Sylabus predmetu ZAHRV-D - Zahradnická výroba (AF - 2019/2020 - doktorské štúdiá)


     Čeština          


Kód předmětu:
ZAHRV-D
Název předmětu česky:
Zahradnická výroba
Název předmětu anglicky:
Horticulture
Semestr:
2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů: doktorská komisionální zkouška (0 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
-- obsah této položky nebyl definován --
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu: normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Garant předmětu: prof. Ing. Vojtěch Řezníček, CSc.
Garantující ústav:
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
Fakulta:
Vyučující: prof. Ing. Vojtěch Řezníček, CSc. (garant)
Mgr. Radoslav Vlk, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity: žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Seznámení se současným stavem ovocnářství, vinohradnictví a zelinářství, s botanickou a hospodářskou charakteristikou jednotlivých druhů, s vhodným prostředím pro jejich pěstování. V návaznosti jsou předkládány specifické faktory pěstování, množitelská, školkařská oblast, zakládání výsadeb, sadů, vinic včetně jejich agrotechniky.
Zvládnutí pěstitelských technologií u nás pěstovaných ovocných druhů, révy vinné a zelenin na současné úrovni i při integrovaném, biologickém způsobu pěstování.
 
Obsah předmětu:
1.
Charakterizovat pěstování ovoce, botanickou, biologickou a ekonomickou problematiku ovocných druhů. Získání poznatků o odrůdové skladbě, množení ovocných druhů, školkařskou produkci, zakládání ovocných výsadeb, současné pěstitelské metody a obecné principy řezu. (dotace 0/0)
2.
Základních biologické charakteristiky pěstování révy vinné, osvojení technologických postupů pěstování, vedení a řezu, ale i získání znalostí ampelografie pro doporučení odrůdové skladby pro různé možnosti pěstování. (dotace 0/0)
3.Osvojení zásad pěstování hlavních druhů zelenin, zohlednění specifik pěstování druhů pro přímý konzum a konzervárenské způsoby včetně zpracování. Charakterizovat požadavky jakosti a možnosti skladování vybraných druhů zelenin. (dotace 0/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 h
0 h
 
Požadavky na ukončení:
Zkouška, seminární práce.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studiumKombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
BLAŽEK, J. a kol. Ovocnictví. 2. vyd. Praha: Květ, 2001. 383 s. ISBN 80-85362-43-0.
BLAŽEK, J. Pěstujeme slivoně. 1. vyd. Praha: Brázda, 2005. 231 s. ISBN 80-209-0336-4.
DOKOUPIL, L. -- JAN, T. -- NESRSTA, D. Přehledy odrůd 2007 Ovoce. Brno: UKZUZ, 2007. 192 s. ISBN 978-80-7401-001-9.
Biology of apples and pears. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2003. 488 s. Biology of horticultural crops. ISBN 0-521-38018-9.
PAVLOUŠEK, P. Encyklopedie révy vinné. 2. vyd. Brno: Computer Press, 2008. 316 s. ISBN 978-80-251-2263-1.
KRAUS, V. -- FOFFOVÁ, Z. -- VURM, B. Nová encyklopedie českého a moravského vína. : 2. díl. Praha: Praga Mystica, 2008. 311 s. ISBN 978-80-86767-09-32.
PAVLOUŠEK, P. Vinohradnictví: odrůdy révy vinné. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 1999. 122 s. ISBN 80-7157-415-5.
VANEK, G. Pěstujeme révu vinnou. 1. vyd. Praha: Státní zemědělské nakladatelství, 1990. 55 s. Státní zemědělské nakladatelství radí. ISBN 80-209-0100-0.
PETŘÍKOVÁ, K. a kol. Zelenina: pěstování, ekonomika, prodej. 1. vyd. Praha: Profi Press, 2006. 240 s. ISBN 80-86726-20-7.
POKLUDA, R. Pěstujeme zeleninu. 1. vyd. Praha: Temi CZ sro., 2009. 140 s. ISBN 978-80-87156-36-0.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
2018/2019 - doktorská studia, 2017/2018 - doktorská studia, 2016/2017 - doktorská studia, 2012/2013 - doktorská studia, 2011/2012 - doktorská studia, 2010/2011 - doktorská studia (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 9. 9. 2019.

Typ výstupu: