Course syllabus TECHM-D - Technical Materials (FA - 2019/2020 - post-graduate studies)


     ECTS syllabus          Syllabus          Timetable          


     Czech          


Kód předmětu: TECHM-D
Název v jazyce výuky: Technické materiály
Název česky: Technické materiály
Název anglicky: Technical Materials
Způsob ukončení a počet kreditů: doktorská komisionální zkouška (0 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Typ studia: doktorský
Semestr: 2019/2020
Vyučující: doc. Ing. Michal Černý, CSc. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Výchozí předměty: žádné
 
Zaměření předmětu:
Předmět Technické materiály systematicky seznamuje posluchače s vlivem chemického složení, struktury, technologie výroby a vnějších podmínek na vlastnosti materiálu. Zabývá se i degradačními procesy a jejich vlivem na životnost a spolehlivost strojů.
 
Obsah předmětu:
1.Přehled klasických i nekonvenčních technických materiálů (dotace 0/0)
2.Technické materiály používané v konstrukci zemědělské, potravinářské a enviromentální techniky (dotace 0/0)
3.Vliv technických materiálů na životnost a spolehlivost konstrukcí a strojních součástí. (dotace 0/0)
4.Problematika konstrukčních materiálů z oblasti disertační práce. (dotace 0/0)
 
Výstupy předmětu:
-- obsah této položky nebyl definován --
Typ předmětu: volitelný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Celkem0 h0 h
 
Požadavky na ukončení:
seminární práce, zkouška
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZPTÁČEK, L. et al.Nauka o materiálu I.BrnoCERM80-7204-283-1
ZPTÁČEK, L.Nauka o materiálu II.BrnoCERM s.r.o.200380-7204-248-3
ZFIALA, J. -- MENTL, V. -- ŠUTTA, P.Struktura a vlastnosti materiálůPrahaAcademia200380-200-1223-0

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 9. 9. 2019.

Type of output: