Sylabus predmetu AMR - Anatomie a morfologie rostlin (LDF - 2019/2020 - doktorské štúdiá)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          


Kód předmětu: AMR
Název v jazyce výuky: -- obsah této položky nebyl definován --
Název česky: Anatomie a morfologie rostlin
Název anglicky: Plant Anatomy and Morphology
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (0 kreditů), doktorská komisionální zkouška (0 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: -- obsah této položky nebyl definován --
Semestr: 2019/2020
Vyučující: doc. Ing. Roman Gebauer, Ph.D. (garant, zkoušející)
doc. Ing. Josef Urban, Ph.D. (zkoušející)
Výchozí předměty: žádné
 
Zaměření předmětu:
Kolonie, cenobie,mnohobuněčné rostliny, cévnaté rostliny, thallus, kormus. Pletiva, typy, systémy pletiv (dělivých, pokožkových, vodivých, základních, pl. patologická, hojivá). Fylogenie, ontogenie rostlinného těla. Orgány vegetativní: stélka a kormus. Kořen, funkce, distální zakončení (kalyptra, vzrostný vrchol a následné zóny), po diferenciaci rhizodermis, primární kůra (exoderm, mezoderm, endoderm), perikambium, cévní svazek radiální,kořenová dřeň (výj.), druhotné tloustnutí -- kambium, felogén), proximální část fce mechanická, vodivá, zásobní, regenerační; tvar kořenů a kořenových soustav, metamorfózy. Stonek (kaulom),funkce, vegetační vrchol a vrcholový pupen (apikál. dominance), bočné pupeny, postavení (genetická šroubovice). Růst, článkování stonku (1. podděložní a nadděložní článek --hypokotyl, epikotyl). Epidermis, primární kůra, vodivá pletiva, dřeň, druhotné tloustnutí -- kambium; letokruhy, anatomie druhotného lýka u naho- a krytosemenných;felogén --sekundární a terciární kůra, korek,lenticely, feloderm.Tvar stonku, větvení, modifikace,metamorfózy.List jehlicovitý, plochý, části listu, morfologie čepele, žilnatina a histologická stavba (pokožka, cévní svazky, mezofyl). Listy stinné, slunné, monofaciální,bifaciální. Tvary listů, vytrvalost,opad, metamorfózy. Rozmnožování rostlin generativní (reprodukční orgány nahosemenných., krytosemenných, šíření semen), vegetativní (šíření propagačních jednotek). Květ -- stavba, části květu a jejich postavení, květní vzorec. Květenství jednoduchá, složená, racemózní, cymózní, opylení,oplození, vajíčko, semeno, plod.
Modifikace, metamorfózy, vliv stresorů, srůsty, čarověníky, hálky, fasciace, fylogenické rekapitulace atp.
 
Obsah předmětu:
V této jazykové variantě není obsah předmětu vložen.
 
Výstupy předmětu:
-- obsah této položky nebyl definován --
Typ předmětu: volitelný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Celkem0 h0 h
 
Požadavky na ukončení:
ústní zkouška
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZBECK, C.An introduction to plant structure and development - plant anatomy for the twenty-first century.CambridgeCambridge Univ. Press2005
ZEVERT, R F.Esau's Plant anatomy: meristems, cells, and tissues of the plant body : their structure, function, and developmentHoboken, N.J.J. Wiley978-0-471-73843-5
ZKAVINA, K.Botanika zemědělská: zemědělské mládeži akademické, učitelstvu, technikům, hospodářům, lesníkům i každému, kdož se o život rostlin a říši rostlinnou zajímají.PrahaMinisterstvo zemědělství1921
ZPROCHÁZKA, S. a kol.Botanika: morfologie a fyziologie rostlinBrnoMendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně2007978-80-7375-125-8
ZROST, T L. a kol.Plant biologySouthbankThomson/Brooks/Cole20060-534-38061-1
ZNOVÁK, J.Botanika.PrahaČeská zeměděská univerzita2007978-80-213-1724-6

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 11. 9. 2019.

Typ výstupu: