Course syllabus TECHM-D - Technical Materials (FA - 2019/2020 - post-graduate studies)


     Czech          


Kód předmětu: TECHM-D
Název předmětu česky:
Technické materiály
Název předmětu anglicky:
Technical Materials
Semestr:
2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
doktorská komisionální zkouška (0 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
doktorský
Typ předmětu: volitelný
Typ výuky předmětu:
normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština, angličtina
Garant předmětu:
doc. Ing. Michal Černý, CSc.
Garantující ústav:
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
Fakulta:
Agronomická fakulta
Vyučující:
doc. Ing. Michal Černý, CSc. (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Předmět Technické materiály systematicky seznamuje posluchače s vlivem chemického složení, struktury, technologie výroby a vnějších podmínek na vlastnosti materiálu. Zabývá se i degradačními procesy a jejich vlivem na životnost a spolehlivost strojů.
 
Obsah předmětu:
1.Přehled klasických i nekonvenčních technických materiálů (dotace 0/0)
2.
Technické materiály používané v konstrukci zemědělské, potravinářské a enviromentální techniky (dotace 0/0)
3.
Vliv technických materiálů na životnost a spolehlivost konstrukcí a strojních součástí. (dotace 0/0)
4.
Problematika konstrukčních materiálů z oblasti disertační práce. (dotace 0/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studiumKombinované studium
Celkem
0 h
0 h
 
Požadavky na ukončení:
seminární práce, zkouška
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Celkem0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
PTÁČEK, L. et al. Nauka o materiálu I. 2nd vyd. Brno: CERM, 516 s. ISBN 80-7204-283-1.
PTÁČEK, L. Nauka o materiálu II. Brno: CERM s.r.o., 2003. 396 s. ISBN 80-7204-248-3.
FIALA, J. -- MENTL, V. -- ŠUTTA, P. Struktura a vlastnosti materiálů. 1st vyd. Praha: Academia, 2003. 561 s. ISBN 80-200-1223-0.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 9. 9. 2019.

Type of output: