Sylabus předmětu SOK-D - Šlechtění ovcí a koz (AF - 2019/2020 - doktorská studia)Help


     Čeština          


Kód předmětu:
SOK-D
Název předmětu česky:
Šlechtění ovcí a koz
Název předmětu anglicky: Breeding of Sheep and Goats
Semestr:
2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů: doktorská komisionální zkouška (0 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia: -- obsah této položky nebyl definován --
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština, angličtina
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující:
Prerekvizity: žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
-
 
Obsah předmětu:
V této jazykové variantě není obsah předmětu vložen.
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem0 h0 h
 
Požadavky na ukončení:
žádné
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
HORÁK, F. Atlas plemen ovcí a koz chovaných v ČR. 1. vyd. Brno: Svaz chovatelů ovcí a koz v ČR, 2003. 73 s. ISBN 80-239-1932-6.
Kol. Chov hospodářských zvířat: (chov skotu, ovcí a koní). 2. vyd. Praha: ČZU, 1999. 151 s. ISBN 80-213-0478-2.
KUCHTÍK, J. -- HOŠEK, M. -- AXMANN, R. -- MILERSKI, M. Chov ovcí. MZLU v Brně: MZLU v Brně, 2007. ISBN 978-80-7375-094-7.
ENSMINGER, M E. Sheep & goat science. 6. vyd. Danville, Ill.: Interstate Publishers, 693 s. Animal agriculture series. ISBN 0-8134-3116-6.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 9. 9. 2019.

Typ výstupu: