Sylabus předmětu SLD-D - Šlechtění drůbeže (AF - 2019/2020 - doktorská studia)Help


     Čeština          


Kód předmětu:
SLD-D
Název předmětu česky:
Šlechtění drůbeže
Název předmětu anglicky: Poultry breeding
Semestr:
2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
doktorská komisionální zkouška (0 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
-- obsah této položky nebyl definován --
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Garant předmětu:
prof. Ing. Ladislav Máchal, DrSc.
Garantující ústav:
Fakulta:
Agronomická fakulta
Vyučující:
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Prohloubit orientaci studentů v tvorbě a realizaci šlechtitelských programů u aviárních druhů hospodářských zvířat.
Předmět je koncipován se zaměřením na selekční a hybridizační programy.
 
Obsah předmětu:
V této jazykové variantě není obsah předmětu vložen.
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 h0 h
 
Požadavky na ukončení:
ústní zkouška
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
JAKUBEC, V. -- BEZDÍČEK, J. -- LOUDA, F. Selekce - inbríding - hybridizace. 1. vyd. Rapotín: Agrovýzkum Rapotín s.r.o. , 2010. 382 s. ISBN 978-80-87144-22-0.
BELL, D D. Commercial Chicken Meat and Egg Production. 5. vyd. Massachusetts: Kluwer Academic Press, 2001. 1365 s. ISBN 0-7923-7200-X.
CRAWFORD, R. Poultry Breeding and Genetics. 1. vyd. Amsterdam: Elsevier Science Publishers B.V., 1993. 16 s. Developments in Animal and Veterinary Sciences. ISBN 0-444-88557-9.
Poultry Health and Management: Chickens, Ducks, Turkeys, Geese, Quail. 4. vyd. Oxford: Blackwell Science, 2000. 204 s. ISBN 0-632-05172-8.
Poultry lighting: he theory and practice. Andover: Northcot, 168 s. ISBN 978-0-9552104-0-2.
Poultry Meat Science. Wallingford: CAB International, 1999. 444 s. ISBN 0-85199-237-4.
Poultry welfare issues: beak trimming. Nottingham, U.K.: Nottingham University Press, 2005. 174 s. ISBN 1-904761-20-8.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
2018/2019 - doktorská studia, 2017/2018 - doktorská studia, 2016/2017 - doktorská studia, 2015/2016 - doktorská studia, 2014/2015 - doktorská studia, 2013/2014 - doktorská studia (a starší)
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 9. 9. 2019.

Typ výstupu: