Sylabus predmetu SRV-D - Stroje pro rostlinnou výrobu (AF - 2019/2020 - doktorské štúdiá)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: SRV-D
Název v jazyce výuky: Stroje pro rostlinnou výrobu
Název česky: Stroje pro rostlinnou výrobu
Název anglicky: Machinery and technologies for plant production
Způsob ukončení a počet kreditů: doktorská komisionální zkouška (0 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Typ studia: doktorský
Semestr: 2019/2020
Vyučující: doc. Ing. Jan Červinka, CSc. (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
doc. Ing. Pavel Sedlák, CSc. (zkoušející)
Výchozí předměty: žádné
 
Zaměření předmětu:
Získání znalostí z oblasti strojů pro rostlinou výrobu. Uplatnění nových vědeckých poznatků v oblasti vývoje,kontrukce a teorie zemědělské techniky. Zkoumání nových trendů v oblasti technologie sklizně plodin a v oblasti sklizňových strojú.
 
Obsah předmětu:
1.Problematika, konstrukce a složení funkčních skupin zemědělských strojů. (dotace 0/0)
 
a.Tématický blok:Stroje pro zracování půdy,setí a pro chemickou ochranu rostlin.
b.Aplikace pevných a kaplných hnojiv.

2.Stroje a stroní linky pro skklizeň (dotace 0/0)
 
a.Stroje pro sklizeň pícnin.Teorie,konstrukce.
b.Stroje pro sklizeň obilovin.Teorie,konstrukce.
c.Stroje pro sklizeň okopanin.Teorie,konstrukce.

 
Výstupy předmětu:
-- obsah této položky nebyl definován --
Typ předmětu: volitelný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
     konzultace10 h10 h
Samostudium
     příprava na zkoušku30 h30 h
     zpracování seminární práce10 h10 h
Celkem50 h50 h
 
Požadavky na ukončení:
zkouška
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZJECH, J.Stroje na zber krmovín a zrninVIENALA Košice200180-7099-725-7
ZSLOBODA, A. -- PONIČAN, J. -- JECH, J.Stroje na sber krmovína zrnin (teoria,konštrukcia,riziká)KošiceVienale 200180-7099-725-7
DKUMHÁLA, F. a kol.Zemědělská technika: stroje a technologie pro rostlinnou výrobuV PrazeČeská zemědělská univerzita2007978-80-213-1701-7
DČERVINKA, J. -- SEDLÁK, P. -- TRUNEČKA, K.Technika a technologie pro rostlinnou výrobu: návody do cvičeníBrnoMendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně200380-7157-713-8

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 9. 9. 2019.

Typ výstupu: