Sylabus predmetu OPRM-D - Ochrana přírody a management (AF - 2019/2020 - doktorské štúdiá)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
OPRM-D
Název předmětu česky:
Ochrana přírody a management
Název předmětu anglicky:
Nature Conservation Management Zdraví
Semestr: 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů: doktorská komisionální zkouška (0 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia: doktorský
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština, angličtina
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující:
prof. Ing. Otakar Holuša, Ph.D. et Ph.D. (garant, přednášející)
Ing. Kateřina Holušová, Ph.D. et Ph.D. (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je seznámení s problematikou územní a druhové ochrany přírody, s praktickými managementovými postupy jak v ochraně živočišných druhů, tak ochraně různých druhů ekosystémů (mokřadní, lesní, luční, apod.). Poskytnout znalostmi z oblasti legislativní úpravy ochrany přírody ve vztahu k zemědělství, lesnictví a podklady týkajícími se ochrany životního prostředí v obecné rovině (např. z pohledu řešení ekologické újmy) včetně znalostí ochrany přírody a druhů na mezinárodní úrovni.
 
Obsah předmětu:
V této jazykové variantě není obsah předmětu vložen.
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 h
0 h
 
Požadavky na ukončení:
zkouška
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studiumKombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
2018/2019 - doktorská studia, 2017/2018 - doktorská studia, 2016/2017 - doktorská studia (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 9. 9. 2019.

Typ výstupu: