Course syllabus TVT-D - Operation vehicles and tractors (FA - 2019/2020 - post-graduate studies)


     ECTS syllabus          Syllabus          Timetable          


     Czech          


Kód předmětu: TVT-D
Název v jazyce výuky: Terénní vozidla a traktory
Název česky: Terénní vozidla a traktory
Název anglicky: Operation vehicles and tractors
Způsob ukončení a počet kreditů: doktorská komisionální zkouška (0 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Typ studia: doktorský
Semestr: 2019/2020
Vyučující: prof. Ing. František Bauer, CSc. (garant, zkoušející)
doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Pavel Sedlák, CSc. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Výchozí předměty: žádné
 
Zaměření předmětu:
Cílem předmětu je poskytnout studentům ucelený přehled o vozidlech určených pro práci a pohyb v terénu. Předmět umožní získat hlubší znalosti základních teorií, funkcí, stavby a provozních vlastností terénních vozidel.Probíraná látka obdahuje teoretické principy uplatňované v pratickém využívání i vývoji nových terénních vozidel. Absolvent získá znalosti o terénních vozidlech, které mu umožní zodpovědnější rozhodování o jejich výběru, nasazení a využití v praxi.
 
Obsah předmětu:
1.Rozdělení terénních vozidel a jejich provozní a ekologické vlastnosti. (dotace 0/0)
2.Konstrukční řešení podvozků terénních vozidel a traktorů. (dotace 0/0)
3.Silová bilance vozidla v terénu. (dotace 0/0)
4.Terramechanika - hnací síla a prokluz, limitní zatížení půdy. (dotace 0/0)
5.Tahové a brzdné vlastnosti terénních vozidel. (dotace 0/0)
6.Tahové charakteristiky, metody měření a vyhodnocení naměřených hodnot. (dotace 0/0)
7.Standardní a urychlené tahové zkoušky traktorů na válcovém dynamometru. (dotace 0/0)
8.Výkonová bilance terénního vozidla, ztráty a tahová účinnost. (dotace 0/0)
9.Pásové podvozky terénních vozidel. (dotace 0/0)
10.Sestavování souprav a metody hodnocení výstupních parametrů. (dotace 0/0)
 
Výstupy předmětu:
-- obsah této položky nebyl definován --
Typ předmětu: volitelný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
     konzultace20 h0 h
     projektová práce60 h0 h
Samostudium
     příprava na zkoušku200 h0 h
Celkem280 h0 h
 
Požadavky na ukončení:
Písemná a ústní zkouška.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZJournal of TerramechanicsISSN 0022-4898
ZBAUER, F. -- SEDLÁK, P. -- ŠMERDA, T.Traktorové dopravní soupravy978-80-86726-30-4
ZBAUER, F. -- SEDLÁK, P. -- ŠMERDA, T.TraktoryV BrněMendelova zemědělská a lesnická univerzita ;200680-86726-15-0
ZEinführung in die Ölhydraulik: mit 27 Tafeln sowie 110 Kurzaufgaben mit LösungshinweisenWiesbadenVieweg+Teubner Verlag2008978-3-8351-0238-5
ZRENIUS, K.Traktoren Technik und ihre Anwendung. MünchenMünchenBLV Verlagsgesellschaft1987
ZRENIUS, T.Traktoren, Wissen fur die PraxisV erlag FrankfurtBLV Verlagsgesellchaft Munchen2005
ZGREČENKO, A.Vlastnosti terénních vozidelV PrazeVysoká škola zemědělská199480-213-0190-2
DSEMETKO, J. et al.Mobilné energetické prostriedky 3: (Traktory a automobily 3)BratislavaPriroda1986

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 9. 9. 2019.

Type of output: