast
(dotace 0/0)
3.Geografie vegetace: Pás tropických deštných lesů, pásy tropických poloopadavých a opadavých lesů, pásy savan, pásy tropických pouští a polopouští, pásy etéziové vegetace, pásy lesů vlhkého mezotermního klimatu, pásy opadavých listnatých lesů, pásy stepí, pásy polopouští a pouští mírného klimatu, pás boreálních jehličnatých lesů, pásy tunder, vegetace hor, rostlinstvo moří (dotace 0/0)
4.Ekologicko-zoogeografická struktura biosféry: Charakteristika jednotlivých biocyklů, mořský biocyklus, limnický biocyklus, pevninský biocyklus
Zoogeografické členění zemského povrchu: Mořský biocyklus, litorál, pelagiál, abysál; Pevninský a limnický biocyklus; Arktogea, Neogea, Paleogea, Notogea
Zoogeografické členění palearktické oblasti: Eurosibiřská podoblast -- provincie tundry, tajgy, listnatých lesů, stepí; Mediteránní podoblast; Středoasijská podoblast; Východopalearktická podoblast
Antropogenní zoogeografie
(dotace 0/0)
 
Výstupy předmětu:
-- obsah této položky nebyl definován --
Typ předmětu: volitelný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Celkem0 h0 h
 
Požadavky na ukončení:
žádné
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZLOMOLINO, M. -- BROWN, J.Biogeography.SunderlandSinauer Associates, Inc.19980-87893-073-6
ZBUCHAR, J.Zoogeografie.PrahaSPN1983
ZCOX, B. -- MOORE, P.Biogeography.OxforsBlackwell Scientific Publications1993
ZHENDRYCH, R.Fytogeografie.PrahaSPN1984
ZHENGEVELD, R.Dynamic Biogeography.CambridgeCambridge University Presss1990
ZHORNÍK, S.Fyzická geografie II.PrahaSPN1986
ZSCHMITHÜSEN, J.Lehrbuch der algemeinen Geographie.BerlinDe Gruyter1968
ZPAVLIŠ, J. -- JENÍK, J.Terestrické biomy. Lesy a bezlesí Země.BrnoMendelova univerzita v Brně2011

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 11. 9. 2019.

Typ výstupu: