Sylabus předmětu TCHK-D - Technologie a technika chovu koní (AF - 2019/2020 - doktorská studia)Help


     Čeština          


Kód předmětu: TCHK-D
Název předmětu česky:
Technologie a technika chovu koní
Název předmětu anglicky:
Equine Technology
Semestr: 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
doktorská komisionální zkouška (0 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
doktorský
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština, angličtina
Garant předmětu:
doc. Ing. Iva Jiskrová, Ph.D.
Garantující ústav:
Ústav chovu a šlechtění zvířat (AF)
Fakulta:
Vyučující:
Prerekvizity: žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
-
 
Obsah předmětu:
1.
Ekonomický a společenský význam chovu koní (dotace 0/0)
2.
Kritéria třídění plemen a užitkových typů koní (dotace 0/0)
3.
Organizace chovu koní v ČR a v zahraničí (dotace 0/0)
4.
Zoohygienické požadavky v chovu koní (dotace 0/0)
5.Typy ustájení koní a jejich parametry (dotace 0/0)
6.Pastva koní a pastevní technika (dotace 0/0)
7.
Tréninková a výcviková střediska, jízdárny, hipodromy a kolbiště (dotace 0/0)
8.
Sedlání a postrojování koní (dotace 0/0)
9.
Technická zařízení pro tažné a kočárové koně (dotace 0/0)
10.
Transport koní -- technická zařízení, legislativa (dotace 0/0)
11.
Zásady péče o koně (dotace 0/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Celkem
0 h
0 h
 
Požadavky na ukončení:
Ústní zkouška
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
MISAŘ, D. -- JISKROVÁ, I. Chov koní: Cvičení. 1. vyd. Brno: MZLU, 1997. 63 s. ISBN 80-7157-246-2.
BIRD, J. Chov koní přirozeným způsobem: přirozený způsob chovu koní a péče o jejich zdraví a dobrou výkonnost. V Praze: Slovart, 2004. 206 s. ISBN 80-7209-644-3.
VOGEL, C. Já kůň. Velká kniha péče o koně. 1. vyd. Praha: Cesty, 1996. 192 s. ISBN 80-7181-081-9.
Jazdectvo. 1. vyd. Nitra: Slovenská polnohospodárska univerzita v Nitre, 2005. 117 s. ISBN 80-8069-573-3.
HARRIS, M C. -- CLEGG, L. Jezdectví: [techniky, soutěže, výstroj, péče o koně, dovolená]. 1. vyd. Praha: Slovart, 2007. 344 s. ISBN 978-80-7209-913-9.
PARKER, J. Koně: [péče o koně, plemena, jezdecký výcvik]. 3. vyd. Praha: Fragment, 2008. 40 s. ISBN 978-80-253-0552-2.
GORDON-WATSON, M. -- VET ON CALL. Kůň: historie chovu, plemena, péče o koně, jezdecký výcvik. 1. vyd. Havlíčkův Brod: Fragment, 2003. 256 s. ISBN 80-7200-486-7.
Kůň a péče o něj: Průvodce péčí o koně a poníky. 1. vyd. Praha: Svojtka a Vašut, 1997. 256 s. ISBN 80-7180-277-8.
Velká kniha péče o koně. 2. vyd. Praha: Ottovo nakladatelství - Cesty, 192 s. ISBN 80-7181-810-0.
DUŠEK, J. a kol. Chov koní. 3. vyd. Praha: Brázda, 2011. 398 s. ISBN 978-80-209-0388-4.
DUŠEK, J. Chov koní v Československu. 1. vyd. Praha: Brázda, 1992. 173 s. ISBN 80-209-0168-X.
MISAŘ, D. -- JISKROVÁ, I. Chov a šlechtění koní. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2001. 170 s. ISBN 80-7157-510-0.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 9. 9. 2019.

Typ výstupu: