Sylabus předmětu PUP-D - Pozemkové úpravy (AF - 2019/2020 - doktorská studia)Help


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          


Kód předmětu: PUP-D
Název v jazyce výuky: -- obsah této položky nebyl definován --
Název česky: Pozemkové úpravy
Název anglicky: Land Consolidation
Způsob ukončení a počet kreditů: doktorská komisionální zkouška (0 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Typ studia: -- obsah této položky nebyl definován --
Semestr: 2019/2020
Vyučující: doc. Ing. Jana Podhrázská, Ph.D. (zkoušející)
prof. Ing. František Toman, CSc. (garant, zkoušející)
Výchozí předměty: žádné
 
Zaměření předmětu:
Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou pozemkových úprav. Studenti získají základní znalosti o historii právních vztahů k pozemkům a o právních předpisech souvisejících s touto problematikou.Osvojí si základní dovednosti a postupy při řešení návrhu komplexních pozemkových úprav.
 
Obsah předmětu:
1.Historie pozemkových úprav (dotace 4/0)
 
a.vývoj evidence vlastnických vztahů k půdě

2.Pozemkové úpravy a jejich právní úprava (dotace 6/0)
 
a.zákon o katasrtu nemovitostí
b.zákon o pozemkových úpravách
c.zákon o ochraně zemědělského půdního fondu

3.Návrh jednoduché pozemkové úpravy (dotace 18/28)
 
a.metodika řešení
b.cena pozemků, nároky vlastníků, náhradní pozemky
c.společná zařízení

 
Výstupy předmětu:
-- obsah této položky nebyl definován --
Typ předmětu: volitelný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Celkem0 h0 h
 
Požadavky na ukončení:
Ústní zkouška.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZKol.Metodický návod pro pozemkové úpravy a související informacePrahaVýzkumný ústav meliorací a ochrany půdy2000
ZJANEČEK, M. -- BEČVÁŘ, M. -- BOHUSLÁVEK, J. -- DUFKOVÁ, J. -- DUMBROVSKÝ, M. -- DOSTÁL, T. -- HŮLA, J. -- JAKUBÍKOVÁ, A. -- KADLEC, V. -- KRÁSA, J. -- KUBÁTOVÁ, E. -- NOVOTNÝ, I. -- PODHRÁZSKÁ, J. -- TIPPL, M. -- TOMAN, F. -- VOPRAVIL, J. -- VRÁNA, K.Ochrana zemědělské půdy před erozí
ZDUMBROVSKÝ, M.Pozemkové úpravyBrnoCERM200480-214-2668-3
ZPODHRÁZSKÁ, J.Projektování pozemkových úpravBrnoMendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně2007

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 9. 9. 2019.

Typ výstupu: