Sylabus předmětu OVA - Operační výzkum v AJ (PEF - ZS 2019/2020)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
OVA
Název předmětu česky:
Operační výzkum v AJ
Název předmětu anglicky:
Operational Research
Semestr:
ZS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (6 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
magisterský navazující
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: angličtina
Garant předmětu:
Garantující ústav: Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
Fakulta:
Vyučující:
Ing. Martina Čampulová, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
doc. Ing. Mgr. Jitka Janová, Ph.D. (garant)
Prerekvizity:
Státní bakalářská zkouška
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Předmět má za úkol seznámit studenty s matematickým modelováním reálných (především ekonomických) systémů s důrazem na hledání optimálních rozhodnutí podle zvolených kritérií. Věcně navazuje na předmět EMM výukou dalších partií tak, aby studenti získali co nejúplnější přehled středně pokročilých metod operačního výzkumu. Zvláštní důraz se klade na praktické aplikace a schopnost užití komerčního i vlastního SW.
 
Obsah předmětu:
1.
Charakteristika operačního výzkumu, klasifikace, oblasti využití jednotlivých disciplín, základní pojmy. (dotace 2/0)
2.
Matematické programování -- lineární, ne-lineární, stochastické a dynamické (dotace 10/10)
 
a.
Lineární programování
b.
Konvexní programování
c.
Kvadratické programování
d.
Stochastické programování
e.Dynamické programování

3.
Modely obnovy (dotace 4/4)
 
a.
Obnova zastarávajícího zařízení -- deterministický model
b.
Obnova selhávajících prvků -- stochastický model

4.
Modely zásob (dotace 2/4)
 
a.
Deterministické modely zásob
b.
Stochastické modely zásob

5.Teorie hromadné obsluhy (dotace 4/4)
 
a.
Exponenciální modely M/M/1 a M/M/c.
b.
Optimalizace modelů hromadné obsluhy.

6.
Simulační modely (dotace 2/2)
7.
Projektové řízení (dotace 4/4)
 
a.
Teorie grafů a síťová analýza
b.
Metoda CPM
c.
Metoda PERT

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
28 h
cvičení28 h
příprava na zkoušku
62 h
příprava na průběžné hodnocení20 h
příprava na průběžný test
30 h
Celkem
168 h
 
Požadavky na ukončení:
Written test (including theoretical and practical part) at the end of the course. Additional requirements (attendance, seminar work, etc..) are not set. Students can take on the exam calculator and official formulas (no other materials are permitted). To pass the exam, students must obtain at least 50% of available points.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
ANDERSON, D R. a kol. An introduction to management science: quantitative approaches to decision making. London: Cengage Learning, 864 s. ISBN 978-1-84480-595-2.
HILLIER, F S. Introduction to management science: a modeling and case studies approach with spreadsheets. 3. vyd. Boston [u.a.: McGraw-Hill/Irwin, 2008. 602 s. The McGraw-Hill/Irwin series. ISBN 978-007-125927-9.
Optimization in operations research. Upper Saddle River, N.J.: Prentice Hall, 919 s. ISBN 0-02-398415-5.
STEVENSON, W J. -- OZGUR, C. Introduction to management science with spreadsheets. Boston: McGraw-Hill/Irwin, 2007. 812 s. ISBN 978-0-07-299066-9.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 9. 9. 2019.

Typ výstupu: