Sylabus předmětu SLK-D - Šlechtění koní (AF - 2019/2020 - doktorská studia)Help


     Čeština          


Kód předmětu:
SLK-D
Název předmětu česky: Šlechtění koní
Název předmětu anglicky: Horse Breeding
Semestr: 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
doktorská komisionální zkouška (0 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
doktorský
Typ předmětu: volitelný
Typ výuky předmětu:
normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština, angličtina
Garant předmětu:
Garantující ústav: Ústav chovu a šlechtění zvířat (AF)
Fakulta: Agronomická fakulta
Vyučující:
doc. Ing. Radek Filipčík, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Iva Jiskrová, Ph.D. (garant)
doc. Ing. Miroslav Maršálek, CSc. (zkoušející)
doc. Ing. Drahoslav Misař, CSc. (zkoušející)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
-
 
Obsah předmětu:
1.
Výkonnost a faktory podmiňující výkonnost koně, druhy výkonnosti (dotace 0/0)
2.
Posuzování exteriéru z pohledu výkonnostních parametrů (dotace 0/0)
3.
Metody šlechtění plemen a výkonnostních typů koní a pony (dotace 0/0)
 
a.
Speciální plemena
b.
Plemena šlechtěná na sportovní výkonnost
c.
Jezdecká plemena
d.Kočárová plemena
e.
Tažná plemena
f.
Soumaři
g.
Plemena s kombinovanou výkonností

4.
Výcvik a trénink koní (dotace 0/0)
5.
Plemenitba koní (dotace 0/0)
 
a.
Metody a způsoby plemenitby využívané v chovu koní
b.
Plemenný výběr
c.
Rodokmenová hodnota
d.
Dědičnost a dědivost vlastností koní

6.
Výkonnostní zkoušky koní, způsoby a metody testace ve šlechtění plemen koní (dotace 0/0)
7.
Využití výsledků výkonnostních zkoušek ve šlechtění koní plemenné hodnoty (dotace 0/0)
 
a.Charakteristika výkonnosti koně
b.Postup šlechtění
c.
Plemenná hodnota a genetické založení
d.
Charakteristika genetických a prostřeďových faktorů ovlivňujících výkonnost a odhad
e.
Selekční programy

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 h
0 h
 
Požadavky na ukončení:
Ústní zkouška
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studiumKombinované studium
Celkem0 %0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
JISKROVÁ, I. Aktuální problémy chovu a šlechtění koní v ČR: sborník referátů ze semináře : 21. a 22. listopadu 2008 MZLU v Brně, NH Kladruby nad Labem - hřebčín Slatiňany, Česká republika. 1. vyd. V Brně: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2008. 120 s. ISBN 978-80-7375-241-5.
Kol. Aktuální problémy chovu a šlechtění koní v ČR: sborník referátů ze semináře 5. listopadu 2010. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2010. 96 s. ISBN 978-80-7375-447-1.
MISAŘ, D. -- JISKROVÁ, I. Chov a šlechtění koní. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2001. 170 s. ISBN 80-7157-510-0.
Chov a šlechtění koní v současných ekonomických podmínkách. Brno: MZLU v Brně, 2006. 147 s. ISBN 80-7375-006-6.
DUŠEK, J. a kol. Chov koní. 3. vyd. Praha: Brázda, 2011. 398 s. ISBN 978-80-209-0388-4.
DUŠEK, J. Chov koní v Československu. 1. vyd. Praha: Brázda, 1992. 173 s. ISBN 80-209-0168-X.
ŠUBRT, J. Obecná zootechnika. 3. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2011. 204 s. ISBN 978-80-7375-511-9.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 9. 9. 2019.

Typ výstupu: