Sylabus predmetu AMR - Anatomie a morfologie rostlin (LDF - 2019/2020 - doktorské štúdiá)


     Čeština          


Kód předmětu:
AMR
Název předmětu česky:
Anatomie a morfologie rostlin
Název předmětu anglicky:
Plant Anatomy and Morphology
Semestr:
2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (0 kreditů), doktorská komisionální zkouška (0 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
-- obsah této položky nebyl definován --
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu: -- obsah této položky nebyl definován --
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Vyučující:
doc. Ing. Roman Gebauer, Ph.D. (garant, zkoušející)
doc. Ing. Josef Urban, Ph.D. (zkoušející)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Kolonie, cenobie,mnohobuněčné rostliny, cévnaté rostliny, thallus, kormus. Pletiva, typy, systémy pletiv (dělivých, pokožkových, vodivých, základních, pl. patologická, hojivá). Fylogenie, ontogenie rostlinného těla. Orgány vegetativní: stélka a kormus. Kořen, funkce, distální zakončení (kalyptra, vzrostný vrchol a následné zóny), po diferenciaci rhizodermis, primární kůra (exoderm, mezoderm, endoderm), perikambium, cévní svazek radiální,kořenová dřeň (výj.), druhotné tloustnutí -- kambium, felogén), proximální část fce mechanická, vodivá, zásobní, regenerační; tvar kořenů a kořenových soustav, metamorfózy. Stonek (kaulom),funkce, vegetační vrchol a vrcholový pupen (apikál. dominance), bočné pupeny, postavení (genetická šroubovice). Růst, článkování stonku (1. podděložní a nadděložní článek --hypokotyl, epikotyl). Epidermis, primární kůra, vodivá pletiva, dřeň, druhotné tloustnutí -- kambium; letokruhy, anatomie druhotného lýka u naho- a krytosemenných;felogén --sekundární a terciární kůra, korek,lenticely, feloderm.Tvar stonku, větvení, modifikace,metamorfózy.List jehlicovitý, plochý, části listu, morfologie čepele, žilnatina a histologická stavba (pokožka, cévní svazky, mezofyl). Listy stinné, slunné, monofaciální,bifaciální. Tvary listů, vytrvalost,opad, metamorfózy. Rozmnožování rostlin generativní (reprodukční orgány nahosemenných., krytosemenných, šíření semen), vegetativní (šíření propagačních jednotek). Květ -- stavba, části květu a jejich postavení, květní vzorec. Květenství jednoduchá, složená, racemózní, cymózní, opylení,oplození, vajíčko, semeno, plod.
Modifikace, metamorfózy, vliv stresorů, srůsty, čarověníky, hálky, fasciace, fylogenické rekapitulace atp.
 
Obsah předmětu:
V této jazykové variantě není obsah předmětu vložen.
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem0 h
0 h
 
Požadavky na ukončení:
ústní zkouška
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 %0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
BECK, C. An introduction to plant structure and development - plant anatomy for the twenty-first century. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2005. 431 s.
EVERT, R F. Esau's Plant anatomy: meristems, cells, and tissues of the plant body : their structure, function, and development. 3. vyd. Hoboken, N.J.: J. Wiley, 601 s. ISBN 978-0-471-73843-5.
KAVINA, K. Botanika zemědělská: zemědělské mládeži akademické, učitelstvu, technikům, hospodářům, lesníkům i každému, kdož se o život rostlin a říši rostlinnou zajímají. Praha: nákladem ministerstva zemědělství republiky Československé, 1921. 3 s. Publikace ministerstva zemědělství ;.
PROCHÁZKA, S. a kol. Botanika: morfologie a fyziologie rostlin. 3. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2007. 242 s. ISBN 978-80-7375-125-8.
ROST, T L. a kol. Plant biology. 2. vyd. Southbank: Thomson/Brooks/Cole, 2006. 603 s. International Student's Edition. ISBN 0-534-38061-1.
NOVÁK, J. Botanika. 1. vyd. Praha: Česká zeměděská univerzita, 2007. 146 s. ISBN 978-80-213-1724-6.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
2020/2021 - doktorská studia, 2018/2019 - doktorská studia, 2017/2018 - doktorská studia, 2016/2017 - doktorská studia, 2015/2016 - doktorská studia, 2014/2015 - doktorská studia (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 11. 9. 2019.

Typ výstupu: