Sylabus predmetu OVA - Operační výzkum v AJ (PEF - ZS 2019/2020)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: OVA
Název v jazyce výuky: Operational Research
Název česky: Operační výzkum v AJ
Název anglicky: Operational Research
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (6 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: angličtina
Typ studia: magisterský navazující
Semestr: ZS 2019/2020
Vyučující: Ing. Martina Čampulová, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
doc. Ing. Mgr. Jitka Janová, Ph.D. (garant)
Výchozí předměty: Státní bakalářská zkouška
 
Zaměření předmětu:
Předmět má za úkol seznámit studenty s matematickým modelováním reálných (především ekonomických) systémů s důrazem na hledání optimálních rozhodnutí podle zvolených kritérií. Věcně navazuje na předmět EMM výukou dalších partií tak, aby studenti získali co nejúplnější přehled středně pokročilých metod operačního výzkumu. Zvláštní důraz se klade na praktické aplikace a schopnost užití komerčního i vlastního SW.
 
Obsah předmětu:
1.Charakteristika operačního výzkumu, klasifikace, oblasti využití jednotlivých disciplín, základní pojmy. (dotace 2/0)
2.Matematické programování -- lineární, ne-lineární, stochastické a dynamické (dotace 10/10)
 
a.Lineární programování
b.Konvexní programování
c.Kvadratické programování
d.Stochastické programování
e.Dynamické programování

3.Modely obnovy (dotace 4/4)
 
a.Obnova zastarávajícího zařízení -- deterministický model
b.Obnova selhávajících prvků -- stochastický model

4.Modely zásob (dotace 2/4)
 
a.Deterministické modely zásob
b.Stochastické modely zásob

5.Teorie hromadné obsluhy (dotace 4/4)
 
a.Exponenciální modely M/M/1 a M/M/c.
b.Optimalizace modelů hromadné obsluhy.

6.Simulační modely (dotace 2/2)
7.Projektové řízení (dotace 4/4)
 
a.Teorie grafů a síťová analýza
b.Metoda CPM
c.Metoda PERT

 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Schopnost aplikace znalosti v praxi
-Schopnost rozhodovat
-Schopnost řešit problémy
-Základní výpočetní dovednosti

Oborově specifické kompetence:
 
-Student umí popsat postup řešení rozhodovacího problému
-Student umí sestavit a řešit realistický optimalizační model
-Student umí vysvětlit principy pokročilých metod operačního výzkumu
-Student umí zvolit adekvátní a efektivní metodu řešení rozhodovacího problému

Typ předmětu: volitelný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     přednáška28 h
     cvičení28 h
Samostudium
     příprava na zkoušku62 h
     příprava na průběžné hodnocení20 h
     příprava na průběžný test30 h
Celkem168 h
 
Požadavky na ukončení:
Written test (including theoretical and practical part) at the end of the course. Additional requirements (attendance, seminar work, etc..) are not set. Students can take on the exam calculator and official formulas (no other materials are permitted). To pass the exam, students must obtain at least 50% of available points.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZANDERSON, D R. a kol.An introduction to management science: quantitative approaches to decision makingLondonCengage Learning978-1-84480-595-2
ZHILLIER, F S.Introduction to management science: a modeling and case studies approach with spreadsheetsBoston [u.a.McGraw-Hill/Irwin2008978-007-125927-9
ZOptimization in operations researchUpper Saddle River, N.J.Prentice Hall0-02-398415-5
ZSTEVENSON, W J. -- OZGUR, C.Introduction to management science with spreadsheetsBostonMcGraw-Hill/Irwin2007978-0-07-299066-9

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 9. 9. 2019.

Typ výstupu: