Course syllabus MGZ-D - Molecular Genetics of Animals (FA - 2019/2020 - post-graduate studies)


     ECTS syllabus          Syllabus          Timetable          


     Czech          


Kód předmětu: MGZ-D
Název v jazyce výuky: -- obsah této položky nebyl definován --
Název česky: Molekulární genetika živočichů
Název anglicky: Molecular Genetics of Animals
Způsob ukončení a počet kreditů: doktorská komisionální zkouška (0 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Typ studia: -- obsah této položky nebyl definován --
Semestr: 2019/2020
Vyučující: prof. RNDr. Aleš Knoll, Ph.D. (garant, přednášející, zkoušející)
Výchozí předměty: žádné
 
Zaměření předmětu:
-
 
Obsah předmětu:
V této jazykové variantě není obsah předmětu vložen.
 
Výstupy předmětu:
-- obsah této položky nebyl definován --
Typ předmětu: volitelný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Celkem0 h0 h
 
Požadavky na ukončení:
žádné
 
Literatura:
-- obsah této položky nebyl definován --


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 9. 9. 2019.

Type of output: